Generalsekretær Arne Jensen, sjefredaktør Gard Steiro og advokat Ina Lindahl Nyrud i henholdsvis Norsk Redaktørforening, VG og Norsk Journalistlag.

Tapte søksmål: Anker saken til lagmannsretten

– Denne saken handler ikke bare om VG.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og VG anker kjennelsen fra Oslo tingrett i striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene. Det kommer fram i en pressemelding i dag.

VG gikk sammen med NR og NJ i januar til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG ble nektet innsyn i flere dokumenter.

Siden høsten 2019 har VG skrevet en rekke artikler om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

Avisen satte også søkelys på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten.

Da saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten, ba VGs journalist om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket ble begjæringen avslått.

Feil lovforståelse

– Vi mener beslutningen fra Oslo tingrett bygger på feil lovforståelse om medienes innsynsrett, og er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud ifølge pressemeldingen.

Slik hun ser det, har ikke tingretten tatt stilling til det helt sentrale spørsmålet: hvorvidt Riksadvokatens avslag er nødvendig, og om det foreligger tvingende samfunnsmessige hensyn for å nekte innsyn.

Retten underspiller også den aktuelle sakens allmenne interesse, påpeker Nyrud.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn og så nekter mediene innsyn i dokumentene, da blir allmennheten nektet muligheten til å kunne få vite om ting har foregått etter boka eller ikke. Dette har med tilliten til politiet og rettssystemet å gjøre, og det virker det ikke som om tingretten har tatt inn over seg, sier generalsekretær Arne Jensen i NR ifølge pressemeldingen.

Prinsipiell sak

Jensen sier videre at saken er prinsipiell, og at det ikke var vanskelig å ta en beslutning om å anke kjennelsen.

Ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG legger til:

– Vårt arbeid med illegale våpen er på langt nær avsluttet. Sakskomplekset er stort og omhandler fremtredende myndighetspersoner. Om pressen ikke får innsyn i dokumentene, vil flere vesentlige spørsmål forbli ubesvarte.

– Det vil være alvorlig for tilliten til politiet. I VG er vi svært takknemlige for at Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg. Denne saken handler ikke bare om VG, men om norske journalisters mulighet til å drive maktkritisk journalistikk, fortsetter Steiro.

Powered by Labrador CMS