ADVARER: Leder av NJA, Britt-Ellen Negård og klubbleder Arild R. Hansen i Drammens Tidende protesterer mot det raske tempoet i Amedias nedbemanningsprosess. FOTO: FRODE JOHANSEN

Advarer mot panikktiltak

Tillitsvalgte i Amedia er skremt over tempoet i kuttprosessen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlags konsernutvalg i Amedia, NJA, kommer med en kraftig advarsel mot overdrevet tempo og bruk av styrte sluttpakker i den pågående kuttprosessen i konsernet. Før påske ble det kjent at Amedia må kutte 500 millioner kroner. De tillitsvalgte sentralt og lokalt holder et skarpt øye med hvordan kuttene fordeles utover konsernets 78 titler.

Onsdag og torsdag er klubblederne fra Amedia-redaksjonene samlet på Gardermoen, i regi av NJA. Konsernsjef Are Stokstad orienterte om situasjonen ved åpningen av klubbledersamlingen onsdag formiddag.

Høyt tempo

– Jeg ble egentlig ikke noe særlig klokere av det han sa, ut over det som allerede var kjent. Konsernledelsen står fast på at nedbemanningstiltakene skal være ferdig forhandlet allerede innen sommerferien, og at det er de lokale partene som skal forhandle fram løsningene, sier NJA-leder Britt-Ellen Negård.

– Ble det sagt noe om hvor mange årsverk som skal bort totalt?

– Nei, verken når det gjelder totaltall eller antallet i de enkelte bedrifter. Dette skal avklares lokalt. Prosessen skjer i et tempo vi er svært betenkt over.

120 millioner i år

Etter det Journalisten forstår skal Amedia kutte 120 millioner kroner allerede i inneværende år. Totalt, med virkning fra 1. januar 2015 skal 100 millioner av den halve milliarden tas sentralt i konsernet, mens 400 millioner skal kuttes ute i selskapene.

Arild R. Hansen er leder av redaksjonsklubben i Drammens Tidende, et av de største selskapene i Amedia. Han er i likhet med Negård skremt over tempoet konsernledelsen nå legger opp til. Klubben frykter at så mange som hver tredje ansatt vil bli rammet av nedbemanningen, i verste fall.

– Panikkhandling

– Jeg er i tvil om et slikt tempo konsernledelsen nå legger opp til vil være i tråd med Hovedavtalen. Dette er en panikkhandling fra ledelsen i konsernet. Jeg føler at Stokstad løper fra ansvaret og overlater det til de lokale partene. Jeg mener vi må kreve at eierne kommer på banen. Vi i Drammens Tidende har allerede tatt kontakt med tidligere LO-leder Roar Flåthen, som er nestleder i Amedias konsernstyre. Jeg følte at han viste forståelse for vår sak.

Flåthen er bosatt på Kongsberg, som i alle fall i tidligere tider var i DTs nedslagsfelt. DT eier lokalavisa på Kongsberg, Laagendalsposten.

Hansen understreker at DT-klubben ikke er uenig i behovet for kostnadskutt. Det er i første rekke tempoet i kuttprosessen klubben protesterer mot, noe de også gir uttrykk for i et brev til den lokale ledelsen.

– De må behandle de ansatte med respekt og tilby anstendige sluttpakker. Det har Amedia penger til. DT kommer til å levere et pent overskudd også i år. Samtidig er det avgjørende å ikke foreta feilaktige kutt, strategisk sett.

Styrte pakker

Ifølge Dan Hagen, styremedlem i Telemarksavisas redaksjonsklubb og medlem av landstyret i Arbeiderbevegelsens Presseforbund, har mellom fem og ti journalister i TA allerede fått såkalt styrt tilbud om å ta sluttpakke.

– Min påstand er at noen av de beste journalistene på sitt felt blir forsøkt presset ut, sier Hagen.

Ansvarlig redaktør i TA, Ove Mellingen, avviser at avisa har tatt i bruk styrte sluttpakker, som NJ konsekvent er imot.

– Det er et generelt behov for å kutte kostnader. Da er sluttpakker et av tilbudene. Det er ikke sendt ut et åpent tilbud om sluttpakker, men vi har diskusjoner med mange medarbeidere om dette. Noen har selv henvendt seg til meg om sluttpakker, og enkelte har også fått nei.

Lars Løkkebø, leder av redaksjonsklubben i TA, har følgende kommentar:

– Ledelsen ønsket å sende ut et brev til enkelte av medlemmene med invitasjon til samtaler om mulige sluttpakker. Klubbstyret var uenig i denne måten å gjøre det på og ønsket at det skulle gå ut en generell invitasjon til alle. Vi har da også skrevet en protokoll der vi påpeker dette og er uenige i framgangsmåten på dette punkt.

Samtaler

– Individuelle samtaler kan vel oppfattes som et styrt initiativ?

– Folk får oppfatte det som de vil. Vi har invitert en del medarbeidere til samtaler om sluttpakker. Det handler blant annet om hva en eventuell sluttpakke vil innebære for den enkelte. Noen har sagt ja til en slik samtale, mens andre har orientert om at det er uaktuelt for dem. Vi har hatt en god og åpen kommunikasjon med redaksjonsklubben om dette. Klubben forstår at det må kuttes, men vi er ikke enige om alt.

Britt-Ellen Negård retter en advarende pekefinger mot sentrale og lokale ledere i Amedia.

– Vi vil kjempe mot bruk av styrte sluttpakker. Vår krav er et åpent tilbud om sluttpakker, slik at ingen presses ut.

Minimumstilbud

Styrene i alle Amedia-bedriftene skal altså behandle rammen for de lokale sparetiltakene i løpet av juni.

– Sluttpakkene fra Amedia er et minimumstilbud som ble framforhandlet i forbindelse med sammenslåingen av A-pressen og Edda Media. Sluttpakkenes størrelse er basert på den enkeltes ansiennitet. Det vil være mulighet for klubbene lokalt å forhandle fram bedre pakker. Det blir utfordringen for klubbene lokalt, noe som er et stort ansvar for dem, sier Negård.

Hun advarer både ansatte og ledelse mot å bli for ivrige til å underskrive slike avtaler.

– Man må ikke kutte så mye at redaksjonene står ribbet tilbake, sier hun.

Kræsjseminar

På klubbledersamlingen var NJ sentralt representert med leder Thomas Spence og jurist August Ringvold, som bidro med programposten “Kræsjseminar – førstehjelp til klubblederne i kuttsituasjonen”.

Tirsdag var de to på besøk i Drammens Tidende for å møte redaksjonsklubbens ledelse.

– Konsulentselskapet Deloitte skal inn og vurdere driften vår nå og legge fram sin rapport i begynnelsen av juni. Hele prosessen avsluttes på styremøtet 11. juni. Vi er blitt fortalt at DT må spare mellom 24 og 30 millioner kroner, i forhold til 2013-nivået, og med full effekt fra 2015, sier klubbleder Hansen.

DT har om lag 86,5 årsverk totalt og 57,5 i redaksjonen. Hansen frykter dramatiske konsekvenser for redaksjonen.

– Jeg kan ikke se at det er så mange kuttmuligheter i andre avdelinger.

Redaktøren bekrefter

Ansvarlig redaktør i DT, Kristin Monstad, berefter at styret i bedriften 11. juni skal behandle totale innsparinger, inkludert antall årsverk som skal ned.

– Hvem som skal ha sluttpakker og ikke er det ledelsen i DT og ikke styret som tar stilling til. Det styret skal beslutte er omfanget på reduksjoner.

Monstad bekrefter også innsparingsmålet på 24-30 millioner kroner i forhold til 2013.

– Det kan bli summen, men det er ikke er tatt noen beslutninger. DT må i  likhet med alle andre mediehus gjennomgå hele driften og være forberedt på betydelige kostnadsreduksjoner.

Ønsker frivillighet

– Redaksjonsklubben frykter at nedbemanningen dermed kan ramme hver tredje i redaksjonen. Satser dere på å unngå oppsigelser, eller er det vanskelig å unngå?

– Det er ikke tatt stilling til antall verken i redaksjonen eller andre steder. Så langt det er mulig ønsker vi selvsagt å finne frivillige løsninger.

– Er det aktuelt med styrte sluttpakker?

– Det har vi ikke tatt stilling til.

– Klubbledelsen betegner tempoet i prosessen som panikkartet. Hva er din kommentar til det?

– Vi jobber intenst og snur hver stein, og holder løpende kontakt med klubbene for å sikre så gode prosesser som mulig. Målsetningen er at kostnadsreduksjonene får full effekt fra 2015, og da må vi få tatt beslutninger før sommerferien.

 

 

 

Powered by Labrador CMS