ABC Startsiden

ABCNyheter kan se fremover.

AV Martin Huseby Jensen [25.10.2012 10:00]

Det er nesten seks år siden nettstedet ABCNyheter ble lansert og to siden styret gjorde det klart at satsingen kunne bli avviklet. Driften gikk med betydelig underskudd.

Under et allmøte onsdag kom beskjeden som de ansatte i nettavisen lenge ventet og håpet på. Trusselen om nedleggelse ble hevet.

God stemning

– Stemningen her på huset er høy nå. Vi har hatt et spenningsmoment rundt om vi kom til å nå målet, men så sto vi med glans i forhold til kravet om balanse, sier klubbleder Thomas Vermes i redaksjonsklubben.

Hvorvidt ABCNyheter vil levere en positiv bunnlinje for året som helhet er ifølge administrerende direktør og ansvarlig redaktør Espen Udland uvisst. De har, ifølge ham, ikke regnet akkumulerte tall i kvartalene for nettstedet som eies av Telenor gjennom ABC Startsiden.

– Men produktregnskapet viser fem måneder med nullresultat eller overskudd. Det er vi særdeles glade for, sier Udland.

Positiv motivasjon

Klubbleder Vermes sier det nok blir en liten fest for å markere at de nå kan se fremover, men hvil på laurbærene blir det neppe. For resultatet skal opprettholdes og gjerne forbedres.

– Det har vært en motivasjon, men kanskje mer negativ motivasjon, nå får vi en positiv motivasjon. Når det er sagt så har jeg selv aldri trodd våre eiere vil berøve seg selv denne nyhetsavisen.

(Sist oppdatert: 25.10.2012 11:02)

Drupal-ABC_faks.jpg(image/jpeg)

Skatteetaten mener ABC Nyheter ikke produserer nok

AV Martin Huseby Jensen [03.11.2011 08:00]

Som de fleste andre større nettstedene i Norge søkte ABC Nyheter om tilgang til skattelistene for å bedrive journalistikk på disse. Svaret fra Skattedirektoratet var nok ikke akkurat som redaktør Tor Strand hadde ventet seg.

Ikke presseorgan

– Etter en gjennomgang av et utvalg tilgjengelige artikler på http://www.abcnyheter.no er det tilsynelatende slik at hovedandelen av artiklene på nettstedet er skrevet av andre mens noe er egenprodusert, skriver Skattedirektoratet i et brev sendt til finansdepartementet og som er gjengitt på Skattebetaleren.

Videre i begrunnelsen heter det at direktoratet legger eierskapet til ABC Nyheter inn i vurderingen av egenproduksjonen og viser til at nettsiden eies av ABC Startsiden, og ikke et løsrevet selskap.

– På denne bakgrunn fastholder Skattedirektoratet avslaget om at ABC Nyheter ikke er et presseorgan (…).

Forsinkelser

I en e-post til Skattebetaleren skriver redaktør Tor Strand i en e-post tilat vurderingen til direktoratet i denne saken er meget slett. Han forteller at det ikke nyttet å vise til at de var en selvstendig redaksjon med egenproduksjon. Og selv om Finansdepartementet omgjorde direktoratets vedtak, kom nettstedet for sent i gang med arbeidet med skattelistene.

– Vi kom i grunnen ikke i gang ordentlig før det var under en uke igjen til tallene materialet skulle publiseres. Tilrettelegging og prøvekjøring av slike datamengder kan være en omfattende og tidkrevende øvelse. Forsinkelsen førte i verste fall til at vi ikke kom helt i mål med det vi ønsket å bruke materialet til.

(Sist oppdatert: 03.11.2011 11:15)

ABC går nye veier for å klatre på topplista.

AV Martin Huseby Jensen [04.01.2011 07:30]

Å trekke nye brukere til et nettsted er ikke alltid like lett. Det er heller ikke alltid lett å stille når det lokale idrettslaget kaller inn til dugnad. Espen Udland i ABC Startsiden har funnet ut hvordan de to prosjektene kan slås sammen.

– Hei, jeg hører du sponser lokale idrettslag.

– He-he-hee, hvor bor du, Martin? Espen Udlands latter klinger og jeg forteller at adressen er på Tøyen.

– Du hører ikke til Kjelsås, sier Udland og ler mer.

Startsider

Det ABC Startsiden har gjort er å tilby seg å sponse Kjelsås Idrettslag med 10.000 kroner. Men for at idrettslaget skal få disse pengene, må hjemmedatamaskinene til to hundre personer knyttet til idrettslaget få satt Startsiden som startside.

Udland sier dette er et tiltak ABC vil teste ut, men det innebærer ikke en nytt markedsstrategi fra selskapet. Han utelukker likevel ikke at også andre idrettslag kan støttes på denne måten.

– Vi ville se om vi kunne være med og bidra. Som far til idrettsgutter stiller man opp på alle mulige rare dugnader, renhold av idrettshuset, bærer telefonkataloger eller bidrar som lagleder. Da tenkte vi at vi kunne komme med en dugnad som er moro, enkel og selvfølgelig gir Startsiden flere brukere.

Maks

ABC har satt en maksgrense i støtte på 10.000 kroner, for å oppnå denne summen må det minst 200 brukere til. Hvordan dette eventuelt videreutvikles, er uvisst. Udland forteller at de nettopp har satt i gang tiltaket.

– Men hvordan skal dere få målt hvor mange som setter dere opp som startside?

– Dette er bygget på ren tillit. Folk sender mail hvor de bekrefter at pc er satt opp, og så signerer vi på en måte gjennom epost.

(Sist oppdatert: 04.01.2011 12:14)

Utvalgsleder Yngve Slettholm og kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Martin Huseby Jensen.

Nettsjefer svarer Slettholm om nettbetaling.

AV Martin Huseby Jensen [21.12.2010 07:00]

– Det folk er villige til å betale for, må sies å ha kvalitet, sa utvalgsleder Yngve Slettholm til Aftenposten på tampen av forrige uke. Og de som betaler, kvalifiserer trolig til å få direkte produksjonsstøtte på nett, dersom omfordelingsforslaget, som Slettholm støtter, blir den endelige mediestøttemodellen.

– Det folk ikke er villig til å betale for, har ofte ikke samme kvalitet, fortsatte utvalgsleder Slettholm i Aftenposten.

Neppe

Men hva med aktørene? Er de villige til å stenge nettsidene mot betaling i håp om å få støtte fra staten?

Ansvarlig redaktør Petter Danbolt i Aller internett sier at han ikke opplever forslaget som særlig realistisk. Danbolt leder nettsteder som Seher, DinSide, Digi og så videre. Disse nettstedene leverte samlet et negativt resultat før skatt på nesten 45 millioner kroner i fjor. Danbolt er ikke mer begeistret for Slettholms tankegang av den grunn. Han hevder at dersom journalistikken legges bak betalingsmur, vil de eneste som tjener på det være de utenlandske aktørene som opererer i Norge, som Google og Microsoft. De vil få hele merkevareannonseringen, mener han.

– Jeg tror det neppe kan bli et enten eller i forhold til betaling på nett. Det finnes mange eksempler på steder hvor man tror man kan skru over, men da kan brukerne bare gå et annet sted. Det er en naiv tilnærming.

Danbolt sier at han opplever forslaget som en videreføring av en gammel ordning hvor utvalget foreslår å dytte nett inn i en papirmodell for at de skal få støtte.

– Men da blir ikke innstillingen plattformnøytral, for gjennom å innføre en slik ordning utraderer de mediekanalens unikhet.

Åpent

Sjefredaktør Espen Egil Hansen i VG Nett sier at han opplever forslaget som risikabelt.

– Først og fremst fordi man da ønsker seg noe som i dag ikke fungerer. Jeg håper selvfølgelig bransjen lykkes med å ta betalt, men i dag er dette kun planer. Det å basere mediestøtte på ønskedrømmer virker pussig.

For VG Nett er statsstøtte neppe noe hett tema. Landets største nettavis er det eneste redaksjonelle nettstedet som bra med tjener penger. Hansen sier han har som ambisjon å drive VG Nett uten direkte pressestøtte også i fremtiden.

Redaktøren mener at utfordringen for myndighetene er å finne kriterier for å avgrense hvilke nettpublikasjoner som er støtteberettiget, for ikke alle kan få.

Han tror den åpne nyhetsformidlingen uansett vil være den viktigste og dominerende på nett. Så lenge NRK tilbyr sine tjenester gratis, blir det vanskelig å legge nyhetsjournalistikken bak betalingsmurer.

– Men det ligger en styrke i at de foreslår lavmoms, for det kan bidra til å få etablert nettbetaling, sier han og viser til da inntektsstrømmen til nettmediene da vil endres.

Lære

Administrerende og sjefredaktør Espen Udland i ABC poengterer at annonsefinansieringen av journalistikken har vist seg vanskelig å få til. Det mener han er særlig synlig hos ABC og Nettavisen som han karakteriserer som «ektefødte barn» av nettmediet.

– Vi liker å ha som filosofi at kunnskap og ressurser skal deles åpent slik at folk på en enkel måte skal finne kvalitetsinnhold på nett. Vi foretrekker helt klart åpent fremfor betalt, sier han.

Udland, som administrerer ABC Startsiden, ønsker åpne tjenester portalen kan peke videre til. Derfor kan det oppleves som dobbeltmoralsk å stenge ABC Nyheter, som han også leder.

– Samtidig er jeg tilhenger av at noen skal betale for kvalitetsjournalistikken. På den ene siden har jeg sans for at man forsøker å ta betalt for tjenestene man utfører, samtidig er det flott at nettet i dag er veldig åpent. Hvem vil være første til å lukke, og hvem vil i så fall komme på banen som følge av en stenging? Og ikke minst: Vil mediehusene lage dårligere nettutgaver og overføre det betalbare til iPad-tjenester?

(Sist oppdatert: 21.12.2010 11:24)

Ventetiden snart over

– Nettstedet skal bestå, sier Espen Udland og bekrefter økte inntekter.

AV Martin Huseby Jensen [02.08.2010 08:00]

I midten av juni fortalte Journalisten om skjebnedager for ABC Nyheter. Nettstedets eier, ABC Startsiden, var da i dialog med A-pressen om et eventuelt samarbeid eller overtakelse.

Siden da kjenner Journalisten til at disse samtalene har strandet, men ingen av partene ønsker å kommentere det. Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Espen Udland i ABC sier til Journalisten at man ikke vil stenge dørene for nye muligheter.

Ut døra

Flere ansatte Journalisten har vært i kontakt med gjennom sommeren har vist usikkerhet om fremtiden til arbeidsplassene. Gjennom de siste månedene har to journalister og nyhetsredaktør forsvunnet ut døren, to av disse har gått av personlige grunner. Andre skal telle på knappene om de vil fortsette i selskapet, og skal etter det Journalisten kjenner til søke arbeidsplasser andre steder.

Espen Udland sier til Journalisten at han ikke opplever noe uvanlig ved at folk slutter. Han kjenner ikke til at ansatte vurderer å søke seg bort fra ABC Nyheter. Usikkerheten blant de ansatte håper han å få roet ned snart.

I ledelsen vurderes flere alternativer for nettstedet. Ett av disse er reduksjon av antall ansatte i redaksjonen noe som trolig vil medføre lavere egenproduksjon – en fanesak for ABC Nyheter siden nettstedet ble lansert for tre og et halvt år siden.

– Det er heldig å få tatt en beslutning om hva vi skal gjøre. Det bør ikke utsettes for lenge, så vi må se på de alternativene som nå foreligger, sier Udland.

Han ønsker ikke å utdype hva de forskjellige alternativene går ut på, ei heller si noe om hvor mange alternativer som skal vurderes.

Å de penga ...

ABC Nyheter har gjennom sin levetid kostet eierselskapet betydelig med penger. En kikk i regnskapene viser at lønnskostnadene i ABC Startsiden (ABC Nyheter er ikke et selvstendig selskap) siden oppstarten i 2007 har steget fra 27,4 til 55,7 millioner kroner. I samme periode har andre driftskostnader steget fra 16 millioner i 2007 til 27 millioner i 2008 og 2009.

Udland ønsker ikke å si noe om hvor mye av de økte kostnadene som kan øremerkes ABC Nyheter, eller hvor mye nyhetstjenesten har kostet å drifte. I samme periode har selskapet også lansert blant annet nyhetsportalen Overblikk, nyhetstjeneste i Øst-Europa, nynorske Startsida, ABCTech i Thailand og ABCPenger.

I 2007 hadde selskapet 103 millioner kroner i driftsinntekter. De to påfølgende årene lå disse på henholdsvis 131 og 130 millioner.

Så langt i år skal også nyhetstjenesten vist en vekst utover gjennomsnittet i markedet.

– Den har vært betydelig over den vanlige markedsveksten og vi ligger ørlite foran budsjett, men budsjettet er nødvendigvis ikke et ønsket resultat, sier Udland og antyder at ABC Nyheter også i år ligger an til et underskudd.

Han understreker at det i budsjettet er tatt høyde for en vekst over snittet i markedet.

– Ja, vi hadde det.

Direktetrafikk

Problemet for ABC Nyheter er at nettstedet siden starten har hatt lav direktetrafikk. Udland sier han er svært fornøyd med hva man har fått til i forhold til det redaksjonelle.

–Vi har høy andel unike brukere, et godt redaksjonelt produkt, men ikke en særlig høy andel sidevisninger og da får vi ikke tatt ut salget.

(Sist oppdatert: 03.08.2010 11:07)

Espen Udland. Foto: ABC Startsiden.

Leieavtalen er signert, lokalene pusses opp og snart ansettes utviklerne.

AV Martin Huseby Jensen [04.06.2010 06:00]

Å flytte utviklingsavdelingen i nettbedriftene er blitt noe flere ser på. Særlig fordi arbeidsstyrken og kompetansen i Norge er begrenset. I hvert fall er det årsaken til at ABC Startsiden etablerer en egen utviklingsavdeling i Bangkok, i tillegg til den som allerede eksisterer i Oslo.

Språk

Det siste året har nettselskapet som eies av Telenor sondert, snust og nettverket i Thailand for å finne en plass i storbyen. Nå har Espen Udlands utsendte gjort akkurat det. Leieavtalen er på plass, håndverkerne pusser opp og i løpet av de neste tre til fire månedene skal nettselskapet ha rekruttert 10 utviklere.

– Det er flere grunner til at vi gjør dette, den viktigste er at vi over langt tid har jobbet med å rekruttere norsk ekspertise til de programmeringsspråkene vi benytter, men vi har ikke fått tak i den nødvendige kompetansen. Da har vi til og med benyttet oss av hodejegere!

Mobilt

Udland forteller at avdelingen i Norge skal bestå, slik den gjør i dag, med åtte rene utviklere. Disse betjener ABC Startsiden, ABC Nyheter og nyhetsaggregatoren Overblikk.

– Det er klart at det er rimeligere marked å utvikle produkter og tjenester i. Vi har også sett på andre muligheter i Thailand, og vet at de er gode på å produsere tjenester til mobiler. Det er god kompetanse og som kan være viktig for oss.

– Så betyr dette at ABC vil lansere flere nye tjenester som Overblikk og ABC Nyheter i tiden som kommer?

– Vi har en ønskeliste på blokken. Hva det er får vi komme tilbake til.

(Sist oppdatert: 04.06.2010 10:21)

Både A-pressen og Edda Media sirkler rundt nettavisen.

AV Martin Huseby Jensen [11.05.2010 06:00]

ABC Nyheters eier ønsker at nettstedet skal finne seg samarbeidspartnere. I hvert fall var det meldingen styreleder Erik Nord kom med i oktober i fjor.

Siden den gang har det etter det Journalisten kjenner til blitt langt mer enn en dialog om samarbeid. Snarere skal den ha handlet om eierskap.

Kontakt

Flere Journalisten har vært i kontakt med, og som ikke ønsker å bli navngitt i frykt for represalier, har vist til det i en lang tid har vært usikkerhet i redaksjonen med tanke på den fremtidige eierstrukturen. Ingen har villet si konkret hvem som har vært i forhandlinger med ABC Startsidens administrerende direktør Espen Udland om fremtidige løsninger. ABC Startsiden eier ABC Nyheter.

Flere har etter intervjuet med styreleder Erik Nord vist til at Nord tross alt leder en divisjon i Telenor som også forvalter eierskapet i Norges nest største mediekonsern, A-pressen. Han er også styreleder i mediekonsernet.

Innledende

Journalisten kjenner til at det har pågått forhandlinger mellom ABC og A-pressen siden før årsskiftet. Dette er uformelle forhandlinger om hva som skal med i en eventuell handel.

Dette handler blant annet om trafikken til nyhetsnettstedet, som for mediekonsernet skal være en viktig bit. A-pressen, som også er på eiersiden i Nettavisen, ser egentrafikken til ABC Nyheter som et problem. På enkeltdager har ABC Nyheter opp mot 40 prosent egentrafikk, mens den trolig ligger på maks 25 prosent i snitt.

Kilder Journalisten har vært i kontakt med både i A-pressen og ABC Startsiden forteller at det lave tallet i seg selv er et problem, og at mediekonsernet neppe vil kjøpe nyhetsnettstedet uten å enten få med portalen Startsiden.no på kjøpet, eventuelt en trafikkavtale som innebærer at de redaksjonelle plasseringene på Startsiden også følger med på kjøpet.

Edda

Som om ikke A-pressens interesse var nok, skal også Edda Media snuse på ABC Nyheter.

Konserndirektør Stig Finslo avstår fra enhver form kommentar på spørsmål om mediekonsernet er i forhandlinger med ABC Startsiden om et eventuelt kjøp.

Etter det Journalisten får opplyst har Edda forhandlet siden nyttår. Det er på det rene at Edda Media, og før det Orkla Media, lenge har hatt et ønske om et bredt nasjonalt nettsted. Så langt har selskapet kun nasjonale nisjenettsteder som N3Sport, Hardware og Kvinneguiden.

Mye tyder på at man mot slutten av mai vil ha avklart om det blir videre forhandlinger med A-pressen.

(Sist oppdatert: 11.05.2010 09:19)

Erik Nord er styreleder i ABC Startsiden. Foto: Bjørn Åge Mossin

Eieren tror ikke dagens situasjon kan fortsette.

AV Martin Huseby Jensen [08.10.2009 06:30]

Siden starten for drøye to år siden, har ABC Nyheten økt trafikken og utvidet redaksjonen. Etter det Journalisten kjenner til, har man i det siste drøftet om man skal styrke redaksjonen ytterligere, eller om bremsene skal settes på.

– Det er ikke riktig at vi har lagt opp til et være eller ikke være for ABC Nyheter. Men i likhet med mange andre, vurderer vi i Startsiden løpende satsingen og hvordan vi kan treffe markedet bedre, utvikle produktet og øke distribusjonen. Vi har vilje til å satse offensivt videre og ser at det er store muligheter innenfor dagens marked både når det gjelder samarbeid og konsolideringer. Dette har vi lyst til å ta aktiv del i, understreker styreleder Erik Nord i ABC Startsiden.

Samarbeid

Styreleder Nord, som også er administrerende direktør for Telenor Media Content Services, forteller at man nå ser på helheten i prosjektet. Han understreker at det er vilje til å satse fremover, men at ressursbruken må vurderes.

Nord forteller at han venter seg ytterligere endringer i nettmarkedet. Han har liten tro på at en situasjon der bare en håndfull selskaper tjener penger, kan fortsette. Derfor antar han at det vil komme flere konsolideringer.

– Og den konsolideringen ønsker vi å være med på. Vi ser blant annet på samarbeidsmuligheter og tror det er mange spennende muligheter. Jeg vil ikke gå inn på konkrete ting, men det er klart at en situasjon der store deler av nettmarkedet går med underskudd, ikke kan vare.

Brukbart

Den store utfordringen for ABC Nyheter og eier ABC Startsiden, som nettet for øvrig, er å finne forretningsmodeller som fungerer. Erik Nord forteller at det er vilje til å fortsette satsingen på ABC Nyheter, selv om rammene til nettstedet kan endre seg.

– Vi sitter i en brukbar posisjon og om det er samarbeidsmuligheter i markedet, er vi åpne for å drøfte dem.

(Sist oppdatert: 08.10.2009 08:48)

Espen Udland. Foto: ABC Startsiden

ABC lanserer nytt nettsted sammen med et titalls aviser og 118 kommuner.

AV Martin Huseby Jensen [29.09.2009 07:00]

For fire år siden lanserte ABC Startsiden sin nynorske tvilling ABC Startsida. Siden den gang har nettstedet klart å samle mellom 20.000 og 30.000 ukentlige unike brukere. Fredag fikk Startsiden-sjef Espen Udland den endelige bekreftelsen fra Kulturdepartementet at de støtter den nye nettsatsingen som skal satse på nyheter med fokus på blant annet kultur og ungdom på nynorsk.

Med på prosjektet har Startsiden fått med seg Landssamanslutninga av nynorskkommuner, Nasjonalt Garborgsenter, Magasinett og Pirion. I tillegg skal nettstedet ha stoffutveksling med elleve aviser (se faktaboks).

Ikke gratis

Udland avviser at Startsiden, med støtten fra departementet og de mange samarbeidspartnerne, er gratispassasjer i prosjektet.

– På ingen måte, vi bruker ressurser på dette; vi putter penger i det, vi bruker mennesker som skal stå for det tekniske og design. Vi bruker også flaten på Startsiden for å gi prosjektet en «flying start». Og man skal ikke se bort fra at vi også vil involvere ABC Nyheter. Så vi er overhodet ingen gratispassasjer, men vi ser at vi må ha samarbeidspartnere for å få til dette, sier Udland.

I alt vil det bli satt av halvannet årsverk som skal jobbe eksklusivt med prosjektet i første omgang. Udland forteller at de nå vil søke etter en medarbeider som skal være ansvarlig.

Behov

Når selve lanseringen vil skje, er ikke helt sikkert. Udland mener prosjektet er viktig for nynorsk-engasjementet, og ikke minst at de redaksjonelle samarbeidspartnerne vil få glede av trafikken når nettstedet er oppe og står.

– Det er i hvert fall behov for et nettsted som kan oppvise en bredde av innhold som dekker kulturfeltet utover de store nasjonale aktivitetene. Vi ser det formålstjenlig å samle dette under en paraply. Derfor vil aggregeringsrollen, utover egen innholdsproduksjon, være helt sentral i satsingen, sier Udland.

Støtten fra departementet kommer fra midler som er avsatt til oppfølging av språkmeldingen til Stoltenberg-regjeringen.

Viktig

– Det er en veldig godt brukt startside, som vi skriver i meldingen er det viktig at nynorsk er tilgjengelig på alle plattformer og samfunnsområder for å være et fullverdig språk. Da må det også være et fullverdig språk også i media, sier statssekretær Wegard Harsvik.

Han mener at tiltaket er viktig fordi det trekker med seg flere som skriver nynorsk gjennom samarbeidspartnerne. I tillegg til at LNK er med, noe Harsvik mener viser støtten til prosjektet fra nynorskmiljøet.

I første omgang har departementet gitt 300.000 i støtte for inneværende år, og det kan være aktuelt å bidra i to år til.

 

(Sist oppdatert: 29.09.2009 08:55)


Syndicate content


Ordbøker

Mediefolk

er fast ansatt som næringslivsjournalist i E24. Hun har tidligere jobbet blant annet i Dagbladet, Aftenposten og Adresseavisen. Sigrid har en bachelor i journalistikk fra...

er ansatt som ny leder av NTBs sportsavdeling. Sportsredaktøren er administrativ og operativ leder av reporterne i sportsavdelingen og har ansvar for å prioritere og...

er ansatt som videotekniker i NTB som en del av NTBs satsing på levende bilder. Ivar kommer til NTB fra TV2, der han har jobbet som SNG-tekniker/fotograf. I NTB vil Ivar...

er ansatt som VGs korrespondent i New York. Hun kom til VG i 2008 og har siden den gang jobbet på VGTV, VG Nett, Reportasjeavdelingen og nå sist som nyhetsleder på...

er valgt til ny leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Hun erstatter Jørgen Lorentzen som har sittet som leder siden 2008. Breen er frilansjournalist...

er ansatt som journalist i E24. Han kommer fra stillingen som finansjournalist i Stocklink iMarkedet, hvor han har jobbet siden 2012. Før det jobbet han i SIX News i samme...

er ansatt i et vikariat i NITO Refleks som varer til nyttår. Wiik er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo og kommer fra en jobb som deskjournalist i Vårt Land. Hun har...

er ansatt som fotojournalist i Vårt Land. Han kommer fra et toårig vikariat som fotojournalist i samme avis. Erlend er også valgt inn i styret i Pressefotografenes Klubb...

har begynt som kulturredaktør i ukeavisa Ny Tid, hvori opptatt Orientering. Hun har bl.a. mottatt Fritt Ords honnørpris, jobbet som kulturarbeider på Kulturhuset og vært...

begynner 1. april i ny jobb som kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsforbundet, og forlater dermed VG hvor han har jobbet siden januar 2012. Vik startet opprinnelig som...

Siste kommentarer

Nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter!

Syndicate content

    Tipper kommentarfeltene er eneste del av Dagbladet hvor det ikke kommer nedskjæringer. Det er fremtiden

    PepsiGro på Twitter.