Borgarting lagmannsrett avsa dom mot en mannlig fotojournalist i januar.
Borgarting lagmannsrett avsa dom mot en mannlig fotojournalist i januar.

Fotojournalist dømt til fengsel for voldtekt

Skjerpet straff etter ankebehandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En mannlig fotojournalist er i Borgarting lagmannsrett dømt til to år og ti måneder fengsel for voldtekt.

Dommen ble avsagt i januar i år, og er rettskraftig.

Mannen har i sitt virke vært tilknyttet store norske redaksjoner.

Voldtekten fant i følge dommen sted i 2019. Lagmannsretten fant det bevist at mannen førte en finger inn i en kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov.

Mannen nektet i retten straffeskyld etter tiltalen, men har erkjent seksuell handling uten samtykke.

I juni 2021 ble journalisten dømt til to år og syv måneder fengsel i Oslo tingrett, samt å betale 100.000 kroner i erstatning til fornærmede.

Mannen anket dommen, men i lagmannsretten ble straffen skjerpet til fengsel i to år og ti måneder. Borgarting lagmannsrett økte også erstatningssummen til 120.000 kroner.

De sentrale bevisene er forklaringene fra tiltalte og fornærmede, står det i dommen, der det også vises til at fellende dom kan bygge på fornærmedes forklaring, selv om den er uforenlig med tiltaltes forklaring, dersom retten «ut fra det samlede bevisbildet er sikker på at tiltalte har utført handlingen fornærmede beskriver».

Lagdommerne og et flertall av meddommerne i lagmannsretten legger avgjørende vekt på fornærmedes forklaring, står det i dommen. Flertallet anser fornærmedes forklaring som konsistent, samtidig som de mener det hefter svakheter ved tiltaltes forklaring.

Et mindretall av to meddommere tok dissens i dommen, da de fant at de ikke kunne utelukke tiltaltes forklaring.

– Det er et springende punkt, og av stor betydning for straffeutmålingen, om fingeren var inne eller ikke. Her har både tingrett og lagmannsrett valgt å tro på fornærmede og se bort fra andre bevis i saken, kommenterer domfeltes advokat Carl Konow Rieber-Mohn til Journalisten.

Skyldspørsmålet er avgjort ved lagmannsrettens dom, og den domfelte har valgt å ikke anke straffeutmålingen.

– Mitt inntrykk er at han ønsker å se framover, det er selvfølgelig en belastning for alle parter å ha en sånn sak gående, sier Rieber-Mohn.

Den domfelte mannen ønsker ikke å kommentere saken overfor Journalisten.

Powered by Labrador CMS