Solfrid Lerbekk (SV), i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener NRK bør se til Haukeland sykehus . Foto: Kristine Lindebø

SV tar til orde for egen vikaravdeling i NRK

Vil ha fast ansatte vikarer.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalisten skrev i forrige uke om klubbledere i Norsk journalistlag i NRK (NRKJ) og en tidligere vikar som kritiserer det de mener er uskrevne vikarregler i NRK.

De beskriver at vikarer bare får bli i NRK en viss periode, slik at de ikke har krav på fast ansettelse, selv om NRK har videre bruk for vikarer.

– Jeg er veldig kritisk til den type bruk av vikarer, samtidig som jeg er kritisk dagens regelverk som gjør dette mulig, sier Solfrid Lerbekk (SV), som er medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Hun mener at bruken av midletidig ansatte bør strammes inn, og er for eksempel kritisk til NRKs bruk av midlertidige i såkalte vintervikariater i sportsavdelinga.

– Det kommer en vintersesong til neste år også. Hvis NRK argumenterer med at dette er et midlertidig behov, er det ikke holdbart, sier hun.

Ikke enig i kritikk

Som Journalisten har skrevet tidligere, mener NRK at det ikke finnes noen uskrevne vikarregler, og at vintervikariatene er godt begrunnet. Olav Nyhus, personaldirektør i NRK, uttalte dette til Journalisten i forrige uke:

– Vi har ingen retningslinjer som sier at man ikke kan forlenge vikariater. De aktuelle kandidatene for nye vikariater vil bli vurdert, der den som er best egnet får stillingen, sier han, og legger til:

– Når vi skal ansette nye, faste medarbeider i NRK, er den generelle holdningen vår at vi ønsker at det skal være en åpen prosess, slik at alle kvalifiserte søkere kan søke. Det mener vi er bedre enn at en person får fast jobb fordi vedkommende har krav på det etter å ha gått i vikariater over en viss tid.

Egen vikaravdeling

Lerbekk mener at store, offentlige arbeidsplasser som NRK bør ha en egen vikaravdeling med faste ansatte. Disse kan da fylle behovet for vikarer når ansatte i de andre avdelingene er syke eller har permisjon.

– Det hadde vært mye bedre, det ville ført til mer regelmessighet og kontinuitet for NRK, og lettere for fagforeningene å holde oversikt, sier hun.

Hun mener at flere bør se til Haukeland sykehus i Bergen som har en slik ordning, og at alle kommuner og sykehus bør ha en slik vikaravdeling.

Har du tips om hvordan vi bør dekke midlertidighet, eller selv har jobbet som vikar eller midlertidig i norsk presse - ta gjerne kontakt. Send e-post til gf@journalisten.no eller ta kontakt på den krypterte meldingstjenesten Signal på 91641859.

10 faste vikarer i Nyhetene

Tidligere hadde NRK på Marienlyst en lignende ordning som den Lerbekk etterlyser. Personaldirektør Olav Nyhus utelukker ikke en fast ansatt «vikarpool» i framtiden, men at det ikke er noe de vurderer i dag.

Han mener det ikke er naturlig å legge til grunn at de samme vikarene kan brukes i alle avdelingene, fordi det kreves forskjellig kompetanse å jobbe i for eksempel NRK Super og Dokumentar og samfunn.

– Den tiden da vi kunne generalisere og si at en journalist er en journalist, er nok forbi.

I dag har Nyhetsdivisjonen i NRK en mikroutgave av en vikaravdeling. Nyhus opplyser at de har åtte-ti faste årsverk i «deskredaksjonen», som går i en fast turnus, der de gjør arbeidsoppgaver til kollegaer som for eksempel er syke.

– Dette har redusert vikarbehovet i divisjonen, og er noe vi opplever at også fagforeningene er fornøyd med. Ordningen fungerer greit innenfor Nyhetsdivisjonen fordi kompetansen som behøves i de forskjellige redaksjonene er ganske lik.

– Har dere vurdert å øke bemanningen i denne deskredaksjonen, siden det fortsatt er mange vikarer i Nyhetsdivisjonen?

– I utgangspunktet er det ikke mange vikarer i forhold til fast ansatte i Nyhetsdivisjonen. Vi følger tallene løpende og ser om det er et vedvarende behov eller om det er spesielle omstendigheter som gjør at det ansettes vikarer. Vi vil ut i fra dét finne ut hva som er et riktig antall ansatte i denne redaksjonen.

Powered by Labrador CMS