AN tapte mot kirurg

Tingretten dømte avisen til 700.000 kroner i oppreisning og saksomkostninger. Redaktøren forbløffet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kirurg Rastislav Kunda ble kjent for mange kjent da at medier slo opp navn og ansikt på to utenlandske kirurger knyttet til feiloperasjoner ved Nordlandssykehuset.

Det førte til en sterk belastning for kirurgene som etter mediekjøret flyttet ut av landet. Kunda valgte tidligere i år å gå til sak mot Avisa Nordland for å ha hengt ham ut. Kirurgen forteller at han som følge av oppslagene har følt seg kriminalisert av mediene.

– Det var en ekstrem psykisk belastning. Jeg var helt rettsløs og navnet mitt var på alle avisforsider og tv-nyheter over hele verden, sier Kunda til NRK.

Tilkjennes erstatning

Kunda og kollegaen ble frifunnet for operasjonene av Helsetilsynet og kirurgen som i dag er sjefskirurg ved Universitetssykehuset i Århus, gikk til sak mot Bodø-avisen og krevde en halv million kroner i oppreisning.

Salten tingrett svarte i dag ved å tilkjenne ham en erstatning på 400.000 kroner. Avisen må også dekke Kundas saksomkostninger på 318.611 kroner.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland opplever erstatningssummen som høy sammenlignet med praksis.

- Vi har registrert at dommen er kommet og leser oss opp på den. Selvfølgelig skuffet og uenig i dommen. Det som er viktig i denne saken er at den har tidligere vært til behandling i PFU. Legeforeningen og sykehuset har begge klaget oss inn, og PFU gitt oss fullt medhold og mener vi har forholdt oss til god presseskikk. Likevel ender vi med en dom i tingretten som så langt slår motsatt vei.

Mental belastning

Tingretten har av preventive grunner satt beløpet til mer enn det dommeren karakteriserer som symbolsk.

«Erstatning skal utmåles etter en rimelighetsvurdering. Dette var avisartikler som også hadde et stort spredningspotensiale på grunn av dagens mediadekning via internett. De uriktige beskyldningen dreide seg i realiteten om at Kunda opererte friske mennesker uten grunn og påførte pasienter ubotelig skade. Konsekvensen var at Kunda ikke lenger hadde den nødvendige tilliten til å utføre sin jobb som lege i Norge. Han måtte flytte fra Norge. Han var før denne saken en anerkjent kirurg. (…) Den personlige belastningen på ham og hans familie har vært meget stor både på det mentale og det praktiske plan i henhold til bevisførselen om dette.»

Hanssen sier han opplever det spesielt å bli frikjent i PFU, men dømt i tingretten.

- Det er spesielt når man blir frikjent uten kritikk i PFU og så blir dømt i tingretten.  Det som umiddelbart slår meg er at dommen er prinsipielt uheldig og at den innsnevrer pressens adgang til å være vaktbikkje i vanskelige saker, og da kanskje spesielt i helsesaker.

Sjelden vare

Hanssen ønsker i dag ikke å svare på om han tror dommen vil bli stående. Først må den studeres og vurderes. Så kan avisens ledelse ta stilling til eventuell anke.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold bekrefter Hanssens påstand. Dette er den andre saken hvor mediedekningen er godkjent av PFU, men dømt i retten.

Den forrige var Anette Young og Rodney Omdal Karlsens kamp mot Se og Hør.

- Det er flere tilfeller hvor sakene er felt i PFU og frifunnet i retten enn motsatt. Slik må det være. Etikken må være strengere enn jussen. Varselklokkene bør ringe før loven trer inn.

Kokkvold håper dommen, dersom den blir stående med erstatningssummen, ikke vil føre til at mediene blir mer redde. Snarere håper han på at mediene vil fortsette å rette et kritisk søkelys på kritikkverdige forhold.

- Men kanskje lærer vi å sette søkelys på systemet, ikke på enkeltindividet.

Det har ikke lyktes å få tak i Kundas advokat Synne Bjørvik Staalen.

Powered by Labrador CMS