Medlemsrekord i LLA

Roger Aarli-Grøndalen
nyhetsstudio landslaget for lokalaviser

«120 aviser! Aldri har så mange avisbedrifter vore tilknytt Landslaget for lokalaviser (LLA). Eit par år før den store jubileumsfeiringa på Voss, er den nye rekorden inspirerande for heile lokalavisfamilien, inkludert LLAs styre og sekretariat», skriver LLA på egen nettside.

– Heilt sidan LLA blei etablert for snart 50 år sidan, har vi jobba aktivt og godt med pressepolitikk og rammevilkår. Gjennom åra har vi fått mange viktige gjennomslag. I tillegg ser fleire og fleire aviser at LLA tilbyr faglege samlingar der lokalavisene kjem saman for å gjere kvarandre betre, sier generalsekretær Tomas Bruvik til egen nettside.

Powered by Labrador CMS