Huitfeldt gir ingen særbehandling

Drupal-huitfeldt 3.jpg(image/jpeg)

Vil ikke forhaste eierskapsrevideringen for mulig Edda-kjøp.

AV Glenn Slydal Johansen [22.11.2011 15:41]

Det er uvisst hvilke vurderinger Medietilsynet vil gjøre rundt et eventuelt krysseierskap som kan oppstå dersom A-pressen kjøper Edda Media. Det sier direktør Gudbrand Guthus.

For mer bakgrunn, les også: Konsernene har spillerom

I midten av mai nedsatte kulturminister Anniken Huitfeldt en ekspertgruppe som skal se på medieeierskapet i Norge. Dersom A-pressen kjøper Edda, så vil det bryte flere punkter i dagens eierskapslov. Vil statsråden gripe inn og revidere dagens lov før endringsprosessene som er satt i gang er ferdig?

Uheldig å endre loven

– Poenget med utredningen er nettopp å utrede et faktagrunnlag for å kunne ta de politiske beslutningene. Det skal svært mye til for å forsere det som allerede er lagt opp som en uvanlig rask prosess, sier kulturminister Anniken Huitfeldt og legger til:

– Å basere lovendringer på en konkret sak vil uansett være uheldig og lite prinsipielt.

Det er heller ikke naturlig at departementet skal kunne gripe inn mot et eventuelt kjøp av Edda Media. Loven gir ikke departementet mulighet til å påvirke tilsynets vurdering av et konkret kjøp og den hindrer også fra å gjøre unntak fra de gjeldende reglene.

– Den eneste muligheten for eventuelt å påvirke en slik vurdering, vil være gjennom lovendring.

Viktig med mangfold

Huitfeldt sier at det er et viktig politisk mål å sikre befolkningen tilgang til et mangfold av uavhengige informasjonskilder. Med dette mener hun at eiermangfold er et viktig element. Et mangfold, sier hun, sikrer mot at enkeltaktører oppnår en posisjon som gjør det mulig å påvirke samfunnsdebatten ut fra deres egen agenda.

– Nasjonalt eierskap er ikke på samme måte et etablert politisk mål på medieområdet, og EØS-avtalen setter også klare grenser for adgangen til å favorisere nasjonale aktører.

 

(Sist oppdatert: 25.01.2012 11:28)


    Det amerikanske kjendisbladet People tester nå en helt ny og banebrytende prising: Bor du i et område med høy gjennomsnittsinntekt i befolkningen må du betale en høyere løssalgspris enn folk i fattigere strøk!


Ordbøker


Mediefolk

er ansatt som ny regiondirektør i Amedia region Buskerud og administrerende direktør i Drammens Tidende. Schultz har vært konstituert i stillingen siden 3. mars 2014. Hun...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med kultur og vitenskap som hovedområde. Hun er utdannet litteraturviter, har jobbet i Dagens Næringsliv og Klassekampen og...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med politikk som hovedområde. Hun er utdannet journalist og historiker og har jobbet i NRK, avisa Klassekampen og Manifest...

ble fast ansatt som redaktør for Ingeniørnytt 26. august. Han har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i Volda og har tidligere jobbet som frilanser for Budstikka...

er tilbake som nyhetsreporter i NRK Østlandssendingen etter femten år. Hun har i mellomtiden vært ti år i Dagsnytt, og fire år i info.avdelingen som vaktsjef/journalist....

er fast ansatt som kommentator i Nationen. Han har tidligere vikariert i ulike lengre mellomledervikariater i Nationen, samt vært EU-journalist og debattansvarlig. Før det...

begynner 1. september som kommunikasjonsrådgiver i Consilio. Hun kommer fra stillingen som journalist i Tønsbergs Blad. Haldorsen er utdannet adjunkt med mediefag og har...

er ansatt som redaktør i Kristelig Pressekontor (KPK). Plementas har utdanning i radio- og fjernsynsjournalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen. Han har også RLE-...

blir ny redaktør i Arkitektnytt. Braathen er utdannet Master i arkitektur fra NTNU. Han har i tillegg utdanning innen arkitektonisk skriving, estetisk teori og kuratering...

slutter som fast ansatt i Fædrelandsvennen. 1. september blir han frilans gravejournalist, og skal bruke mesteparten av tiden på research for dokumentarfilm, i tillegg til...

Siste kommentarer

Nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter!

Syndicate content