Susann Michaelsen, tillitsvalgt i NRKs sportsavdeling, er kritiske til NRKs vikarbruk. Foto: Kristine Lindebø

– Vikarene blir sendt ut etter å ha vært i Sporten i to år

Klubbledere og tidligere vikar forteller om uskrevne vikarregler i NRK.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bruken av midlertidige og vikarer øker i NRKs redaksjoner, selv om bruken av tilkallingsvikarer går ned. Det viser en oversikt Journalisten har fått innsyn i fra NRK.

Susann Michaelsen, klubbleder i sportsavdelinga for Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ), er kritisk til den hyppige utskiftningen av midlertidige og vikarer.

– Vikarene blir sendt ut etter å ha vært i sportsavdelinga i to år. Det er en uskreven regel som alle vikarer og midlertidige vet om.

I NRKs sportsavdeling har de midlertidige ansatte i såkalte i vintervikariater, for å dekke opp det store behovet redaksjonen har i dekningen av vintersport.

– Etter to år med disse vikariatene, er det ut. Da får de ikke et nytt vintervikariat selv om de søker, sier Michaelsen.

Se tilsvar fra NRK nederst i saken.

Vikarer i NRK

Gj.snitt red.årsverk (hele året)

  • 2015: 122,8
  • 2016: 148,1
  • 2017: 147, 1

Gj.snitt red.årsverk (jan-aug):

  • 2015: 124,9
  • 2016: 148,5
  • 2017: 154,9
  • 2018: 174

28 prosent økning

Som Journalisten har skrevet tidligere, har antall midlertidige doblet seg i NRKs redaksjoner på tre år.

Journalisten har fått innsyn i en oversikt over redaksjonelle årsverk i NRK. Den viser antall midlertidige og vikarer per måned fra 2015 til og med august 2018. Det er 28 prosent flere vikar-årsverk gjennomsnittlig fra januar til august i 2018 enn i 2015 (se faktaboks).

NRK skiller på såkalt midlertidige og vikarer. Midlertidige ansatte vikarierer ikke for andre personer, og er derfor noe annet enn vikarer og tilkallingsvikarer. De er gjerne ansatt i en prosjektstilling eller som sesongarbeider.

Hvis du har jobbet som midlertidig eller vikar i NRK eller andre redaksjoner i pressen, ta gjerne kontakt på gf@journalisten.no eller 91641859 på Signal.

Vintervikarene i sportsavdelinga blir regnet som sesongarbeidere, og vikarierer derfor ikke for noen andre. Mange jobber i et vintervikariat på vinteren og sommervikariat på sommeren. Noen får også tilbud om å være tilkallingsvikar og jobber mellom sommer og vinter. Mange jobber slik i to år før de ikke får nye kontrakter, ifølge Michaelsen.

Det har både blitt flere vikarer og midlertidige i NRK de tre siste årene. Foto: Kristine Lindebø

Klubbleder Stian Presthus i NRK Super, forteller også at redaksjonsklubben oppfatter at det er en uskreven regel om at vikarene bare får bli i to til to og et halvt år i Super. Andre Journalisten har vært i kontakt med, forteller om kortere perioder enn to år.

I kulturavdelinga oppfatter ikke klubblederen at det er uskrevne regler for hvor lenge en vikar kan bli.

– Jeg har ikke oppfattet at det eksisterer noen uskrevne regler, per nå er det ikke et stort problem i kulturavdelinga. Men vi følger med på vikarbruken og er opptatt av at NRK er redelige på dette, sier Anne Christine Bøhler.

Tilkallingsvikarer i NRK

Gj.snitt red.årsverk (hele året):

2015: 60,8*

2016: 34

2017: 31,4

Gj.snitt red.årsverk (jan-aug):

2015: 0*

2016: 30,7

2017: 26,8

2018: 27,9

* bare ansatt tilkallingsvikarer fra september til desember

– Ingen hemmelighet

Journalisten har vært i kontakt med flere som tidligere har vært vikarer i NRK. En av dem forteller at han ikke fikk fornyet vikariatet sitt, samtidig som andre ble kalt inn til intervju.

– Det var ingen hemmelighet at man ikke kunne være der lenger enn hva den uskrevne regelen tilsa, sier en tidligere NRK-vikar til Journalisten.

Han er i dag vikar i et annet mediehus. Vikaren ønsker å være anonym, så Journalisten har derfor anonymisert hvilken avdeling han jobbet i og hvor lenge han jobbet der.

– Selv om jeg jobber i mediebransjen og mener det er viktig at folk står fram, er jeg redd for det selv. Det er kanskje ironisk, men det sier noe om at dette er en tøff bransje. Vi som er vikarer og tilkallingsvikarer er på jakt etter en trygg jobb og er redd for å bli stemplet som bråkmakere, sier han.

Vikaren forteller at han jobbet i en avdeling i NRK over lengre tid med flere kontrakter som varte i to måneder.

Han sier at de korte vikariatene gjorde at han jobbet mye utover den normale arbeidstida for å kunne vise til et så godt arbeid som mulig. Han ville imponere sjefene i håp om å få forlenget kontraktene.

– Satt i system

Etter å ha vært i denne NRK-avdelinga omtrent like lenge som den uskrevne regelen i avdelingen tilsa, fikk han ikke forlenget kontrakten.

Han forteller at han fikk beskjed om at dette var en slags «policy», men at sjefene var fornøyd med jobben han hadde gjort og gjerne skulle hatt han med videre.

– Det jeg ble mest provosert over var at det var flere inne på jobbintervju i den avdelinga jeg jobba i, samtidig som jeg fikk beskjed om at det ikke var behov.

Han søkte selv på flere jobber i den samme NRK-avdelinga, men ble ikke innkalt til intervju.

– Mens jeg jobbet der, så jeg flere kollegaer som måtte ut etter like lang tid. Det ble derfor tydelig for meg at dette var satt i system.

– Virker mot sin hensikt

Susann Michaelsen i sportsavdelinga sier at praksisen har blitt strengere etter at NRK tapte en rettsak i 2014, som førte til at flere vikarer fikk fast stilling.

I dagens arbeidsmiljølov står det at en vikar har rett på fast ansettelse hvis personen jobber sammenhengende i tre år. Hvis man er ansatt som midlertidig, er det fire år som gjelder.

Michaelsen mener loven virker mot sin hensikt, så lenge arbeidsgiverne «kaster ut» vikarene før det har gått tre eller fire år, og dekker det samme behovet med en ny person.

– Dette er et problem vi har hatt i mange år. Regelen om at man får fast jobb hvis man jobber i tre eller fire år, biter oss litt i halen. Mine redaksjonssjefer har jo ikke annet valg enn å la dem gå etter to år. Det er ikke viljen det står på, men de har hender og føtter bundet, sier hun.

– Diskriminering

NRKJ har vært veldig kritisk til bruk av midlertidige ansatte, men er generelt sett ikke kritisk til NRKs vikarbruk. De mener likevel at de uskrevne vikarregler er problematiske.

– Det er selvsagt at man må ha vikarer. Det hadde vært mye verre om sykdom og lignende ikke hadde blitt dekket opp av vikariater, sier Rolf Johansen, nestleder i NRKJ, og innstilt som ny leder.

Nestleder i NRKJ Rolf Johansen mener NRK diskriminerer vikarer som allerede har jobbet i NRK. Foto: Kristine Lindebø

Alle som er vikarer i NRK skal være vikar for noen. Det kan være en person som er sykemeldt eller har permisjon. Divisjonene i NRK er såpas store at det alltid vil være behov for vikarer, og noen vikarierer for flere personer etter hverandre.

Johansen mener det er et problem at mange vikarer ofte ikke får jobbe lenger enn enn en viss periode, selv om det er nye vikariater som skal fylles.

– De blir kastet ut og erstattet av nye som gjør akkurat det samme. Begrunnelsen er gjerne at «vi må prøve ut nye talenter», sier Johansen.

– Vi mener at de som har vært der i for eksempel et år blir diskriminert til fordel for en person som er helt fersk, fortsetter han.

– Ingen uformelle regler

NRK er ikke enig i kritikken.

– Utgangspunktet er at vikarene dekker et midlertidig behov når en ansatt er fraværende, for eksempel på grunn av permisjon, og at vikariatet avsluttes etter den gitte perioden. Når det dukker opp nye vikariater, blir det gjort en individuell vurdering angående hvem som skal vikariere, sier personaldirektør i NRK Olav Nyhus.

Det er ingen uformelle regler satt i system som sier noe om hvor lenge vikarene kan bli, slik at NRK slipper krav om faste ansettelser, ifølge Nyhus.

Personaldirektør Olav Nyhus i NRK. Her under meklina i forkant av NRK-streiken, mai 2018. Arkivfoto: Kristine Lindebø

– Vi har ingen retningslinjer som sier at man ikke kan forlenge vikariater. De aktuelle kandidatene for nye vikariater vil bli vurdert, der den som er best egnet får stillingen, sier han, og legger til:

– Når vi skal ansette nye, faste medarbeider i NRK, er den generelle holdningen vår at vi ønsker at det skal være en åpen prosess, slik at alle kvalifiserte søkere kan søke. Det mener vi er bedre enn at en person får fast jobb fordi vedkommende har krav på det etter å ha gått i vikariater over en viss tid.

– Rolf Johansen i NRKJ mener at de vikarene som har vært i NRK et år eller to blir diskriminert til fordel for helt ferske søkere når det lyses ut nye vikariater. Hva tenker du om det?

– Vi vurderer til enhver tid de vikarene som er best egnet til det aktuelle vikariatet, svarer Nyhus.

-----

Til informasjon, undertegnede har tidligere jobbet som vikar og tilkallingsvikar i flere av NRKs avdelinger.

Powered by Labrador CMS