Avventende annonsemarked

Roger Aarli-Grøndalen
nyhetsstudio
Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i Omnicom Media Group og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, presenterer Mediebarometeret for første halvår 2024.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser et relativt stabilt første halvår, akkumulert, sett opp mot fjoråret.

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer har en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det utgjør en nedgang på omtrent 42 millioner kroner, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, i en pressemelding.

Jonas Buskop, direktør for forhandlinger og investeringer i Omnicom Media Group, legger til:

– Annonsemarkedet kan så langt i 2024 oppsummeres som avventende. Totalt sett er en liten nedgang i henhold til hva som var forventet for første halvår. Med tanke på fordelingen mellom medietypene er hovedtrekkene også som forutsett, men lydmediene overpresterer med noen prosentpoeng sammenlignet med våre prognoser. I den andre enden forventet vi at digitale medier totalt sett ville trekke snittet noe opp, mens det så langt faktisk trekker totalen noe ned. Her er det spesielt display som så langt i 2024 leverer skuffende omsetningstall.

Han tror imidlertid at året vil ende opp med en liten vekst:

– Våre prognoser tilsier fremdeles at 2024 vil ende opp med positivt fortegn. Isolert sett forventer vi at andre halvår vil se en vekst på minimum tre prosent sammenlignet med samme periode i 2023, og at vi dermed ender året totalt på en liten vekst. Med tanke på generell inflasjon i samfunnet for øvrig innebærer dette allikevel fremdeles nøkterne tider for alle som livnærer seg på annonser.

Powered by Labrador CMS