Jobber for myk overgang til nett

Yngve Slettholm. Foto: Kathrine Geard

Lederen av Mediestøtteutvalget tror papiravisenes tidsalder er over om 20-25 år.

AV Bjørn Åge Mossin [15.01.2010 07:00]

Utvalget skal innen 1. januar 2011 legge fram forslag til nye, offentlige støtteordninger for norske medier. I dagens papirutgave av Journalisten slår utvalgsleder Yngve Slettholm fast at tidsfristen ikke endres, selv om mange medieaktører argumenterer med at den økonomiske krisen er så alvorlig at utvalget bør arbeide raskere.

I dette intervjuet utdyper Slettholm sine egne perspektiver på medienes framtid, og på arbeidet utvalget skal gjennomføre. Utvalgslederen ser for seg at det blir en hovedoppgave å ivareta mangfoldet av kvalitetsmedier i en full overgang fra papir til digital form.

– Det ville være galt av meg å signalisere at vi vil foreslå en drastisk omlegging, ved å ta støtte fra papiraviser og kanalisere den til nettpublikasjoner. Men like galt ville det ha vært å signalisere en fredning av papirpublikasjoner til evig tid, sier han.

Uten endringer

Mediestøtteutvalget, som ble nedsatt av Kulturdepartementet i oktober, skal foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Dette omfatter blant annet direkte produksjonsstøtte, indirekte støtte i form av nullmoms og tiltak som avisenes unntak fra forbudet mot telefonsalg.

Pressestøtten og momsfritaket ble utformet på slutten av 60-tallet og har vært videreført fram til i dag uten vesentlige endringer. Internetts sentrale posisjon og framveksten av sosiale medier har i økende grad utfordret de tradisjonelle massemediene. Samtidig viser erfaringen så langt at allmenne nyhetsaviser på nett har få muligheter for å ta betalt fra leserne for redaksjonelt innhold. Med noen få unntak er heller ikke annonseinntekter nok til å sikre dem sunn drift.

Nye støtteordninger

Ifølge Kulturdepartementet er det på tide med et nytt sett støtteordninger som er uavhengig av mediekanal og tar høyde for den teknologiske utviklingen, deriblant nettavisene.

Ved presentasjonen av utvalget ville imidlertid ikke daværende kulturminister Trond Giske si om dette vil medføre en flytting av midler fra papiravisene, eller om den totale støtten skal økes.

Slettholm slår fast at aviser på papir er en viktig plattform, og vil være det i overskuelig framtid. På spørsmål om det er et mål for Mediestøtteutvalget å sikre en framtid også for papiraviser som mister opplag år for år, svarer han:

– Det går det ikke an å svare på. Den teknologiske utviklingen pågår, uansett om man vil eller ikke. Jeg tror ikke vi vil se så mange papiraviser om 20-25 år. Mye tyder på at vi ikke vil se så mange produkter på papir, i det hele tatt. Det er politikernes mål at overgangen til ny teknologi skal skje på en måte som ivaretar kvalitets- og mangfoldsaspektet.

– Vi må etablere ordninger som er fleksible nok til å takle det teknologiske skiftet vi står midt oppe i.

Redder ikke enkeltmedier

– Da utvalget ble presentert uttalte Trond Giske at medier som ikke klarer å legge seg opp penger i gode tider, til bruk i dårlige, neppe kan regne med hjelp fra utvalget. Er du enig i det?

– Ja og nei. Staten skal ikke redde enkeltaktører som har økonomiske problemer, men lage gode rammevilkår for mangfold og kvalitet. Utvalget kan heller ikke ta utgangspunkt i enkeltmediers situasjon. Verken nettpublikasjoner som sliter med at annonser ikke genererer nok inntekter, eller papiraviser som sliter med opplaget. Vi må prøve å tenke prinsipielt og langsiktig.

Slettholm poengterer at hans jobb som leder er å arbeide for at utvalgets innstilling er preget av konsensus. Målet er å samle seg om noe som er gjennomførbart. Men også dissenser kan være fruktbare, i den grad de synliggjør problemstillinger som kan føre til en bredere drøfting, mener han.

– Jeg ønsker en utredning som kan gi politikerne et godt grunnlag å treffe beslutninger på.

(Sist oppdatert: 11.02.2010 12:22)Ordbøker

Mediefolk

er ansatt som ny leder av NTBs sportsavdeling. Sportsredaktøren er administrativ og operativ leder av reporterne i sportsavdelingen og har ansvar for å prioritere og...

er ansatt som videotekniker i NTB som en del av NTBs satsing på levende bilder. Ivar kommer til NTB fra TV2, der han har jobbet som SNG-tekniker/fotograf. I NTB vil Ivar...

er ansatt som VGs korrespondent i New York. Hun kom til VG i 2008 og har siden den gang jobbet på VGTV, VG Nett, Reportasjeavdelingen og nå sist som nyhetsleder på...

er valgt til ny leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Hun erstatter Jørgen Lorentzen som har sittet som leder siden 2008. Breen er frilansjournalist...

er ansatt som journalist i E24. Han kommer fra stillingen som finansjournalist i Stocklink iMarkedet, hvor han har jobbet siden 2012. Før det jobbet han i SIX News i samme...

er ansatt i et vikariat i NITO Refleks som varer til nyttår. Wiik er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo og kommer fra en jobb som deskjournalist i Vårt Land. Hun har...

er ansatt som fotojournalist i Vårt Land. Han kommer fra et toårig vikariat som fotojournalist i samme avis. Erlend er også valgt inn i styret i Pressefotografenes Klubb...

har begynt som kulturredaktør i ukeavisa Ny Tid, hvori opptatt Orientering. Hun har bl.a. mottatt Fritt Ords honnørpris, jobbet som kulturarbeider på Kulturhuset og vært...

begynner 1. april i ny jobb som kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsforbundet, og forlater dermed VG hvor han har jobbet siden januar 2012. Vik startet opprinnelig som...

er ansatt som vaktsjef/deskjournalist i Nettavisen. Han har også tidligere vært vaktsjef i Nettavisen, i perioden 2004-2005. Han har vært innom TV2 og NA24 og har i...

Siste kommentarer

Nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter!

Syndicate content

    Tipper kommentarfeltene er eneste del av Dagbladet hvor det ikke kommer nedskjæringer. Det er fremtiden

    PepsiGro på Twitter.