Hvor er den skarpe journalistikken?

AV Espen Moe | R.E. Benestad, fysiker og klimaforsker [14.11.2008 07:03]

Det har vært litt oppmerksomhet rundt astronomer, astrofysikere og solforskere i det siste, og man sitter igjen med et inntrykk av at de ønsker mer medieoppmerksomhet. Så, la dem få det. De ønsker sikkert ikke et kritisk blikk. Men det er knapt noen innen medieverden som har skjønt at de kaster stein i glasshus, så det er vel ingen fare. Journalistene ser jo ikke slikt. For ett av poengene til disse forskerne er at Knut Jørgen Rød Ødegård nemlig har forsømt å henvise journalistene til de virkelige ekspertene. Det sier Pål Brekke, som soler seg i medias søkelys når spørsmålet om klimaendringer kommer opp.

Og han er ikke alene. Gamle kompiser fra UiO Institutt for Teoretisk Astrofysikk, for eksempel Oddbjørn Engvold og Jan Erik Solheim, har flere ganger uttalt seg om klima i media. Til og med Almanakken 2002, som visstnok redigeres av Kaare Aksnes, har formidlet et uriktig bilde om klima. Sannheten er, slik jeg ser det, at de er helt bak mål. Studiene de viser til er gjerne basert på sviktende logikk, selektiv bruk av referanser, misforståelser, manglende oversikt, og/eller uegnede pseudo-statistiske metoder. Men ikke si det til dem, for da blir de sure.

Jeg kan fortelle en annen hemmelighet: Ikke spør dem om oljebransjen eller Frp heller, for da begynner de å bjeffe. For oljebransjen er da interessert i solfysikk, og det er vel naturlig at forsiden til Norsk Oljerevy (Nr. 9, 1998) prydes med solaktivitet – takket være solforsker Brekke. Det er også sikkert kun en tilfeldighet at Brekke eller Solheim dukker opp i samme tv-studio som Frp-politikere og at de bruker samme argumenter. Sånt skjer visst også med sveisere.

Men vent! Kanskje det finnes et nettverk? Det finnes et bilde på internett som beviser at Brekke omgås med kjente klimaskeptikere – og mest sannsynligvis lobbyister – i USA og i Norge. Ja, det finnes faktisk et nettsted som heter «Klimarealistene» som knytter sammen flere av aktørene og som ser ut til å få støtte fra Hans Henrik Ramm (kjent fra oljebransjen). Disse har en betydelig innflytelse, da de er med på å legitimere både Frp og økt oljeutvinning. Det finnes også lister som knytter Brekke til etablerte anti-Kyoto lobbyorganisasjoner. I et brev (4. juni 2003 i regi av SEPP) til Paul Martin (Canadas House of Commons), har Brekke skrevet under på et opprop om at Kyoto-protokollen ikke er basert på troverdig vitenskap. I ettertid har Canada sluttet å ta klimaendringer så høytidelig.

Felles for alle disse klimaskeptikerne, er at de knapt har publisert klimarelatert arbeid i den fagfellevurderte vitenskapelige litteraturen. Tatt i betraktning at klimaspørsmålet er en stor sak i amerikansk valgkamp, i EU og i FN og at klimaproblematikken innebærer et enormt potensielt problem for de neste generasjoner, så er kanskje striden rundt Rød Ødegård i grunnen ganske puslete i forhold? Men en kjendisastronom får jo kjeft av sine kolleger, og da må det få plass i media!

Mest komisk er vel likevel at journalistene ikke ser ut til å ha skjønt noe som helst. Bare dette året har – etter min oppfatning – både bladet Forskning og forskning.no samt tv stilt seg opp som mikrofonstativ for Brekke & co. I grunnen burde kurs i statistisk analyse vært obligatorisk i journalistopplæringen – da kunne de selv ha dissekert noen av de uholdbare påstandene og sett at de er ganske råtne. Mye av arbeidet er allerede gjort, for på met.no sine sider er det en liste over vanlige myter om klima, og på nettstedet RealClimate.org er det en dyptgående diskusjon om en rekke aktuelle temaer. Mitt råd til journalister er: Lær dere de kritiske spørsmålene eller lån en klimaekspert. Men det er kanskje ikke sexy nok? Mye informasjon ligger ute på internett. Google finner mye rart. Og ta en titt i Kunnskapsforlagets Leksikon og Hvem-Hva-Hvor fra året 2002, eller let i tidsskrifter, tv-sendinger og avisene. Let etter hva som er av substans i Brekkes argumenter og hvordan mannen har opptrådt i media. Spor argumentene tilbake til kildene.

En liten advarsel: Dersom man kritiserer noen av forskere ved UiO Institutt for Teoretisk Astrofysikk kan man lett få tildelt uante nye karakteristikker. Så astronomer og solforskere skal man ikke tulle med, så bare det er sagt.

I høst presenterte Brekke spekulasjoner om hvordan solen kan være årsak til betydelige globale klimaendringer for en forsamling med prominente gjester ved Transatlantic Week 2008, til tross for at det vitenskapelige konsensus er av en annen oppfatning. Spør du meg, har han ført dem bak lyset på samme måte som gjøken lurer fuglemoren. Man kan jo også si at han forsøker å legge egg i andres reir: Samtidig som han krever oppmerksomhet rundt seg selv, stjeler han den fra de virkelige klimaekspertene. Ryktene sier at han drar til New York Polar Week i februar. Det blir spennende å høre om han fortsetter å snakke om klima eller om han overlater det temaet til de virkelige ekspertene. Begge disse arrangementene er visst i regi av den norske ambassaden.

Jeg lurer litt på hvordan en amatør kan få så mye rampelys. Hva skjer i kulissene? Det ville vært artig å se et Brennpunkt-program om hvordan avgjørelser blir tatt i slike arrangementer, men også i redaksjonene landet rundt. For hvorfor har ingen journalist satt fingeren på dette til nå? Det sies at trollet sprekker når det blir utsatt for sollys. Man begynner nesten å lure: Er hele debatten egentlig regissert, eller har det en betydning det at vi tross alt bor i en oljenasjon? Eller er journalistene bare sløve?

(Sist oppdatert: 14.11.2008 10:49)

"Ryktene sier... (osv.)"
Men kjære "Journalisten":
Hvorfor tar dere inn denslags? Har ikke pressen etiske retningslinjer som blant annet går ut på å beskytte uheldige samfunnsborgere mot seg selv, når disse (in casu Benestad) kommer i skade for å ytre seg offentlig på uhøvisk vis? Dette er jo bare ondsinnet og uformuende søppel.

Mvh OGS.

Jeg leser nok Benestads innlegg med litt andre øyne en Skagestad. Benestads innlegg har to poeng så vidt jeg kan se.

1: Når en forsker klager på at en annen forsker ikke henviser til de faglig sterkeste inne fagområdet, må det kunne påpekes at han ofte gjør det samme selv. Med andre ord står ikke forskerens handlinger i stil med forskerens uttalelser av hvordan han bør handle. For denne delen påpeker Benestad Brekke sine handlinger i lys av hans uttalelser om hvordan en bør ferdes i fagfelt en ikke er "ekspert" i selv.

2: Dette er vel en mer alvorlig del for journalistene: Benestad påpeker at mange journalister er for ukritisk i sin referaring av vitenskaplige arbeider. Når det gjelder klima har mange journalister jobbet med å skape en "balanse" i debatten. Denne "balansen" er skapt ved å relativt ukritisk referere teorier som ofte ikke har det faglige grunnlaget de gir uttrykk for. Dette skjer fordi kunnskapen om realfag ofte er litt for begrenset blandt journalister, og den skarpe gravende journalistikken må vike for ren mikrofonstativvirksomhet. Her er det Benestad oppfordrer journalister til å skaffe seg god kontakt med forskermiljøer for å sjekke ut det egentlige grunnlaget for nye teorier.

Til slutt vil jeg henge meg på min overskrift: Journalister bruk deres skarpe hoder og penner til å grave dypere i realfag generelt, og klima spesielt.

Det er høyt under taket i Journalistens debatt. Vi har brakt flere saker om klimadebatt og klimajournalistikk, og fant det riktig å la Benestad komme til orde. Jeg oppfatter nok ikke formaningen om å beskytte samfunnsborgere på samme måte som du gjør.

Vennlig hilsen

Helge Øgrim

Benestad holder dessverre ikke tungen rett i munnen her. Han burde lese denne artikkelen i Forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/199086

Han har helt rett i at det ikke foregår noen klimaforskning ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Men ingen av de han omtaler som forskere ved vårt institutt er faktisk ansatt her! Pål Brekke har ikke hatt noen tilknytning til instituttet etter januar 1999; han er i dag ansatt som seniorrådgiver i Norsk Romsenter, et forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet. Han kan selvfølgelig ha venner på vårt institutt for det. De øvrige som Benestad nevner som forskere ved instituttet, Kaare Aksnes, Oddbjørn Engvold og Jan-Erik Solheim, er alle emeritus professorer, dvs. pensjonerte professorer som, som vanlig i det akademiske miljø, disponerer en skrivebordplass hos oss.

Jeg vil be Benestad sjekke facts litt nøyere neste gang. Knut Jørgen Røed Ødegaard (heller ikke ansatt ved vårt institutt) staver forresten Røed med en e.

Det er både morsomt og trist å lese Rasmus Benestads perfide angrep på solforskeren Brekke.
Benestad står ikke tilbake for selv den mest paranoide amerikanske konspirasjons-suppekoker der NRK’s plassering av Brekke på høyre side av programlederen i debattprogrammer, sammen med FrP, er det absolutte komiske høydepunkt i en ellers noe forvirret “bevis-førsel”.
I Benestads verden er alle som ikke er enige med hans rabiate saksfremstilling republikanere eller frp'ere kjøpt og betalt av olje eller bil-industrien. Stort enklere og mer usaklig kan det vel neppe bli.
Benestads dårlig skjulte bitterhet over selv ikke å kunne skalte og valte med hva som er bevis i klimadebatten, eller bli henvist til som “klimaekspert” når pressen lager saker om kosmisk strålings påvirkning av klima på jorden, har en lang og trist forhistorie man får et lite innblikk i på følgende nettsted:
http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/Arkiv-Forskerforum/2004/14888/148...
Kan det være, Benestad, at din noe uheldige og lempfeldige omgang med fakta, og ditt syn på hvordan et deltakende demokrati burde begrenses til fordel for et svært ubetydelige meteorologisk klakør-miljø kan være grunnen til at du ikke blir brukt i media?
I såfall må man kunne si at journalistikken har gjort en utmerket og samfunnsnyttig jobb i sitt forarbeid.

Jeg takker for alle innspill, og skal ta dem til etterretning. Jeg er fullt klar over at det finnes mange meninger, og at det jeg skriver vil provosere noen. Jeg hadde ikke ventet noe mindre.

Til OGS vil jeg si at folk ikke bør bedømme meg og Brekke mht det andre sier om oss, men etter det vi selv har gjort og skrevet. Det er heller ikke noe galt i å ha nettverk - og jeg har mine egne - men jeg synes at klimadebatten er for viktig til å foregå i et dunkelt landskap med ting som foregår i kulissene. Derfor vil jeg få frem opplysninger som kan kaste lys på våre roller i debatten. De opplysningene jeg kom med kan spores opp over Internett. Her er noen lenker som ikke kom med:

http://folk.uio.no/tomvs/esef/congress.jpg

(fra http://folk.uio.no/tomvs/esef/esef0.htm - et stykke ned på siden). Her er en annen lenk:

http://www.sepp.org/Archive/NewSEPP/LttrtoPaulMartin.html

Disse er alle åpent tilgjengelige. Videre har dere http://www.klimarealistene.com/.

Til Per B. Lilje takker jeg for presiseringen om at ingen av de omtalte lenger har en formell tilknytning til Institutt for teoretisk astrofysikk (ITAF). Jeg skal ikke trekke inn ITAF i eventuelle fremtidige debatter (mine eksempler strakk seg tilbake noen år, og da jeg var i klinsj med noen var de da også formelt ansatt der: http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/Arkiv-Forskerforum/2004/14842/148...).

Til Tellander, kan jeg si at de eksemplene jeg trakk frem kan dokumenteres. Det finnes også flere, f.eks. at Frp har invitert Brekke inn til Stortinget for å legge frem synspunkter om klima som stemmer bedre med deres filosofi (http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article347237.ece).

Når et politisk parti bruker en solforskers argumenter for å støtte sin politikk (http://www.frp.no/Innhold/lagWeb/Buskerud/Drammen_FrP/Borgens_hjorne/), er det legitimt å sette søkelys på denne forskeren og høre om forskere innen det fagmiljøet spørsmålet egenlig hører under, er enige. Når denne solforskeren heller ikke har publisert noen vitenskaplig arbeide i internasjonale klimatologiske fagfellevurderte tidsskrifter (scholar.google.com), synes jeg det er greit å si i fra at han kaster stein i glasshus når han beskylder KJRØ for ikke å vise til ekspertene.

Dette er kun noen spor - og en hjelp til journalister for at de kan stille kritiske spørsmål. Nå har de noe å ta utgangspunkt i, og så kan Brekke få svare for seg. De bør gjerne spørre meg like kritiske spørsmål. Jeg håper virkelig at de klarer å prestere bedre enn Dagbladets Magazinet - jeg støtter Brekke fullt i at det er feil å og uetisk å dikte opp og skrive en historie som ikke gjenspeiler de virkelige forholdene.

For ordens skyld, legger jeg ved en lenk til de fleste av mine publikasjoner:

http://home.broadpark.no/~rbene/ras-publ.html

og en lenk som viser mine nettverk:

http://www.realclimate.org/index.php?p=50

Men hvorfor skriver du ikke under fullt navn, når du likevel ved lenker osv. lar oss finne ut hva ditt fulle navn er? Tenk på at et innlegg undertegnet bare med fornavn eller kallenavn lett blir oversett av andre debattanter, som ikke legger særlig vekt på mer eller mindre anonyme innlegg.

I dette tilfellet var det for min del en ren tilfeldighet at jeg leste så langt ned i innlegget at jeg fikk med meg hvem som hadde skrevet det.

Benestad har i flere år kommet med usaklige personlige angrep,
og forøvrig forsøpplet klimadebatten ved å politisere fakta.
Et ypperlig eksempel ser vi i hans tilsvar til meg, der han viser til
en link der en avis har omtalt Carl I Hagen og et seminar bl.a.
Brekke og Ciceros direktør Pål Presterud har deltatt på.
Vi må anta at "dokumentasjonen" betyr at Benestad også har
"avslørt" Presterud som Frp'er.

Jeg viste til en link hos forskning.no, der alle selv kan få demonstrert måten
Benestad argumenterter på, og hans usaklige og feilaktige fremstilling
av nærmest et hvert tema han uttaler seg om.
At det ikke lover godt for hans egne forskningsresultater, er nå en sak,
men det er etisk svært betenkelig at en aktør i en slik grad som Benestad,
benytter enhver anledning til å sverte en aktør i et annet fagfelt.

Det de fleste vil forstå er at det meteorologiske miljø, ved Benestad, dårlig tåler at det astrofysiske miljø uttaler seg om solens påvirkning av klimaet.
Benestad vil gjerne råde grunnen uten å bli motsagt, og derfor blir astrofysikk
pr. definisjon en frp-greie som klusser til de fakta Benestad gjerne vil skal styre klimadebatten. I ly av Røed Ødegaard saken, har Benestad sett sitt snitt til å komme frem fra hullet med sine ulne konspirasjonsteorier og udokumenterte og dulgte antydninger.

Men fra dette noe banale og konstruerte motsetningsforhold mellom meteorologi og astrofysikk, til den ufine og perfide forfølgelse av Brekke,
der usaklige personlige angrep dominerer, burde det være en klar etisk grense som Benestad så åpenbart ikke ser.
Kanskje kan noen ved hans institutt gi ham et lite hint - da henvisning til
vanlig anstendig folkeskikk tydeligvis ikke når inn i blodtåken.
Interessant er det i alle fall at Benestads argumenter nærmest er kjemisk fri for enhver henvisning til klimadebattens kjerne, vitenskapelig belegg for
det man hevder - så får jo enhver leser dra sine konklusjoner om hvorfor
det er slik.

Først en kommentar til Toralf Sandåker. Beklager - jeg er den samme 'R.E. Benestad' som startet dette rabalderet. Selv om det er litt kryptisk, så burde det komme frem i den siste lenken jeg ga.

Kjære Thomas Tellander. La oss komme oss ut av sandkassen. Vi tenker ganske ulikt - det kan de fleste nok skjønne - så da er det litt dristig av deg å beskrive hvordan jeg resonnerer.

Jeg har aldri sagt at Brekke er Frp'er, men har derimot vist til at DE omfavner hans argumenter (i Stortingest spørretime har de også argumentert for alternativ forskning til IPCC: pkt. 19, torsdag 13.11.2003). Det er to helt forskjellige ting. Hadde Frp omfavnet Prestrud, ville jeg ikke ha noe i mot det - han baserer seg på IPCC og den rådende oppfatningen av situasjonen i klimatologimiljøet.

Dersom man ser kun på ett enkelt tilfelle, vil det være drøyt å skape blest om det. Men det interessante er å spørre seg hvorfor en solforsker (i) skriver under et brev til Canadiske myndigheter om at Kyoto ikke er basert på troverdig vitenskap (det er forøvrig akkurat det samme som Frp mener, selv om det i seg selv kke betyr at vedkommende er Frp'er), (ii) uttaler seg om klima i den amerikanske kongressen, og (iii) dukker opp i Stortinget (2 ganger?) - når han aldri har publisert noen arbeid om klima internasjonale fagfellevurderte tidskrifter.

Man kan jo også spørre seg hvorfor astrofysikere er så glødende opptatt av klimaproblematikken (jeg vet ikke svaret). Min oppfatning er at de stort sett ikke har kompetanse til å uttale seg om klima.

Men ta ikke kun mitt ord for det - spør gjerne andre klimatologer. Når noen astrofysikere fremmer påstander som jeg (og mine kolleger) anser ikke å ha vitenskapelig dekning og går på tvers av fagmiljøet, ønsker jeg å forsøke å finne ut hva som ligger bak.

Dramatikken ligger i at det klimatologiske miljøet ser ut til å bli mer urolig for hvert år som går. Al Gore og IPCC er nå en ting, men det er nesten til å ta og føle på når man deltar på årlige konferanser som Euopean Geophysical Union (EGU) og European Meteorological Society (EMS). Som klimaekspert, har jeg et moralsk ansvar å forsøke å kaste mer lys på situasjonen og alle forholdene rundt klimadebatten. Kall det gjerne samvittighet.

Jeg ønsker ikke å skade Brekke - på mange måter er han sikkert en kjernekar. Men det er likevel viktig å forsøke å avdekke omstendighetene og rollene vi spiller i klimadebatten. Den jobben er ganske ubehagelig. Men hvem ellers skulle gjøre det?

Jeg kan dokumentere alle mine påstander. Stort sett har mine debatter med astrofysikere vært av faglige sort, men jeg har også tatt opp ting som jeg mener strider mot vitenskapens 'code of conduct'. Det må være lov. Du må gjerne skjelle meg ut for det (jeg begynner å bli vant til å få kjeft).

Mitt håp er at de etterhvert også vil lytte til oss klimatologer og at vi kan få en dialog. Ja, jeg lytter gjrne til dem, men det er også lov til å være kritisk. Det er også viktig å være oppriktig - og det håper jeg har vært. Jeg sier i fra hvor skoen trykker. For i en slik offentlig debatt, er det ikke bare de faglige sidene som gjelder, men også måten budskapet kanaliseres på. Derfor må man ta tak i saken på mer enn en front.

Det klimatologiske miljøet har vært klar over den globale oppvarmingen siden før 1970-tallet, og man har i nesten 40 år konsentrert seg om å diskutere de faglige sidene. Hvorfor er det da slik at utslippene har fortsatt å øke? Det har vist seg at interessegrupper (f.eks. GCC) har hatt som formål å skape tvil om kunnskapen - på samme måte som tobakksindustrien har gjort det mht røyking.

Jeg vil anbefale deg å lese 'Discovery of Global Warming' av Spencer Weart.

P.S. Mine argumenter her er veldig peronlige og har ingen ting med meteorologimiljøet å gjøre. Det er kun jeg som er ansvarlige for mine ord.Ordbøker


Mediefolk

går over i den nyopprettede funksjonen som nyhetssjef i Aftenposten. Han har vært tilknyttet mediehuset siden 2011, først som journalist i økonomiredaksjonen og...

er ansatt som medierådgiver/senior kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsstaben i Skattedirektoratet. De siste to årene har han jobbet i NRK Dagsnytt/Alltid nyheter –...

blir ny daglig leder for Litteraturhuset. Wiese kommer fra stillingen som kommentator og anmelder i Dagbladet. Han har vært ansatt som journalist i Dagbladet siden 1993....

starta i fast stilling som journalist og nettansvarleg i Møre-Nytt 1. september. Han har tidlegare jobba for Sunnmørsposten, Firda og Vikebladet Vestposten. Han er utdanna...

er ansatt som reporter i NRK Kulturnytt. Han er utdannet journalist og filmviter og har tidligere jobbet som reporter, nyhetsanker og programleder i Kanal24 og Radio Norge...

begynte 1. september som kommunikasjonsrådgiver i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Hun kommer fra NRK Finnmark, der hun de siste fem årene har arbeidet som...

er ansatt som ny regiondirektør i Amedia region Buskerud og administrerende direktør i Drammens Tidende. Schultz har vært konstituert i stillingen siden 3. mars 2014. Hun...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med kultur og vitenskap som hovedområde. Hun er utdannet litteraturviter, har jobbet i Dagens Næringsliv og Klassekampen og...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med politikk som hovedområde. Hun er utdannet journalist og historiker og har jobbet i NRK, avisa Klassekampen og Manifest...

ble fast ansatt som redaktør for Ingeniørnytt 26. august. Han har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i Volda og har tidligere jobbet som frilanser for Budstikka...

Siste kommentarer

Nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter!

Syndicate content