Spesialbåtoperatører fra Forsvarets spesialstyrker i Indre Oslofjord 29. mai 2023.

DEBATT:

Når blir det mulig å intervjue Forsvarets spesialstyrker?

Hvorfor saboterer Forsvaret alle forsøk på å intervjue spesialstyrkene? Skyldes det feighet eller latskap? Eller forstår Forsvaret rett og slett ikke verdiene de skal forsvare i en eventuell krig?

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Hvem er de topptrente, hemmelige soldatene som skal mobiliseres hvis den store krisen inntreffer? Hva driver de med og hva motiverer dem? 

I halvannet år har jeg utallige ganger søkt om å få intervjue Forsvarets spesialstyrker (FS), en driftsenhet i Forsvaret som leder de to taktiske avdelingene Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK). 

Tilbake i september 2022 sendte jeg min første henvendelse til kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet (KE) om å få intervjue personell i FS. E-posten gikk på rundgang i KE, og det ble folksomt i kopifeltet med kommentarer som «hø, hø, hvem tar denne?» 

I stedet for et konkret svar ble jeg invitert til Luftforsvarets overlevelseskurs fire måneder senere. Et svært bra kurs som ga meg stoff til seks reportasjer, hvorav en var blant de mest leste sakene i Forsvarets forum i fjor

Men henvendelsen min var fortsatt ubesvart. 

Må bli mer åpne 

I mars i fjor fikk jeg et intervju med daværende nestkommanderende i FS, Frode Kristoffersen, etter en direkte henvendelse fra meg. – Spesialstyrkene må være mer åpne, sa han i intervjuet.

Spesialstyrkenes ansikt utad, Gjert Grave, har i praksis gjort seg helt utilgjengelig. Først lovte han å svare «til uka», så var han ute på jakt osv. Etter to måneder frem og tilbake lukket Grave dialogen med en sms:

«Ta kontakt med KE så kan de koordineringen [sic] inn mot FS i en travel hverandre [sic] og sikkerhetssituasjonen».

Tilbake til KE? Jeg måtte endre taktikk. «Den første regelen er å innta slagmarken med en sterkest mulig hær», skrev Carl von Clausewitz

I min nåværende jobb som frilanser for Vi Menn fant jeg en vri på forespørselen: Jeg skaffet meg sterke allierte. Forlaget Cappelen Damm er med på et bokprosjekt om spesialstyrkene, og stiftelsen Fritt Ord vil bidra med 75.000 kroner til manusutvikling, men å skrive et manus forutsetter jo at jeg får tilgang til kildene. 

«Prosjektet oppfyller allmenhetens behov for kunnskap om ellers skjermede miljøer, og har med sin ambisjon om mer innsikt i Forsvarets spesialstyrker en klar nytteverdi for samfunnet», ifølge Cappelen Damm. 

Med åpne spørsmål ønsker jeg å høre spesialsoldatenes historier og bringe dette videre til et stort publikum. Jeg er selvsagt klar over at endel av dem i en intervjusituasjon må snakke bak skjult identitet av sikkerhetsmessige hensyn.

Svevende avslag

 I slutten av januar ringte de fra KE: Forespørselen er avslått fordi spesialstyrkene «trenger ro». Dessuten får de mange henvendelser og må si nei til alle osv. 

Avslagene fremstår mildt sagt i utakt med føringene fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen. I et pressemøte 20. mars i fjor inviterte han «hvem som helst, når som helst, hvor som helst, til å snakke med hvem som helst i Forsvaret, fra media». 

Kristoffersen bekreftet det gode initiativet i Forsvarets podkast i november i fjor: 

«Jeg oppfordrer alle i Forsvaret til å snakke med media. Snakk med lokale media, skriv kronikker, bruk den ytringsfriheten vi har i Norge for det den er verdt.»

Forsvarssjefen sa videre: 

«Vi skal oppfordre til debatt. Vi skal fortelle om det vi gjør fordi hvis vi ikke forteller historiene våre så blir de glemt.» 

Alle i Forsvaret bør bruke mulighetene de får til å fortelle om Forsvaret på godt og vondt, lød oppfordringen. Budskapet er beundringsverdig. Men det har altså ikke nådd frem til kommunikasjonsenheten. 

PR-maskin først i køen 

Jeg spurte nylig Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) om tilgang til spesialstyrkene på den store øvelsen Nordic Response nå i mars. 

Svaret lød slik: «MJK og FSK ønsker heller ikke media til stede, men vi kommer til å produsere noe selv fra dem om du er interessert?» 

Svaret avslører at spesialstyrkene faktisk har tid og rom til å stille opp når det er Forsvarets eget propaganda-apparat som er i sving. Slik blir norske soldater fratatt ytringsfriheten av portvoktere uten gangsyn.

Krig utkjempes ikke bare med våpen. Hybridkrigen Russland fører mot Norge pågår 24/7 med et stort spekter av påvirkningsoperasjoner og provokasjoner. For å stå i mot dette må sivilsamfunnet ha garantier for at nøkkelpersoner i Forsvaret forstår de grunnleggende frihetene vi sammen bør kjempe for. 

Det er et paradoks at norske soldater i en eventuell krig skal ofre livet for et fritt og åpent samfunn, når Forsvaret i fredstid har en kommunikasjonspraksis som ofte gir blaffen i pressefrihet. 

Frimodige ytringer 

Når jeg reiser rundt og besøker de ulike forsvarsgrenene blir jeg over alt møtt av kunnskapsrike og vennlige folk med mye å fortelle. Jeg er overbevist om at det samme gjelder for spesialstyrkene. Det er altså ikke soldater, spesialister og offiserer som hindrer redaktørstyrte medier i å utføre samfunnsoppdraget, men diverse rådgivere og sjefer i kulissene.

«Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver,» står det i Grunnloven. 

Regjeringen skriver at «Grunnlovens bestemmelser, herunder paragraf 100 om ytringsfrihet, skal gå foran alminnelig lovgivning, forskrifter, instrukser mv. hvis det oppstår konflikt.» 

Jeg oppfordrer generalmajor Joar Eidheim, sjefen for Forsvarets spesialstyrker, til å bidra aktivt til at foreslåtte intervjuer kan realiseres. Hvis rådgivere eller sjefer i Forsvaret fortsatt vil overkjøre ytringsfriheten med absurde argumenter som at spesialstyrkene «trenger ro», bør de kanskje heller finne jobb som yogalærer.

 

Powered by Labrador CMS