Trond Juliussen forteller at de er 99 prosent i mål med sluttpakker i Bonnier Norge. Foto: Bonnier

AVVIKLING AV BONNIER:
– Prosessen har vært preget av hastverk, regelbrudd og lite hensyn til de ansatte

58 har fått sluttpakke i Bonnier.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bonnier Media-direktør Trond Juliussen opplyser i en pressemelding at forhandlingene med de lokale tillitsvalgte og de ansatte er avsluttet og den interne prosessen er i mål.

– 58 ansatte i Norge har fått innvilget sluttpakke. Avtaler med vikarer utløper. Vi er 99 prosent i mål.

1. november kom beskjeden om at Bonnier Media legger ned i Norge. De to største bladene, Tara og Costume, skal fortsatt gis ut, men fra Bonnier i Danmark.

24 av disse 58 er medlemmer i Norsk Journalistlag (NJ), opplyser Bodil Gilje, leder av redaksjonsklubben i Bonnier.

– Vi er fornøyd med at vi har fått til sluttavtaler for de ansatte. Det har vært en lang og veldig krevende prosess. Både for de ansatte som har måtte vente i flere uker i uvisshet, og for oss tillitsvalgte som har vært i møter med selskapet som Bonnier har leid inn for å gjennomføre prosessen, sier han.

– Men vi er fornøyd med at alle går ut med en sluttavtale og at vi er ferdig med prosessen, slik at vi kan få ro og ha en hyggelig tid fram til vi lukker døra, sier hun videre.

Kritisk til prosessen

Gilje er likevel kritisk til hvordan avviklingen har foregått.

– Prosessen har vært preget av hastverk, regelbrudd og lite hensyn til de ansatte, sier hun.

Jeg har opplevd de fire ukene som krevende, men er glad for at vi har kommet i mål.

Trond Juliussen, Bonnier Media

Trond Juliussen svarer på kritikken med å erkjenne at prosessen har vært krevende, men mener de har funnet fram til en god løsning for de ansatte.

– Jeg har opplevd de fire ukene som krevende, men er glad for at vi har kommet i mål, sier han til Journalisten.

Han er opptatt av at de har fått en avtale som alle parter har sluttet seg til.

– Det er krevende å skulle avvikle et selskap med 60 ansatte, det må være konteksten. Vi har hatt en tett dialog med de tillitsvalgte gjennom hele prosessen, og opplever nå at vi har funnet fram til en god løsning for både de ansatte og for selskapet. Vi har fått på plass en avtale som alle parter har sluttet seg til, også de tillitsvalgte i NJ. Det er jeg glad for.

Han sier videre at den interne prosessen og dialogen de har hatt de siste fire ukene er konfidensiell, og ønsker dermed ikke å gå nærmere inn på den.

– Hovedavtalen brutt

Gilje sier at det ikke ble avholdt forhandlinger etter Hovedavtalens kapittel 9 (punktene 9-4, 9-5, 9-6), som NJ har med Mediebedriftenes landsforening (MBL). Det ble derfor signert en tvisteprotokoll lokalt.

Vi mener det var en veldig uryddig og kritikkverdig prosess, og at Hovedavtalen var brutt.

Knut Skaslien, NJ-advokat

– MBL tok initiativ til å komme på banen, og bidro konstruktivt for å finne en løsning, skriver hun i en sms til Journalisten.

Hovedavtalens kapittel 9 handler blant annet om ansattes medbestemmelse i omlegging og avvikling av en bedrift.

I delkapittel 9-5 står det at «ledelsen skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte: fusjon, fisjon, salg, hel eller delvis nedleggelse eller rettslig omorganisering av virksomheten.»

NJ-advokat Knut Skaslien sier at det har vært en uryddig og kritikkverdig prosess.
Foto: Glenn Slydal Johansen

– I dette tilfellet ble det besluttet at bedriften skulle legges ned før de tillitsvalgte ble involvert, sier NJs advokat Knut Skaslien.

– De ansatte skal kunne komme med supplerende informasjon og lete etter alternative løsninger i forkant av en slik beslutning, sier han videre.

Skaslien sier at det opprinnelig ikke var lagt opp til sluttavtaler til journalistene.

– Vi mener det var en veldig uryddig og kritikkverdig prosess, og at Hovedavtalen var brutt. At de lokalt tok tak i det, gjorde at bedriften gikk inn i en mer konstruktiv dialog, sier han.

Han berømmer arbeidet til de tillitsvalgte i Bonnier i prosessen.

Sjefredaktører med videre

I pressemeldinga kommer det fram at flere magasiner fortsatt skal gis ut, selv om selskapet avvikles.

Juliussen skriver at de har inngått avtaler med de nåværende sjefredaktørene og andre «nøkkelpersoner», som blir med videre.

– Det betyr at merkevarene blir videreført gjennom personer som har jobbet med titlene og stoffområdet i mange år i Norge. Arbeidsmåten vil være tilsvarende den Bonnier allerede har for BoligPluss, I Form, Illustrert Vitenskap og Historie, med én andel internasjonalt og én andel norsk stoff, skriver Bonnier i meldinga.

Bodil Gilje sier at det i utgangspunktet var seks personer som fikk tilbud om videre kontrakter med Bonnier for å videreføre bladene, men er usikker på hvor mange av dem som har landet disse.

– De må da starte egne selskap, alle skal ut «av huset», sier hun.

Hemmelig avtaler

Klubblederen vil ikke si noe om hvordan sluttavtalene er utformet, og heller ikke om det er kollektive eller individuelle avtaler.

– Hvordan ser klubbmedlemmene på jobbmarkedet?

– Jeg tror de er optimistiske. Dette er et spark i rompa til å prøve noe nytt. Men vi har jo ikke noe valg. Det er et tøft arbeidsmarked, med mange som skal ut i samme bransje.

De fleste av dem som nå må forlate Bonnier Media, slutter innen utgangen av januar, mens noen vil kunne gå tidligere, ifølge pressemeldinga.

Powered by Labrador CMS