Anne-Berit Fagernes. Foto: Privat

Vant fast jobb

Dom slår fast at Anne-Berit Fagernes har krav på fast jobb i Adressa.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Uken begynte med at en tung bør ble løftet av skulderne til Anne-Berit Fagernes. Mandag fikk hun beskjeden hun lenge hadde håpet på; hun hadde fått fast jobb. Men det var ikke arbeidsgiveren som forkynte gladmeldingen, den kom fra Trondheim tingrett.

Fagernes har vært vikar, frilanser og prosjektmedarbeider i avisa siden 2004.

– Det var en særdeles god følelse å få avklart ting jeg har følt veldig urettferdig. Jeg er veldig fornøyd med dommen, sier hun og forteller at hun gjennom dagen har mottatt både telefoner og blomster fra kolleger.

Trussel

Dommen fra tingretten er tydelig på at Fagernes må regnes som for fast ansatt. Retten tilkjenner henne også 50.000 kroner i erstatning for tort og svie. Domstolen er i tillegg kritisk til sjefredaktør Arne Blixs håndtering av saken.

«Redaktør Blix uttalte seg på en måte som klart måtte forstås som en trussel om at Adresseavisen ville avvikle all bruk av Fagernes hvis hun sto på kravet om fast ansettelse. Særlig i en så stor organisasjon som Adresseavisen burde det være mulig for ansatte å fremme tvistesaker uten at det skal medføre personlige sanksjoner, noe som også ble realiteten for Fagernes.»

Enstemmig

Saken sto om Fagernes er å regne som fast ansatt, og det slo en enstemmig rett fast at hun er.

– Det betyr at det settes grenser for hvordan bedrifter kan bruke frilansere for å omgå stillingsvernet. Men utover det er jeg ikke sikker på om det har noen umiddelbar innvirkning for andre saker. Vi er veldig fornøyd med resultatet, det er en godt begrunnet dom, sier NJ-advokat Knut Skaslien.

I 2004 fikk Fagernes telefon fra daværende redaktør i Radio Adressa. Siden da arbeidet hun som vikar, frilanser og i prosjekt fram til mai i fjor. Da sa Adressa opp den sist inngåtte frilanskontrakten.

Profesjonelt

I dag er Fagernes arbeidsledig. Nå ser hun fram til å komme seg i arbeid igjen, men først må hun vente til dommen blir rettskraftig. Det kan være at Adressa velger å anke den videre til lagmannsretten.

Blir dommen uendret går Fagernes tilbake på jobb, og det tror hun vil gå greit.

– Jeg håper vi kan klare å legge bort uenigheter og fokusere framover, og jeg forventer at Adresseavisen forholder seg profesjonelt til dommen vi har fått.

Førende

Redaksjonsklubbens leder Tormod Ellingsen, forteller han synes det er godt at dommen er så klar. Det håper han vil hindre noen former for etterspill. Uansett håper Ellingsen at dommen vil bli førende for håndteringen av midlertidig ansatte.

– For meg som klubbleder, og med den lange historien vi har med midlertidige ansatte, viser dette at man må ha klare avtaler og følge arbeidsloven. Det har kanskje vært en tidsvis slepphendt behandling av midlertidig ansatte i norske mediebedrifter. Det viser denne dommen, sier Ellingsen som håper rettskjennelsen også vil være nyttig for andre redaksjonsklubber.

Gjennomgang

Sjefredaktør Arne Blix forteller at de fikk dommen skriftlig på tirsdag og har så langt bare gått gjennom den raskt. Han forklarer at det er et behov for å gå grundig gjennom den før det tas stilling til hvor saken går videre.

– Vi tar til etterretning at vi har tapt på enkelte punkter under dissens. Det har vært en lang prosess, så nå vil vi nøye gå gjennom og vurdere dommen. I den vurderingen vil det tas stilling til om det kommer en ankesak.

I forhold til kritikken mot hans håndtering av saken i dommen, forteller han at dette er også noe de må se nærmere på.

Powered by Labrador CMS