Direktør Mari Velsand i Medietilsynet har fått gjennomslag for koordinert prosjekt for barn og medier.
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet har fått gjennomslag for koordinert prosjekt for barn og medier.

Gir én million til medier og barn

Medietilsynet skal lage en ny strategi for barn og medier.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Midlene vil gå til å starte opp arbeidet med å utforme en nasjonal plan som vi blant annet kommer til å opprette en prosjektstilling for, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I februar presenterte Medietilsynet sin undersøkelse Barn og medier 2020. Der het det at fire av ti 13-18-åringer har sett skremmende eller voldelig innhold på nett.

Velsand skrev i den forbindelse en kronikk, som ble publisert flere steder:

«Over 90 prosent av barna har smarttelefon fra 10-11-årsalderen, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Det betyr at barna fra ung alder slippes løs i et enormt og uoversiktlig innholdsunivers. Der ligger det mange muligheter – for informasjon, læring, underholdning og sosialt samvær».

Og videre:

«Men en del eksponeres også for potensielt skadelig innhold, viser våre undersøkelser. Det kan handle om selvskading, omsetning av rusmidler, slåssing og vold.»

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen nettopp at 1 million kroner skal gå til en nasjonal strategi for barn og medier, ledet av Medietilsynet.

– Vi mener det er nødvendig for å styrke og koordinere arbeidet for barns digitale trygghet. At vi nå har fått gjennomslag for dette i forslaget til statsbudsjett, er viktig for å kunne møte de utfordringene et stadig mer komplekst medielandskap fører med seg, særlig for de yngste, sier Velsand.

Hun mener en nasjonal strategi gjør at tilsynet bedre kan forebygge og øke sjansen for gjennomslag mot «globale giganter som opptar så mye av våre barns tid.».

Under Barneombudets «Høynivåmøte for en trygg digital hverdag for barn og unge» 12. februar 2020, sa ombudet at 20 statlige etater fra seks ulike sektorer og hele femti organisasjoner til dels har overlappende ansvar og tiltak rettet mot barns digitale liv.

– Vi mener det er viktig å koordinere innsatsen bedre nasjonalt og jobbe aktivt i nasjonale og internasjonale fora med å sette tydelige krav til dem som har våre barn på sine tjenester.

Medietilsynet ønsker å føre an i arbeidet med en styrket nasjonal innsats.

– Det er mange dyktige aktører på feltet, men ikke en nasjonal plan for arbeidet. Det ser vi frem til å starte arbeidet med. Dette er en styrking og anerkjennelse av Medietilsynets arbeid med barn og medier, og som vi gleder oss til å jobbe videre med sammen med de andre aktørene, sier Velsand.

Powered by Labrador CMS