Bjørn Gunnar Rossvoll

Drupal-MBL årsmøte (123 of 222).jpg(image/jpeg)
Jan Ove Årsæther, nyhetsredaktør i TV 2. Foto:Kathrine Geard

Sitter igjen med 30 øre av hver krone.

AV Martin Huseby Jensen [09.11.2011 08:00]

Det var mange meninger om TV 2 Nyhetskanalen da den ble lansert på nyåret i 2007, og ikke alle trodde tv-kanalen hadde særlige fremtidsutsikter.

En selvsikker markedsdirektør Bjørn Gunnar Rossvoll fortalte undertegnede den gang at nyhetskanalen var utsolgt. Det var ingen ledige reklameplasser etter lanseringen. Hvor store rabattene var, sa han ingenting om.

Unikt produkt

I dag sier Rossvoll at Nyhetskanalen som annonseprodukt har vært en større suksess enn TV 2 forutså. Samtidig mener han at kanalen også bidrar til å posisjonere TV 2 som kringkaster bort fra de andre kommersielle aktørene i bransjen.

– Kanalen gir oss unikt norskprodusert innhold i et omfang som gir TV 2 store muligheter kommersielt i en multimedial fremtid, sier Rossvoll.

Distribusjon

Under Norsk Redaktørforenings årsmøte tidligere i høst fortalte nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther at kanalen er blitt en økonomisk suksesshistorie for TV 2. Selv om kanalen aldri har hatt stort fokus på salg av reklameplass, de har snarere vært veldig fokusert på distribusjon. Nettopp her ligger store deler av driftsinntektene til TV 2 Nyhetskanalen.

Kabeloperatørene, satellittoperatørene og RiksTV betaler alle en liten sum per abonnent for å få lov til å distribuere kanalen. Og det betaler seg.

– Mesteparten av inntektene er fra distribusjon, men reklame har økt med over 100 prosent i år, sier nyhetsredaktøren.

Ved utgangen av september hadde Nyhetskanalen driftsinntekter 68 millioner kroner. Men det er ikke gratis å drive en nyhetskanal, driftskostnadene var på det aktuelle tidspunkt på 54 millioner kroner.

Stordriftsfordeler

En årsak til de «lave» kostnadene til nyhetskanalen er at innholdet produseres sammen med TV 2 Nyhetene. Årsæther sier at de har god kontroll på hva den koster, siden kanalen er et eget forretningsområde. Og selv om det er slik, betyr ikke det at kanalen skal ha fordeler av «samdrift» med nyhetene.

– Nyhetskanalen driver ekstremt effektivt og vi kaster ikke bort tid og krefter på dobbel produksjon. Vi har korte linjer og en veldig dyktig desk som får mye gjort på kort tid.

På bunnlinjen klarte Nyhetskanalen å levere et driftsresultat på 15,5 millioner kroner, noe som gir en margin på 29 prosent.

– Det er klart det er deilig å ha en fortjeneste på 30 øre for hver krone. Men det forplikter, sier Årsæther.

Mer utenriks

Han mener det er et behov for å øke tilfanget av innhold. For det er for mange repetisjoner, forteller han. Årsæther ser blant annet for seg flere direkte oppdateringer fra forskjellige hendelser enn kanalen har i dag. Men det innebærer også at kostnadene øker, blant annet gjennom å ansette flere folk.

Med forpliktelser mener jeg at vi etter hvert må øke ambisjonene i journalistikken. Jeg ønsker meg mer innhold fra Norden, men også enda mer utenriksstoff.

I tillegg arbeider TV 2 med to andre nyhetskanaler, en for sportsnyheter og en med økonominyheter. Sistnevnte skulle vært lansert, men er blitt noe forsinket.

Les også:

TV 2 satser på ny kanal

Nisjesuksess

 

Mesteparten av inntektene er fra distribusjon, men reklame har økt med over 100 prosent i år.
(Sist oppdatert: 09.11.2011 11:03)

TV øker mest i første halvår.

Vekst over nesten hele fjøla.

AV Martin Huseby Jensen [10.08.2010 06:29]

Statistikken fra Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) viser et klart signal; reklamemarkedet er på vei opp, og samtlige mediekanaler med redaksjonell tilknytning går fram. Med ett unntak.

Etter årets seks første måneder går reklamekjøpet fra MIOs medlemsbedrifter fram med 7,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Det betyr en fremgang på 262 millioner kroner i perioden.

Sterkest fram er TV, som også er den største mediekanalen. De kommersielle kanalene økte omsetningen fra MIO med 9,6 prosent i perioden, eller nesten 100 millioner kroner.

Ifølge salgsdirektør Bjørn Gunnar Rossvoll i TV 2 går disse tallene godt overens med deres egne tall. For Mediehuset TV 2 er det hovedkanalen som er lokomotivet i veksten, forteller salgsdirektøren. Og han har god tro på 2010.

Gode utsikter

– Året som helhet vil ende med en betydelig vekst i forhold til fjoråret. Det kan vi fastslå nå, og det er positivt. Det er veldig bra for alle som lever av reklame selv om det er et stykke til der vi var før finanskrisen, sier Rossvoll.

Prosentmessig er det internett som leder an veksten med en fremgang på 11,6 prosent. Det tilsvarer en vekst på mer enn 50 millioner kroner. Nettet har nå en markedsandel på 13,6 prosent, bak dagspressen på 28,6 prosent og TV på 31,4 prosent.

Nettets vekst fører også til kamp om markedsandeler. Selv om dagspressen opplever omsetningsvekst på 5,5 prosent i perioden til over én milliard kroner, så faller markedsandelen med 0,6 prosent.

Styreleder Arne-Inge Christophersen i MIO sier til Journalisten at han er imponert over veksten til dagspressen.

– Det overrasker hvordan avisene biter fra seg, og leverer fra seg en så imponerende vekst.

Tilbake

Fagpressen, som Journalisten er en del av, går tilbake i perioden med 1,6 prosent. MIOs medlemsbyråer kjøpte reklame for 33,6 millioner kroner i fagpressen i første halvår, mot 34,2 millioner kroner mot samme tid i fjor.

– Vi måtte møte litt vegg vi og. Fall som dette kommer gjerne på sommeren for oss. Med mindre aktivitet må det være slik, så det er normalt for oss. Vi regner med at det snur seg igjen, sier administrerende direktør Even Trygve Hansen i fagpressen.

Radio går fram 3,2 prosent til 161, 4 millioner kroner, mens uke- og magasinpressen står nær sagt på stedet hvil med 147 millioner kroner.

(Sist oppdatert: 10.08.2010 08:57)

Arne-Inge Christophersen. Foto: Initiative Universal Media.

Men reklameomsetningen falt med over én milliard kroner.

AV Martin Huseby Jensen [10.02.2010 07:00]

Medlemsbedriftene i Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) plasserte 6,7 milliarder annonsekroner for sine kunder i det norske mediemarkedet i fjor. Det er en tilbakegang på mer enn én milliard kroner, eller 14,8 prosent.

Det er MiOs styreleder Arne-Inge Christophersen ganske fornøyd med, spesielt ut fra forventningene.

– Det ble faktisk bedre enn vi hadde fryktet. Da vi passerte sommeren trodde vi at tilbakegangen kunne ende på over 18 prosent. Og så ble den mye lavere enn det. Det er ikke minst takket være to relativt greie måneder på tampen av året at vi greide å redde stumpene.

Overrasket

Målt i prosent blant de redaksjonelle annonsekanalene var det ukepressen som hadde det klart tøffest etter en tilbakegang på 24,3 prosent i 2009. Bransjesektoren så omsetningen fra MIO falle fra 328 millioner i 2008 til 289 millioner kroner i 2009.

Også fagpressen gikk prosentmessig kraftig tilbake, i overkant av hver femte annonsekrone fra 2008 ble ikke brukt i 2009.

I kroner og øre er det dagspressen som fikk svi mest. Mens omsetningen i 2008 var på 2,399 milliarder, hadde tallet falt til 2,006 milliarder kroner i fjor. Samtidig er markedsandelen forholdsvis stabil, selv om den falt under 30 prosent for første gang.

Blåser

Salgs- og markedsdirektør Per Håkon Fasting i VG sier at et begredelig år som 2009 er tøft for aviser som allerede en stund har vært inne i taktskifte i mediebransjen. Derfor kom det heller ikke som noen bombe at såpass store summer har forsvunnet ut av sektoren.

– Men vi er vant til at det blåser og det blir tøft for avisene å komme tilbake til gamle høyder, sier han.

Fasting forteller at han tror bransjen vil klare seg noenlunde i 2010. Gjennom sin krystallkule ser han at 2010 trolig vil ligge pluss/minus fem prosent i forhold til fjoråret.

På TV

Også TV-sektoren fikk omsetningssvikt i 2009. I alt 15,2 prosent av omsetningen gikk tapt sammenlignet med 2008, og det var omtrent 370 millioner færre kroner fra MIO-medlemmene å rutte med.

– Jeg tror at noe av det TV har tapt vil komme tilbake, men jeg tror ikke på en bonanza, sier MIOs styreleder.

Christophersen mener det er flere årsaker til dette; blant annet at annonsørene vet at TV fungerer, og at det er forholdsvis kostnadseffektivt gjennom at man når mange

Ser videre

Salgsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll i TV 2 forteller at det var tøft å miste så store reklameinntekter som selskapet gjorde. Så understreker han at han vil legge 2009 bak seg og heller fokusere på året bransjen nå er inne i. Og for 2010 er han optimist.

– For vår del, og hele TV–bransjen, så tror jeg det blir vekst. Jeg tror mediemarkedet totalt sett ender litt opp, og jeg tror TV går ganske betydelig opp og TV 2 gjør det spesielt godt, sier Rossvoll.

Han poengterer at 2010 vil bli et annet type år, siden kostnadene allerede er sterkt redusert.

Stabilt

Nettet holder seg forholdsvis stabilt, men tapte i løpet av fjoråret åtte prosent av omsetningen fra 2008. I kroner og øre innebærer det at omsetningen ble redusert med 75 millioner kroner fra 2008 til 865 millioner kroner i 2009.

Nettet er samtidig den mediesektoren som økte markedsandelen sine mest i løpet av fjoråret. Andelen gikk opp med nesten en prosent til 12,8 prosent.

Krystallen

Christophersen ser fram til at det nye nettpanelet til TNS Gallup kommer på plass i år. Dermed gir det annonsørene bedre analyse om hvem det er som surfer på nettstedene. Det gir bedre grunnlag å selge reklameplasser på.

Styrelederen mener at når mediebyråene vet hvem brukerne er, så vil nettet bli mer attraktivt som annonsekanal.

Etter året Christophersen omtaler som det verste han opplevd gjennom 25 år i bransjen, er han forsiktig med å tolke meldingene så langt for hardt. Han er slett ikke sikker på vekst.

– Jeg tror nok at vi kommer til å se et marked med noen prosent tilbake, og vi kommer til å se endringer. Men jeg blir overrasket om vi ser plusstallet, selv om det jo kan skje.

(Sist oppdatert: 11.02.2010 12:25)


Syndicate content


Ordbøker


Mediefolk

er ansatt som reporter i NRK Kulturnytt. Han er utdannet journalist og filmviter og har tidligere jobbet som reporter, nyhetsanker og programleder i Kanal24 og Radio Norge...

begynte 1. september som kommunikasjonsrådgiver i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Hun kommer fra NRK Finnmark, der hun de siste fem årene har arbeidet som...

er ansatt som ny regiondirektør i Amedia region Buskerud og administrerende direktør i Drammens Tidende. Schultz har vært konstituert i stillingen siden 3. mars 2014. Hun...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med kultur og vitenskap som hovedområde. Hun er utdannet litteraturviter, har jobbet i Dagens Næringsliv og Klassekampen og...

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med politikk som hovedområde. Hun er utdannet journalist og historiker og har jobbet i NRK, avisa Klassekampen og Manifest...

ble fast ansatt som redaktør for Ingeniørnytt 26. august. Han har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i Volda og har tidligere jobbet som frilanser for Budstikka...

er tilbake som nyhetsreporter i NRK Østlandssendingen etter femten år. Hun har i mellomtiden vært ti år i Dagsnytt, og fire år i info.avdelingen som vaktsjef/journalist....

er fast ansatt som kommentator i Nationen. Han har tidligere vikariert i ulike lengre mellomledervikariater i Nationen, samt vært EU-journalist og debattansvarlig. Før det...

begynner 1. september som kommunikasjonsrådgiver i Consilio. Hun kommer fra stillingen som journalist i Tønsbergs Blad. Haldorsen er utdannet adjunkt med mediefag og har...

er ansatt som redaktør i Kristelig Pressekontor (KPK). Plementas har utdanning i radio- og fjernsynsjournalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen. Han har også RLE-...

Siste kommentarer

Nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter!

Syndicate content