NRK ble ikke felt av PFU for skjult kamera-dokumentar

Klaget inn av Norges Bondelag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK har ikke brutt god presseskikk etter en samlet vurdering, avgjorde Pressens Faglige Utvalg (PFU) i dag. En samlet vurdering er en mild form for kritikk, men ikke et brudd.

Rikskringkasteren var klaget inn av Norges Bondelag for dokumentaren «Svineindustriens hemmeligheter», som ble sendt i fjor sommer.

Dokumentaren er laget av produksjonsselskapet Piraya Film for NRK. En stor del av opptakene er tatt med skjult kamera av personer som jobbet for grisebøndene. Bondelaget reagerte på at dokumentaren er laget av aktivister, og at regissøren også har bakgrunn som dyrnevernaktivist.

PFU påpekte at NRK kunne formidlet tydeligere hvilken bakgrunn regissøren har. Derfor ble konklusjonen en «frifinnelse» etter en samlet vurdering.

– Vanskelig sak

Gunnar Kagge, som representerer journalistene i PFU, mente at det burde ha kommet tydeligere fram at regissøren har en bakgrunn som aktivist.

Regissøren var sentral i en dokumentar om pelsdyrnæringen, som ble sendt på NRK i 2014, der Kagge ikke var noen tvil om at vedkommende var en aktivist.

Skjult kamera ble mye brukt i Brennpunkt-dokumentaren.

– Det skal ikke være noe yrkesforbud, da er det mange journalister som hadde falt ut av yrket. Men tenker at det burde være en opplysningsplikt, sa Kagge.

Han sa videre at det hadde vært mye «rensligere» hvis Piraya eller NRK hadde opplyst at denne filmen kommer fra et aktivistisk miljø og at temaene skal debatteres i etterkant.

Det siste henviste til at NRK etter at dokumentaren var vist, sendte en studiodebatt hvor også Bondelaget deltok.

Klaget på fire punkter

I den omfattende klagen fra Norges Bondelag var det bakgrunnen til dokumentarskaperne som var hovedkritikken. Bondelaget mente NRK hadde begått et presseetisk overtramp fordi dokumentaren - slik de så det - var laget av nettopp dyrevernsaktivister, noe NRK burde gjort seerne oppmerksomme på.

Bondelaget skriver i sin klage:

«Lovbrudd som framkommer i programmet, er like alvorlige uavhengige om det er en aktivist eller ikke som har filmet med skjult kamera. Det i seg selv er likevel ikke et argument for ikke å overholde V[V]P og opplyse om relevante forhold av betydning for de vurderingene publikum gjør seg når de ser programmet og i etterkant. En annen konsekvens er at dette også bidrar til å utviske skille mellom kommentarer og fakta».

Bondelaget mente NRK hadde brutt punkt 2.3 i Vær varsom-plakaten (VVP) om åpenhet om bakenforliggende forhold. De mente også NRK hadde brutt disse punktene:

  • 3.2 – om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.2 – om å skille fakta fra kommentar
  • 4.4 – om dekning for titler, ingresser etc.

«Velkjent fortellerteknikk»

NRK avviste at det er begått presseetiske overtramp i sitt tilsvar til PFU:

«Vi kjenner oss ellers ikke igjen i beskrivelsen klager gir av filmen. I filmen kommer det tydelig frem hva som er fokuset, og hvilken motivasjon regissøren har for å lage filmen.»

Og videre:

«At han lenge har vært opptatt av dyrevelferd. Et subjektivt fortellerståsted er en velkjent fortellerteknikk som gir seerne mulighet til å forstå budskapet bedre, og gir dem mulighet til å gjøre seg opp sin egen mening.»

Ikke dokumentert feil

PFU skriver i sin uttalelse at dokumentaren er publisert som del av en Brennpunkt-sending, som også inkluderer en studiodebatt og et intervju. Slik PFU ser det, kan filmen derfor ikke vurderes isolert, men må ses på i den konteksten den ble publisert i.

NRK-dokumentaren ble etterfulgt av en studiodebatt.

Videres skriver PFU at utvalget merker seg at ulike kilder, deriblant lederen for Norsk Bondelag, deltok og kom godt til orde i studiodebatten, hvor Bondelaget også fikk kommentere forholdene vist i filmen og svare på vegne av bransjen i flere av de påklagede nyhetspubliseringene.

Slik PFU ser det, har NRK tilstrebet den nødvendige kildebredde og -balanse i dekningen av saken.

PFU kan heller ikke se at det er dokumentert feil i det publiserte, eller at NRK har gått lenger enn det er dekning for. Utvalget presiserer også det er ikke et presseetisk krav å vise opptak fra alle gårdene som ble filmet i skjul, selv om det konkluderes med at det ble funnet avvik alle steder. Bondelaget reagerte i sin klage på at dette ikke ble gjort.

«Det er vanlig at mediene gjør et utvalg. I dette tilfellet handlet det i tillegg om skjulte opptak, som kun skal brukes i unntakstilfeller, jf. VVP 3.10. PFU mener derfor det var forsvarlig av NRK ikke å vise flere klipp enn det som var nødvendig for å underbygge omtalte funn», skriver PFU.

Må regnes som journalist

PFU mener at regissøren må regnes som journalist, og utvalget merker seg at NRK bekrefter at han har en fortid som dyrevernsaktivist. Dette blir aldri opplyst i filmen.

I starten av dokumentaren blir det imidlertid klargjort at han også er en person som i mange år har vært opptatt av hvordan dyr behandles. Slik utvalget ser det, får publikum derigjennom informasjon om at hans ståsted heller ikke er helt uhildet.

Utvalget mener likevel at NRK kunne formidlet tydeligere hvilken bakgrunn regissøren har. PFU understreker at åpenhet om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av innholdet, er sentrale å opplyse om for å verne om journalistikkens troverdighet.

Powered by Labrador CMS