Bloggere forsyner seg med bilder

Bilder fra Scanpix dukker opp på flere blogger.

Mange bloggere tar bilder fra profesjonelle fotografer uten å spørre.

AV Martin Huseby Jensen [22.01.2009 07:00]

Hos flere norske bloggere brukes bilder fra Scanpix, og fra fotografer i andre norske aviser. En sjelden gang spørres det om tillatelse, men det er unntaket fra regelen. Et bloggsøk på Sesam viser at ordet Scanpix er brukt over 4500 ganger på 161 forskjellige blogger. Ifølge Scanpix er det vanskelig å holde kontroll på bruken av bildene deres.

– Det er svært få som spør. Vi kommer stadig over folk som tar bildene uten lov, sier salgssjef Knut Jarle Gjerdsbakk i bildebyrået.

Kan få bildene

En av bloggene Journalisten fant på nettet er PicTric, som i et av sine innlegg hadde tre bilder fra DN-fotograf Gunnar Bløndal uten å ha spurt om tillatelse. Når Journalisten kontakter PicTrics blogger Oksana Karpenko Hillervik, stiller hun seg uforstående til problemstillingen og mener at når bildene først er på nettet, så er de tilgjengelige.

– Jeg har ikke spurt om det fordi jeg opplyser hvor bildene kommer fra. Dette er ikke kommersielt, så jeg har ikke oppfattet det som et voldsomt problem. De ligger ute på nett og brukes overalt, og jeg har forstått det slik at så lenge man krediterer kilden er det i orden, sier hun.

Etter at Journalisten var i kontakt med Hillervik, er bloggen blitt lukket og man må bli invitert for å kunne se den.

Bløndal rakk selv å se bloggen mens den fortsatt var åpen.

– Her må jeg sende en epost og snakke med bloggeren. Det er publisert fryktelig mye. Jeg kommer til å forklare hva copyright er, for det har hun tydeligvis ikke forstått. Hadde det vært en kommersiell aktør, ville jeg sendt regning tvert og krevd dobbelt honorar.

Vanskelig

NJ-jurist August Ringvold følger problematikken rundt opphavsrett tett. Han mener det er vanskelig å få bukt med at bloggere bryter opphavsretten til fotografene.

– De kan selvfølgelig fremme et krav mot bloggerne. Det er en krenkelse fordi det foreligger en kopi og dermed er det en eksemplarfremstilling, uten at Scanpix eller de andre har gitt bloggerne tillatelse, sier han.

Ringvold svarer samtykkende på at det kanskje ikke er opplyst godt nok om rettighetene og videre bruk av bildene, selv om det opplyses i kolofonene. Han antyder at det kanskje må stå under hvert bilde hvilke restriksjoner som gjelder.

– Men det er vanskelig. Jeg tror mange kjenner reglene, men rett og slett gir faen.

Lovlige bilder

En av Norges mest erfarne bloggere, Heidi Nordby Lunde, alias bloggeren Vampus, mener det er mulig å få bukt med problemet. Hun er overrasket over at så mange stjeler bilder, men synes samtidig det er imponerende mange som krediterer fotografene og byråene.

– Dette handler om bevissthet blant brukerne. Dersom byråene gjør det enklere for bloggerne, vil de være ærlige og betale for det. Det har vi sett med musikksalget på nett. Og det finnes sanksjonsmuligheter hvor man kan gå på eierne, slik man for eksempel har gjort med YouTube.

Kjenner reglene

Lunde mener at om for eksempel Scanpix hadde lagd løsninger for bloggerne, ville flere betalt for tjenesten, fremfor å få et krav mot seg senere.

Hun tror de mer erfarne bloggerne er godt kjent med reglene for opphavsrett, og at dette burde være innlysende med tanke på debatten som de senere årene har rast rundt fildeling på nett.

Fjerner fortløpende

Blant plattformene Lunde fremhever er VG Netts blogg. På Sesam-søket kommer flere blogger fra akkurat denne plattformen fram på resultatlista.

VG Netts ansvarlige redaktør Espen Egil Hansen forteller at de får henvendelser med jevne mellomrom fra byråer eller fotografer som sitter på rettighetene.

– Blir vi gjort oppmerksomme fra rettighetshaverne om at det er brudd på opphavsretten, så fjerner vi det, og i enkelte tilfeller stenger vi bloggeren ute. Det har hendt noen ganger, sier han.

Spør

Gunnar Bløndal i DN forteller at han av og til får henvendelser fra bloggere som ønsker å bruke bildene hans, og da er han ikke fremmed for å tillate det.

– I utgangspunktet kan jeg godt la folk bruke bildene om de spør pent – det har jeg gjort flere ganger. Det er ikke hvem som helst som får, men alle ideelle organisasjoner får bruke disse tvert, forteller han.

Scanpix forteller at de forsøker å holde oversikten og at dersom de oppdager at deres bilder blir brukt, vil bloggeren i ytterste konsekvens få en faktura fra Scanpix.

– En regning kan komme på et par tusen kroner eller mer. Vi tar stikkprøver fra tid til annen, men bruker ikke tid på det hver dag. Det er ikke bare å ta bilder og late som ingenting. Med internett er det lett å finne ut av, sier salgssjef Gjerdsbakk.

(Sist oppdatert: 07.02.2009 14:06)

Kan man skille mellom hotlinking, der det linkes direkte til orginalkilden, og kopi av fil som lastet opp på en gitt blogg?

Blir det i begge tilfeller en krenkelse fordi det foreligger en kopi og dermed er det en eksemplarfremstilling?

Etter min mening er det et klart skille. Det går ikke så mye på hvor filen er, som hvordan bildet (eller teksten) publiseres. Nå uttaler jeg meg ikke juridisk, det får kompetente jurister gjøre. Men jeg mener det bør være slik at "hotlinking" ("aktiv lenking" er vel bedre norsk) generelt oppmuntres, mens republisering krever avtale. Med republisering mener jeg da enhver måte å publisere annet stoff som eget, uansett teknikken som brukes. Det bør være måten informasjonen framstår på, som teller.

Det innebærer f.eks. at om jeg publiserer en sak der jeg siterer fra en kilde, og oppgir URL til kilden, så bør det være OK, mens hvis jeg lar hele kildeteksten (eller -bildet) framstå i min egen artikkel, har jeg republisert stoffet, og må ha avtale med opphavsmannen. Uansett om jeg har en URL til kilden eller ikke.

Dette innebærer at det er problematisk å sitere bilder, siden en da som regel vil "sitere" hele verket. Akkurat som i trykte medier, for øvrig.

har etter mitt syn kommet helt ut av kontroll.

Jeg mener at en eller flere rettighetshavere skal gå til sak mot noen av verstingene blandt bloggerne for å statuere et eksempel...

Da må mediene følge saken tett, slik at alle/de fleste bloggere får med seg hva som skjer...En slik rettsak/dom bør også prissette bruk av andres eiendom.

Det er ofte jeg også skulle ønske jeg bare kunne kopiere inn et bilde jeg kan søke etter på nettet, men gjør det ikke..

Det verste er at bloggerne er fullt klar over at de tar seg til rette.... men gir langt på vei blaffen..... Det har hele tiden blitt værre og værre pga at det ikke får noen konsekvenser.....

Bilders gjenbruk representerer store verdier, det er bare å se hvor viktig det er blitt for mediene når de introduserer stadig mer altomfattende kontrakter til sine frilansere. Da er det et paradoks at mediene ikke går konsekvent til verks og slår ned på misbruk av de samme bildene. Kanskje det har sammenheng med at mange medier selv har svin på skogen og ikke retter seg etter Kokkin-dommen, en av de få opphavsrettssakene som har kommet i rettssystemet?

NJ og Pressefotografenes Klubb må flagge opphavsrett mye tydligere, og bruke de midlene man har til rådighet for å gå etter brudd på opphavsrett. Organisasjonene for de som lever av opphavsrettbeskyttet materiale kan ikke sitte passivt å se på at det blir gjengs å forsyne seg av andres stoff.
Lær av film- og musikkbransjen. Det er vel ingen som tror det er tillatt å kopiere og distribuere filmen Max Manus? Nei, og det vet alle, fordi filmbransjen tar opphavsrett seriøst og handler deretter.

Når det ikke er den sammme bevisstheten om stillbilder så har "noen" en informasjonsoppgave de må ta på alvor. Både for å rydde opp i egne rekker og å ta tak i stofftyveri i samfunnet for øvrig.

Ja, her er jeg skyldig, det er ingen tvil om det. Selv om jeg har blitt mer bevisst på dette etterhvert, og tatt det mer på alvor etter som leserskaren har vokst, så hender det nok fortsatt jeg rapper et bilde i ny og ne. Men jeg prøver i den grad det er mulig å bruke kilder som Flickr for å finne lovlige illustrasjonsbilder til bloggpostene mine.

Men jeg har ikke så fryktelig dårlig samvittighet. Jeg tjener ikke penger på bloggen min, har vanskelig for å skjønne hvordan noen kan tape penger på min ulovlige bildebruk, og som Heidi sier så hadde jeg gladelig betalt noen hundrelapper i året for tilgang til en database med lovlige bilder.

Bransjen kan altså legge til rette for lovlig bildebruk, og kanskje tjene noen kroner, eller de kan oppføre seg som filmbransjen: Løpe rundt som den sinna mannen som alle ler av, rope FY FY FY, og hytte med neven, uten å få særlig sympati fra noen.

Men noen spørsmål: Hotlinking er nevnt, og Toralf Sandåker mener det er noe det bør oppmuntres til. Men jeg trodde det stort sett var regnet som dårlig nettskikk jeg? Og ved å hotlinke stjeler du jo ikke bare bildet, men båndbredde i tillegg. Jeg hotlinker nesten aldri, bare i de tilfellene hvor jeg finner meg på en PC der jeg ikke har anledning til å laste bilder ned eller opp igjen, har jeg gjort det, og da prøver jeg å unngå bilder hos små aktører som kanskje sitter på en billig hostingpakke og trenger den vesle båndbredden de har til andre ting.

Hva med bruk til satire? Jeg tenker på å stjele bilder for å manipulere dem i satirisk hensikt? Det forekommer meg at satire er såpass godt beskyttet at her er det større slingringsmonn? Men det kan være at dette er noe jeg har snappet opp fra amerikansk lovgivning?

Og til slutt: Faksimilie er vel lov? Jeg kan ta en printscreen av skjermen min, klippe ut det som er aktuelt, og bruke resultatet i en bloggpost?

Hjorthen skrev:

"Men noen spørsmål: Hotlinking er nevnt, og Toralf Sandåker mener det er noe det bør oppmuntres til. Men jeg trodde det stort sett var regnet som dårlig nettskikk jeg? Og ved å hotlinke stjeler du jo ikke bare bildet, men båndbredde i tillegg. Jeg hotlinker nesten aldri, bare i de tilfellene hvor jeg finner meg på en PC der jeg ikke har anledning til å laste bilder ned eller opp igjen, har jeg gjort det, og da prøver jeg å unngå bilder hos små aktører som kanskje sitter på en billig hostingpakke og trenger den vesle båndbredden de har til andre ting."

Når jeg mener det bør oppmuntres til hotlinking, snakker jeg, som det går fram av innlegget mitt, om lovlig sitering, ikke om å republisere hele verk. Å hotlinke til bilder kan dermed vanskelig la seg gjøre uten å bryte mot opphavsretten.

Skjermdumper som sitat må vel behandles på samme måte faksimiler i trykte medier. Hvis det får preg av å stjele et helt bilde, kan selvsagt det også være brudd på opphavsretten, hvis det skjer uten samtykke.

Jeg "stjeler" av og til skjermdumper av avisenes bilder, og publiserer disse i bloggen min. Det skal jeg selvsagt slutte med dersom det er forbudt.

Det er sannsynligvis helt uproblematisk å bruke skjermdumper så lenge det går klart frem av bildet at det er en skjermdump?

"Hjorten" demonstrerer tydelig hvorfor det er viktig med informasjon. Han har rett og slett ikke fått med seg at fotografier er et produkt som noen eier. At et bilde er digitalt gjør ikke at det tilhører noen mindre, enn om det skulle vært et maleri på en vegg. Det er et åndsverk, og i motsetning til nettskikk - som Hjorten er mer opptatt av - er det potensielt straffbart med både bøter og fengsel å misbruke.

Ut i fra resonementet om at han ikke tjener penger på bloggingen og dermed bør få bilder gratis - eller veldig billig - kan vi utlede at vi kan forsyne oss av andre varer (f.eks har jeg lyst på en iPhone) så lenge vi ikke tjener penger på det? Eller at så lenge ingen lager en ordning der det jeg ønsker meg ikke koster mer enn jeg synes det bør koste ( i dette tilfellet "noen hundrelapper i året"), så kan man bare ta det likevel?

Det finnes faktisk de som selger bilder for "noen hundrelapper i året", slik Hjorten etterlyser. Det er kanskje ikke de bildene Hjorten ønsker seg, men som ellers i samfunnet må man betale mer for kvalitet eller spesielle ting. Det burde ikke være så overraskende.

For ytterligere informasjon om opphavsrett kan dette være fornuftige steder å starte:

http://www.clara.no/
http://www.torvund.net/index.php?page=opph

Hvis du har lyst på en iphone og går og tar en i butikken, så tar du en vare som butikken allerede har betalt for, og er avhengig av å selge videre for å få fortjeneste på. Så når du stjeler den så taper butikken det den har betalt for den, og må i tillegg betale for en ny telefon for å ha noe den kan selge og få fortjeneste på.

Hvis jeg har lyst på et bilde av Siv Jensen til en bloggpost, og finner et som jeg har lyst til å bruke på en tre måneder gammel artikkel på VGNett, så er det ikke sånn at bildet jeg laster ned forsvinner fra den artikkelen. VG trenger ikke kjøpe inn det bildet på nytt. Jeg har brutt loven om opphavsrett, greit nok, men jeg har ikke stjålet noe. Ingenting er borte. Ingenting trenger å erstattes, og jeg har vanskelig for å tro at et tre måneder gammelt bilde av Siv Jensen, brukt i en bloggpost på en relativt obskur blogg (De fleste bloggposter leses kanskje av, hvor mange, 20-25 stykker?) representerer noen større trussel mot fotografens inntekter heller?

Jada, er det ikke lov, så skal man la være, men disse sinna-mann-hytte med neven-taktene er bare egnet til å dumme seg ut med.

Det virker som du prøver å frikjenne stjeling av bilder moralsk, mens du er klar over at det er lovbrudd.

Du har dårlige argumenter for dette. Sammenligningen med en vare i en butikk er uholdbar, du overser nemlig at prinsippene er de samme for vareverdier og immaterielle verdier. Et publisert bilde har en immateriell verdi, vernet av opphavsretten. Hele poenget med denne verdien er at opphavsmannens enerett til publisering/mangfoldiggjøring er et levegrunnlag like mye som butikkens merverdi av varesalg.

Butikken lever som kjent ikke av å ha varer på lager, men av å selge dem. Om du stjeler en vare i en butikk, taper ikke butikken bare det de har betalt for den, de taper også merverdien de ville fått av å selge den til utsalgspris. Det er dette som er butikkens levegrunnlag, like mye som publiseringsretten er levegrunnlaget til en opphavsmann.

Ved å stjele et bilde fra et nettsted eller en vare fra en butikk, stjeler du i begge tilfeller levegrunnlaget fra eieren, det er ingen forskjell.

Likedan med konkurranse. På samme måte som også du lovlig kan kjøpe en vare og selge den videre med fortjeneste, kan også du ta et bilde og selge publiseringsretten. Hvis ditt bilde blir foretrukket fremfor en annens, får du en inntekt. Hvis din vare blir kjøpt fremfor en konkurrents, er det du som har til et levebrød.

Loven forbyr å stjele både personlige gjenstander, varer og åndsverk, fordi de representerer verdier. Det er ikke minst verdiene du stjeler, ikke bare det fysiske produktet i seg selv (også en bildefil er i bunn og grunn et fysisk produkt).

Hvis du ser på disse faktiske forholdene som "sinna-mann-hytte med neven-takter" som bare er "egnet til å dumme seg ut", avslører du at det enten er moralen eller kunnskapen din det skorter på, eller en kombinasjon av begge deler.

Jeg hadde glemt denne debatten helt til Eirik Newth minnet meg på den tidligere i dag, men okay, jeg får vel fortsette å la meg kle av både moralsk og kunnskapsmessig litt til da.

"Det virker som du prøver å frikjenne stjeling av bilder moralsk, mens du er klar over at det er lovbrudd."

Jeg prøver å skille mellom stjeling av bilder og brudd på opphavsretten. Brudd på opphavsretten er ikke stjeling. Brudd på opphavsretten er brudd på opphavsretten. Det er to forskjellige ting, der du og andre bruker ordet stjele som et retorisk grep for å få det til å høres skikkelig skikkelig nedrig ut.

Ellers så kan jeg fortsatt ikke forstå hvordan det kan stjele livsgrunnlaget fra noen at jeg eller noen andre laster ned et bilde av Siv Jensen fra en tre måneder gammel VG-artikkel, for så å laste det opp på egen blogg. Når jeg var liten gutt på syttitallet lagde noen av oss gutta "bøker" om favorittklubbene våre. Manchester United for min del. Vi klippet ut bilder fra blader og aviser, limte dem inn i en dertil egnet bok, og skrev kanskje noe ved siden av med skjelvende skjønnskrift. Så hendte det at vi viste bøkene til hverandre innimellom. Det var sikkert ikke brudd på opphavsretten siden noen vel hadde kjøpt avisene og bladene vi klippet i stykker, men er det nå egentlig så stor forskjell på dette, og på å låne et bilde fra VGNett? Sånn rent bortsett fra at det i stedet for at det er 2-3 stykker som ser "utklippsboka", så er det nå kanskje snakk om 20-30 stykker?

Hjorten skrev:

"Jeg prøver å skille mellom stjeling av bilder og brudd på opphavsretten. Brudd på opphavsretten er ikke stjeling. Brudd på opphavsretten er brudd på opphavsretten. Det er to forskjellige ting, der du og andre bruker ordet stjele som et retorisk grep for å få det til å høres skikkelig skikkelig nedrig ut."

Du kunne like gjerne skrevet "brudd på eiendomsretten er ikke stjeling, brudd på eiendomsretten er brudd på eiendomsretten". Og jeg er enig, det høres ikke så nedrig ut.

Men bevisst urettmessig kopier og republisering av bilder er nedrig, og det er stjeling. Stikkordet her er "republisering".

Hjorten skrev:

"Når jeg var liten gutt på syttitallet lagde noen av oss gutta "bøker" om favorittklubbene våre. Manchester United for min del. Vi klippet ut bilder fra blader og aviser, limte dem inn i en dertil egnet bok, og skrev kanskje noe ved siden av med skjelvende skjønnskrift. Så hendte det at vi viste bøkene til hverandre innimellom. Det var sikkert ikke brudd på opphavsretten siden noen vel hadde kjøpt avisene og bladene vi klippet i stykker, men er det nå egentlig så stor forskjell på dette, og på å låne et bilde fra VGNett? Sånn rent bortsett fra at det i stedet for at det er 2-3 stykker som ser "utklippsboka", så er det nå kanskje snakk om 20-30 stykker?"

Du må skille mellom privat (og lovlig) kopiering og det å publisere bildet på nytt.

Du har lov til å "låne" et bilde fra VG Nett, og bruke det privat, f.eks. som bakgrunnsbilde på din dataskjerm. Men du har ikke lov til å legge det ut på din egen nettside så lenge den er åpen for allmennheten. Da har du stjålet et bilde og republisert det uten samtykke.

Jeg ser selvfølgelig forskjellen mellom privat kopiering og republisering, men i praksis er det ikke alltid særlig forskjell. Bloggere flest har ikke hundrevis av lesere, den vanligste bloggeren er kanskje ei tenåringsjente som bruker bloggen til å kommunisere med mellom fem og ti av vennene sine. Ihvertfall er det slik i USA ifølge en amerikansk undersøkelse sitert i boken The Future of Reputation av Daniel J.Solove. Sannsynligvis er det ikke store forskjeller på situasjonen i Norge. Den lille håndfullen med bloggere som når ut til et noe større publikum (Og selv for de mest leste er det ikke egentlig snakk om noe enormt antall lesere) er gjerne mer bevisste på bildebruken, ihvertfall etterhvert.

Og poenget? At det ikke er noen grunn til å krisemaksimere bloggeres tendens til å "stjele" bilder. Det tar neppe inntektsgrunnlaget fra noen.

Som (amatør)fotograf har jeg ingen problemer med å forstå frustrasjonen til fotografer som opplever at bildene deres blir stjålet, all den tid det ligger en del kostbart utstyr og arbeid bak bildene.

Internett renner over av bilder fra både profesjonelle og amatører (mitt skille går mellom de som lever av det, og de som ikke gjør det) Dersom det fremdeles skal være mulig å leve av (kvalitets)fotografering, så må etterspørselen holdes oppe. Eventuelt vil en redusert etterspørsel føre til svært høye priser og betraktelig lavere kvalitet på majoriteten av de bildene som blir brukt, og dit vil vel ingen?

Dette innebærer at selv de som (ulovlig) bruker bildene i ikke-komersiell øyemed risikerer å bidra til lavere etterspørsel etter profesjonelle bilder (jeg liker å tro at det som oftest, men slettes ikke alltid, er et kvalitetsskille mellom den glade amatør og den profesjonelle fotograf).

Det bør utvises respekt for annen kvinnes eiendom, uansett hva denne eiendommen består i. Og fotografene som har sikret seg copyright har faktisk loven på sin side, det kommer man uansett ikke utenom.

Dersom man er genuint interessert i å finne ut av juss og ulike begrepsavklaringer rundt dette temaet, så har man alle muligheter til det på Gisle Hannemyr sin webside: http://tiny.cc/wfTvj

det er enkelt, veldig enkelt alt sammen!

vil du ha svar, sjekk http://fotojournalistene.blogspot.com/

takk

Jeg har inntrykk av at de fleste bloggere som bryter loven ikke helt er klar over det. Tror hovedsaklig mangel på informasjon er det største problemet her. Jeg ser også at jo mer erfaring og "flinkere" bloggeren blir jo mer bevisst blir de på hva som er lov, bra bloggskikk osv. Men da kun etter de aktivt har gått ut og fått mer informasjon.

Jobber selv med å "lære" opp mange bloggere i forhold til hva som er lov og ikke. Og responsen er nesten alltid "oi, dette visste jeg ikke".

Nevnte artikkelen deres på bloggen min. Les gjerne kommentarene jeg fikk.

http://thomasmoen.com/news/show/26085/

@Thomas Moen: Det er prisverdig at du bidrar til å sette bildetyveri på dagsorden med din egen blogg, all oppmerksomhet rundt dette er av det gode. Men jeg tror rett og slett ikke på det når noen hevder de trodde det var lov til å bruke andres bilder uten samtykke, enten det er i en blogg, en nettavis eller i en papiravis.

At publisering og republisering av ethvert åndsverk, både tekst, bilder, filmer og andre uttrykk med verkshøyde, er noe opphavsmannens har enerett til, kan neppe ha gått hus forbi for noen som har gått på skole og lært å lese og skrive. Når voksne mennesker sier det, tror jeg rett og slett de bløffer - kanskje pga. dårlig samvittighet.

Verre er det nok med kunnskapen om at det også er pålagt ved lov å navngi opphavsmannen når man bruker et åndsverk etter samtykke. Unnlater man å gjøre det, vil det å spørre opphavsmannen og samtykke til å bruke det enda en gang, bli vanskeliggjort. Dette syndes det mot daglig i svært mange norske medier, også blant profesjonelle.

En annen ting er at både opphavsmenn og deres organisasjoner nok har vært for lite flinke til å ivareta denne eneretten til å publisere, og i for liten grad har reagert når den er blitt overtrådt. Det bør det bli en endring på, ellers vil vi jo sende ut signaler om at det ikke er så farlig, for det får jo ingen konsekvenser.

Min erfaring er at mange opphavsmenn er svært samarbeidsvillige når de blir spurt om å bruke ett av deres verker, vi lever tross av å selge verkene våre, ikke av å hindre dem i å bli solgt. Noen gir gode priser til ikke-kommersielle virksomheter, noe gir også bruksretten gratis til ideelle formål de sympatiserer med.

Men få - om noen - firer på "krava" hvis bildene blir brukt uten at man spør først. Det er sagt at det å bruke et bilde uten lov, er som å motta en sjekk og fylle ut beløpet selv. Opphavsmannen kan faktisk kreve ganske mye uten at den som har stjålet bildet kan slippe unna. Vanlig kutyme er å bruke standard pris og gange med minst to - gjerne med tre dersom opphavsmannen heller ikke er navngitt. For den som ønsker å følge frilanssatsene, betyr det at et bilde stjålet av en profesjonell fotograf fort kan koste nesten 7.500 kroner. (Frilanssats for bruk av ett bilde, kr 1.530, pluss 30 % næringstillegg, pluss 25 % merverdiavgift, ganger tre).

Havner kravet i retten, blir man uten unntak dømt til å betale, med tillegg av omkostninger, renter og rettsgebyrer.

Det bør bloggere og andre som stjeler bilder være oppmerksomme på.

Det er egentlig ikke vanskelig å finne ut av begreper som opphavsrett og copyright. Gjør et google søk på ordene så får du de svar du trenger.

Les ellers alt om opphavsrett på denne utmerkede nettsiden:

http://www.clara.no/

Det er en nettside laget av rettighetshavernes egne organisasjoner.

Les og lær!

Uansett - er bildene dine stjålet av noen, ta kontakt med tyven og send regning hvis ikke vedkommende gjør som du ønsker.

Fotografene har lovteknisk sett rett her, men jeg synes de overser noen faktorer som kan være verd å reflektere over.

Kopiering og republisering er, som alle vet, blitt veldig enkelt. Høyreklikk, og bildet er lastet ned. Et par klikk til, og bildet er lastet opp til bloggen. Det kan jo være en blogger gjør dette fordi hun synes bildet er veldig godt og har lyst til at flere skal bli oppmerksom på det, ikke fordi hun vil tjene penger på andres arbeid. Det er faktisk mest sannsynlig at det er dette som motiverer "tyveriet" (selv om det alltids finnes noen snyltebloggere som har uedle hensikter). Problemet med fotografier i forhold til tekst er at det er så vanskelig å sitere dem på en tilfredsstillende måte uten å republisere hele verket. Å publisere en lenke til bildet gir ikke bildet den oppmerksomheten det fortjener, vil mange føle. La oss nå gå ut fra at en fotograf synes det er fint at publikum liker bildene, men altså bryter loven når de vil gi uttrykk for det. Hvordan kan fotografen forholde seg mer konstruktivt til slike nettpublisister? Noen forslag fra en legmann:

- Gjør et utvalg bilder tilgjengelig på eget nettsted, og på fotodelingstjenester som Flickr, under en Creative Commons-lisens (i lav oppløsning, kanskje, så profesjonelt salg ikke berøres?). Gå aktivt ut med oppfordring til brukere om å republisere, tagge og kommentere bildene. Vær pedagogisk om betingelsene. Kanskje det vil vise seg at fotografen slik får flere "fans", blir mer synlig i søkemotorer og får flere oppdrag? Bygger egen merkevare mer effektivt?
- Søk dialog med bloggere som publiserer bilder i strid med dine betingelser. Be dem om å ta vekk bildene og forklar hvorfor (ikke send saken rett til inkasso). Forklar hvordan du får dine inntekter. Opplys om at det går an å finne bilder med CC-lisens som er fullt lovlig å publisere (feks via CC Search). Foreslå at vedkommende tar seg en tur til din Flickr-side.
- Følg opp forslaget om en betaltjeneste for bloggere. Kanskje noen av dere kan slå dere sammen og lage en slik?

Olav A. Øvrebø.

Enkelte bloggere har lyst til å bruke et bra bilde for å illustrere en sak, mening eller innlegg. Noen bloggere er ikke så opptatt av rettighetene til andre virker det som, enten bevisst eller ubevisst. De tar bilder fra andre nettsteder eller andre kilder og trykker dem som om de skulle være deres egne. Noen krediterer, det er bra, men det endrer fortsatt ikke på det faktum at bildet er tatt uten at den som har opphavsrettigheten er kontaktet og spurt om det er OK.

Bloggere og enkelte andre mener fotografen får økt annerkjennelse ved at andre vil bruke bildet. Nettopp derfor bør fotografen få betalt. Det er en grunn til at bloggeren har valgt et bilde fremfor et annet eller ingen bilder. Om bloggeren kan velge mellom et bra bilde som koster penger og et dårligere bilde som er gratis, så må bloggere gjøre en avveining. Er det verdt å bruke penger fordi det hever min blogg fremfor andre blogger? Slik tenker store aviser også når de slåss om bilderettigheter i budkamper. The Sun regner på det. 100 000 kroner for et bilde eller 150 000 kroner. Hvor mange flere aviser selger vi. En blogg med mange bra bilder, kombinert med flere bra innlegg har en større sjanse for å bli lest enn en dårlig blogg.

En fotograf eller mediebedrift har utgifter med å ta bilder. Da kan ikke bare andre ta det og si at det var fint og at det bør deles. Til alle bloggere. Kjøp et kamera og ta bildene dine selv, om det er illustrasjoner eller relevante bilder med nyhetspoeng. Er de bra, kanskje en avis, tv-kanal eller en nettavis kjøper det, om det gjør deres saker bedre i kampen mot sine konkurrenter. En blogger gir det neppe bort da, om det er noen kroner å hente som kan dekke utgiftene til kameraet.

I morgen, 17. april, feller Stockholm tingrett sin dom i Pirate Bay-saken. Det handler om fildeling og opphavsrett. For den interesserte har jeg blogget om dette her:

http://toralfsan.wordpress.com/2009/04/16/mens-vi-venter-pa-dommedag/

Toralf Sandåker

--
Frilansjournalist, styremedlem i Frilansjournalistene/NJOrdbøker


Mediefolk

skifter jobb til pr-rådgiver. Han har sagt opp i NRK og begynner som spesialrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit H+K.

går over i den nyopprettede funksjonen som nyhetssjef i Aftenposten. Han har vært tilknyttet mediehuset siden 2011, først som journalist i økonomiredaksjonen og...

er ansatt som medierådgiver/senior kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsstaben i Skattedirektoratet. De siste to årene har han jobbet i NRK Dagsnytt/Alltid nyheter –...

blir ny daglig leder for Litteraturhuset. Wiese kommer fra stillingen som kommentator og anmelder i Dagbladet. Han har vært ansatt som journalist i Dagbladet siden 1993....

starta i fast stilling som journalist og nettansvarleg i Møre-Nytt 1. september. Han har tidlegare jobba for Sunnmørsposten, Firda og Vikebladet Vestposten. Han er utdanna...

er ansatt som reporter i NRK Kulturnytt. Han er utdannet journalist og filmviter og har tidligere jobbet som reporter, nyhetsanker og programleder i Kanal24 og Radio Norge...

begynte 1. september som kommunikasjonsrådgiver i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Hun kommer fra NRK Finnmark, der hun de siste fem årene har arbeidet som...

er ansatt som ny regiondirektør i Amedia region Buskerud og administrerende direktør i Drammens Tidende. Schultz har vært konstituert i stillingen siden 3. mars 2014. Hun...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med kultur og vitenskap som hovedområde. Hun er utdannet litteraturviter, har jobbet i Dagens Næringsliv og Klassekampen og...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med politikk som hovedområde. Hun er utdannet journalist og historiker og har jobbet i NRK, avisa Klassekampen og Manifest...

Siste kommentarer

Nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter!

Syndicate content