Rådmann Siv Stuedal Sjøvold i Tolga kommune har signert PFU-klagen mot VG. Her er Sjøvold (t.v.) og ordfører Ragnhild Aashaug på pressekonferanse etter resultatet fra den offentlige granskningen. Montasje. Foto: Faksimile/ Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dette er PFU-klagen fra Tolga kommune: Reagerer på VG-forside

– Handler om totalinntrykket VG har skapt, sier rådmann til Journalisten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tolga kommune klager VG inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), og Journalisten har fått tilgang på den oversendte klageteksten i sin helhet.

Den første versjonen av klagen var lite utfyllende, og PFU ba om avklaring om hva klagen gjaldt, meldte Medier24 nylig. Nå har kommunen sendt den justerte klagen over til PFU.

Kommunens rådmann ber PFU vurdere en rekke punkter i Vær varsom-plakaten: 4.14 om samtidig imøtegåelse, 4.15 om tilsvar, 4.1. om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, 4.2. om klarhet i hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, 4.4 om at overskrifter, henvisninger og ingresser skal ikke gå lenger enn det er dekning for i stoffet og 3.2. om å være kritisk i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Reagerer på forsidetittel

Det var 6. oktober i fjor at VG publiserte første store sak i det som har blitt kjent som «Tolga-saken», med et forsideoppslag i papiravisa og en stor nettspesial.

Dekningen av den offentlige feilbehandlingen av brødrene Holøyen, som hadde blitt feilaktig registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, samt blitt satt under økonomisk vergemål av Fylkesmannen, vant VG nylig Skup-diplom for.

Artiklene utløste også en offentlig granskning, der det blant annet kom fram at Tolga kommune feilaktig fikk utbetalt 7 millioner statlige kroner for feilregistreringene.

På VG-forsida 6. oktober ble saken presentert med tittel «Brødre fratatt friheten» og stikktittelen «Kommunen fant en måte å få mer penger på».

VGs forsideoppslag 6. oktober. Foto: Faksimile

Det er blant annet denne stikktittelen rådmann Siv Stuedal Sjøvold reagerer på i PFU-klagen:

«Her skaper man et inntrykk som ikke stemmer med fakta i saken. Kommunen har ikke bevisst «funnet en måte å få mer penger på» - dette er en svært alvorlig anklage som ble klart tilbakevist i granskningsrapporten», står det i klagen, signert Sjøvold, og videre:

«Det feilaktige inntrykket som ble skapt i media etter VGs oppslag er at kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger. Andre medier, politikere og folk flest fikk dette inntrykket – og ble rasende på Tolga kommune etter dette.»

– Inntrykket har fått leve sitt eget liv

– Det har ikke vært lett å bestemme seg for å klage, selv om vi har vurdert det over tid. Den negative medieoppmerksomheten har gjort det vanskelig å gå til det skritt å klage. Men vi ser også at det undergraver hele ordninga hvis man ikke tør å klage på grunn av frykt for ytterligere negativ oppmerksomhet. Nå får vi forhåpentligvis en god vurdering, og hvis konklusjonen blir at VG har opptrådt innenfor god presseskikk, tar vi det til etterretning, sier rådmannen til Journalisten.

– Hvordan vil du selv oppsummere hva som er sentralt i klagen?

– Det handler om totalinntrykket VG har skapt, som vi mener har flere feilaktige sider, og som har fått leve sitt eget liv i etterkant, med feilaktige framstillinger i flere andre medier.

– Hvorfor klager dere i så fall ikke inn flere medier enn VG?

– Vi har rett og slett ikke ressurser og kapasitet til å gå gjennom alle medieoppslag om denne saken. Nå klager vi inn VG, og håper det kan bli en interessant diskusjon som kanskje også kan være en vekker for andre medier, om at det som gjengis må sjekkes godt.

Kritisk til tilsvarsmulighet

Rådmannen er i klagen også kritisk til om VG har ivaretatt tilsvarsretten, og hevder at kommunen aldri fikk saken framlagt i sin helhet før publisering.

«Hadde Tolga kommune blitt fremlagt saken kunne noen av beskyldningene blitt svart opp og nyansert. Tolga kommune kunne bl.a. forklart rutiner knyttet til brukeres behov og krav om tjenester. De spørsmålene som kommunen fikk forelagt før publisering, men vurderte at vi ikke kunne svare på grunnet taushetsplikt, kan ikke regnes som et rimelig tilsvar», står det i teksten.

Det stilles også flere spørsmål ved hvordan VG ettergikk både troverdigheten og eventuelle egeninteresser til en av kildene i saken.

VG: Granskning bekreftet funnene

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken opplyser til Journalisten at de foreløpig ikke har mottatt klagen via PFU.

– Etter VGs publisering har en stor offentlig granskning ettergått saken og bekreftet funnene i VGs avsløringer. Siden vi ikke har mottatt noen klage fra PFUs sekretariat så langt, må vi avvente denne og vil da selvsagt gi vårt utfyllende svar til PFU, melder Håndlykken til Journalisten.

Tolga-ordføreren og rådmannen har tidligere kritisert VG hos Journalisten, og fått imøtegåelse fra VG.

Den gang skrev Håndlykken blant annet:

«VG har ikke påstått at kommunen har fabrikkert diagnoser. Vi skrev helt presist at det ble hevdet at to av brødrene var psykisk utviklingshemmede, selv om nylige tester viste at de ikke hadde diagnosen. Vi søkte svar på hvordan feilaktige diagnoser kunne ha oppstått, både fra helsepersonell og fra Tolga kommune. Vi fikk ikke svar. Det er Tolga kommunes ansvar å sørge for at rapporteringen av psykisk utviklingshemmede skjer på riktig grunnlag. Granskingen har bekreftet at det ikke alltid har vært tilfelle.»

Hun skriver videre:

«Det er feil at VG ikke var interessert i å sette seg inn en begrunnelse for hvorfor taushetsplikten ikke ble opphevet. Vi søkte svar på dette gjentatte ganger. Kommunen opplyste ikke til VG at legen motsatte seg utlevering, og dette ble heller ikke oppgitt som årsak til at taushetsplikten ikke ble opphevet. Her må derfor Tolga kommune selv ta ansvar.»

Håndlykken påpekte den gang også:

«VG har ikke påstått at Tolga kommune hadde ansvar for vergemålssakene. Det kommer tydelig frem i VGs dekning at det er Fylkesmannen i Hedmark som oppretter vergemål.»

Les ordvekslingen her:

Diskusjonen fortsatte her:

Powered by Labrador CMS