Redaksjonssjef Marte Lindi i NRK Finnmark i redaksjonslokalene i Alta. Foto: Guro Flaarønning

Vikarmangel på flere distriktskontor i NRK

– Nå er det verre enn det har vært på en stund, sier redaksjonssjef.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Flere av NRKs lokalkontor mangler vikarer og tilkallingsvikarer.

– Vi sliter med å få tak i kvalifiserte vikarer, som i kortere perioder kan gå inn og jobbe som journalister. Det er få vikarer å få tak i rett og slett, så det merker vi, sier Marte Lindi, redaksjonssjef i NRK Finnmark, som holder til i Alta.

Som Journalisten har skrevet om tidligere i høst, sliter svensk presse utenfor Stockholm med vikarmangel.

I NRK Finnmark har de har per i dag ingen tilkallingsvikarer.

– Det står ikke flust av folk og banker på døra og vil inn her. Det er veldig få, sier Lindi.

– Værre enn før

Hun forteller at de har hatt nok med søkere på faste stillinger, men få på vikarstillinger som har blitt lyst ut den siste tiden. I dag har de hentet inn en vikar fra et annet sted i landet for å jobbe noen måneder i Alta.

– Det har nok vært en utfordring tidligere også, men nå er det verre enn det har vært på en stund. Jeg vet ikke hvorfor, kanskje de unge har hørt at det er så vanskelig å få jobb i bransjen, at de ikke prøver, sier Lindi.

I NRK Telemark har de også merket ei endring de siste årene, ifølge leder av Norsk Journalistlag (NJ) sin redaksjonsklubb i NRK Telemark, Even Skårberg Aarnes.

– Vi har flinke vikarer, men det har blitt vanskeligere enn før å skaffe folk. Det merker vi ved at det ofte er hull i vaktplanen som ikke blir dekket opp, sier klubblederen.

Hos dem er det først og fremst tilkallingsvikarer de ikke har nok av. Nå har de tre-fire tilkallingsvikarer de kan ringe, men akutt sykdom og korttidsfravær blir veldig sjeldent dekket av vikarer, ifølge Aarnes. Han tror endringa skyldes at det generelt er færre journalister nå enn det var for noen år siden.

– Det har nok med endringene i bransjen å gjøre. Det utdannes færre journalister og mange har jo også gått over til kommunikasjonsbransjen.

Økt grunnbemanning

I tillegg mener han at det naturlig nok er vanskeligere å skaffe vikarer for distriktskontorene som ikke ligger i nærheten av en av journalistutdanningen, fordi mange vikarer rekrutteres derfra.

Det er ikke optimalt når én person må dekke flere funksjoner samtidig. Ett menneske kan ikke yte 200 prosent.

Klubbleder Even Aarnes

På grunn av vikarmangelen må de i NRK Telemark ofte flytte folk rundt på vaktplanen, for eksempel ved at en reporter må steppe inn og lese nyhetsbulletiner, eller at en både må være sosiale medier-desk og lese bulletiner samme dag. Det er ansvarsområder som vanligvis dekkes av to personer.

– Vi løser det stort sett ved at folk er fleksible og strekker seg langt. Det er likevel ikke optimalt når én person må dekke flere funksjoner samtidig. Ett menneske kan ikke yte 200 prosent, sier Aarnes.

Klubblederen kan ikke se noen umiddelbare løsninger for hvordan de skal skaffe flere tilkallingsvikarer, men tror den beste løsninga på problemet vil være å øke grunnbemanninga.

– Jeg forstår veldig godt at det ikke er veldig attraktivt å være tilkallingsvikar. Om vi var ett menneske til i redaksjonen, hadde vi vært bedre forberedt på sykdom og annet fravær.

– Ekstra belastning

På årsmøtet til Norsk Journalistlag i NRK (NKRJ) tidligere i høst, snakket flere klubbledere om vikarmangel på talerstolen.

Klubbleder i NRK Buskerud Benedikte Fjelly, sa at de opplever at både kort- og langtidssykefravær ikke blir erstattet.

– Vi har forståelse for at det ikke blir leid inn vikar på enkeltdager, men synes det er en uting ikke å erstatte fravær som går over uker. Tilbake sitter medarbeidere som må fylle hull i vaktplanen og gjøre ekstra arbeidsoppgaver, noe som blir en ekstra belastning og i verste fall føre til mer fravær, sa hun.

– Vi ønsker at det jobbes kontinuerlig og offensivt for å knytte til seg tilkallingsvikarer og mener at det på sikt også vil føre til bedre rekruttering til for eksempel faste stillinger, sa hun videre.

NRKJ vedtok denne uttalelsen på årsmøtet:

«NRKJ mener at fravær i altfor liten grad blir erstattet. Vi er bekymret for at belastningen blir for stor på de som må tette hull i vaktplanen og jobbe ekstra for å dekke inn for fraværet. NRK må ha en riktig grunnbemanning. Bemanningen skal ta høyde for forventet fravær. Ikke-forventet fravær skal dekkes av vikarer.»

Powered by Labrador CMS