Konserntillitsvalgt og styremedlem i Amedia, Eva Stenbro, får full støtte fra tillitsvalgtkolleger i konsernet, i sin kritikk av den ekstra lønnsutbetalingen til ledere i konsernet. Foto: Bjørn Åge Mossin

«Hvordan hadde konsernet råd til å bevilge ledelsen en slik lønnsfest?»

– Grovt usolidarisk og uansvarlig, mener tillitsvalgte i Amedia om ekstralønn på 4 millioner kroner til sju av de øverste lederne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

55 tillitsvalgte i Amedia er samlet til konferanse på Olavsgaard Hotel i Skjetten utenfor Oslo mandag og tirsdag. I en svært kritisk uttalelse spør de tillitsvalgte hvordan Amedia “hadde råd til å bevilge ledelsen en slik lønnsfest”.

Les hele uttalelsen nederst i artikkelen

Bakgrunnen for den oppsiktsvekkende krasse uttalelsen er utbetalingen av ekstralønn til konsernsjef Are Stokstad og en rekke andre i Amedias konsernledelse. 31. august rettet konserntillitsvalgt og styremedlem i Amedia, Eva Stenbro, flengende kritikk mot utbetalingen av tre måneders ekstralønn til det man da trodde var fem Amedia-direktører. Hun oppfatter godtgjørelsen som en bonusutbetaling, noe som er avskaffet i Amedia.

Les mer om saken her: Amedia-styret måtte gi Are Stokstad 900.000 kroner i ekstralønn

“Grovt usolidarisk og uansvarlig”

I lys av de utfordringene konsernet og mange av avisene står overfor så “fremstår milliondrysset over konsernledelsen som både grovt usolidarisk og grovt uansvarlig”, heter det i uttalelsen fra de tillitsvalgte. De stiller spørsmål om hvorfor konsernlederne ikke selv takket nei - av hensyn til et selskap som har kuttet kostnader for over en milliard kroner de siste årene.

Tillitsvalgte fra Norsk Journalistlag, Parat, Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund deltar på konferansen.

I uttalelsen, som Norsk Journalistlags konsernlag i Amedia (NJA) tok initiativet til, heter det også:

«Mange av våre ansatte opplever at arbeidsoppgavene er blitt flere og at velferdsgoder forsvinner. Likevel strekker de seg stadig lengre uten å få noe ekstra i lønn av den grunn. Opplysninger som så langt er kjent om årets lokale lønnsoppgjør, tyder på at den samlede lønnsveksten i flere av våre større mediehus bare vil utgjøre en brøkdel av konsernledelsens ekstralønn.»

Stenbro presiserer overfor Journalisten at hun ikke har hatt noen aktiv rolle i utformingen av uttalelsen, men at hun støtter den.

 Ikke bonus

Av uttalelsen går det fram at det skal være sju ledere i konsernet som har fått tre ekstra månedslønninger. Utbetalingene, som skal ha vært på rundt 4 millioner kroner til sammen, var en kompensasjon for ekstraarbeid knyttet til prosessen med å selge mediekonsernet til Sparebankstiftelsen DNB sist vinter.

Da saken ble kjent fastholdt Stig Finslo, direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt i Amedia, at det ikke er snakk om bonus, men om ekstralønn som kompensasjon for merarbeid under salgsprosessen. Finslo avslo å svare da Journalisten stilte ham direkte spørsmål om han selv var en av direktørene som hadde mottat ekstra lønn. Han viste til at styret ikke har offentliggjort hvilke ledere dette gjaldt.

Administrerende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB er styreleder i Amedia. Han viste til at ekstralønningene var betaling for arbeid toppledelsen gjorde for selgerne av Amedia, altså LO og Telenor. LO har imidlertid avvist å ha gitt Amedia-ledelsen bonus for å hjelpe til med salget.

Støylen deltok på tillitsvalgtkonferansen i Amedia mandag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, utover det jeg allerede har sagt om selve saken, sier Støylen til Journalisten.

 Burde ikke vært gitt

Lederen av NJA, Lars Andreas Døvle Larssen, bekrefter at uttalelsen ble enstemmig vedtatt  mandag, og at den nå oversendes styreleder Støylen.

– Ønsker dere egentlig at sjefene betaler tilbake de ekstra månedslønningene de fikk?

– Nei, det har ikke vært noe tema. Men de burde ikke vært gitt.

Amedia-sjef Are Stokstad opplyste til Journalisten tirsdag morgen at han ikke var kjent med noen uttalelse og ikke har noen kommentarer til saken. Stokstad er til stede på tillitsvalgtkonferansen.

Dette er uttalelsen

Hele uttalelsen fra de tillitsvalgte i Amedia lyder slik:

«Til styret i Amedia AS ved styreleder André Støylen

UTTALELSE OM BONUS TIL KONSERNLEDELSEN

Deltagerne på tillitsvalgtsamlingen i Amedia på Olavsgaard 19. og 20. september 2016 mener det er svært uheldig at syv personer i konsernets daglige ledelse ble tildelt tre ekstra månedslønner i forbindelse med salget av konsernet til Sparebankstiftelsen DNB.

Om utbetalingen er å definere som en bonus eller ikke, mener vi er en uinteressant diskusjon. Det er uansett gitt en ekstra lønnsytelse på totalt ca. 4 millioner kroner. Det er like mye eller mer enn lønnskostnadene for hele året i flere av våre mindre mediehus. Til sammenligning var f.eks. de samlede lønnskostnadene i Lokalavisen Øyene AS i 2015 bokført til 3,33 millioner kroner.

Siden A-pressens kjøp av Edda Media har konsernet kuttet kostnader for over 1 milliard kroner, derav 400 millioner i 2014 alene. Et stort antall ansatte har måttet forlate jobbene sine. Fallet i annonseinntekter tyder på at både kostnadskutt og stram økonomistyring vil være hverdagen for de ansatte i Amedia i all overskuelig fremtid. Mange av våre ansatte opplever at arbeidsoppgavene er blitt flere og at velferdsgoder forsvinner. Likevel strekker de seg stadig lengre uten å få noe ekstra i lønn av den grunn. Opplysninger som så langt er kjent om årets lokale lønnsoppgjør, tyder på at den samlede lønnsveksten i flere av våre større mediehus bare vil utgjøre en brøkdel av konsernledelsens ekstralønn.

Derfor spør vi: Hvordan hadde konsernet råd til å bevilge ledelsen en slik lønnsfest? I lys av de utfordringene konsernet og mange av våre aviser har, fremstår milliondrysset over konsernledelsen som både grovt usolidarisk og grovt uansvarlig. Så hvorfor takket ikke konsernledelsen selv nei – av hensyn til selskapet.

Etter hva vi forstår er det heller ikke korrekt, som ledelsen har hevdet, at saken har vært behandlet som en beslutningssak i Amedias konsernstyre, men bare vært forelagt styret som en orienteringssak. Dette stiller vi oss undrende til, og mener de ansatte bør få vite hvem som har inngått denne avtalen om bonus på vegne av konsernet.

Amedia har ingen viktigere ressurs enn sine egne ansatte. Skal vi være motivert til å bli med og dra lasset gjennom en krevende tid, må vi bli møtt med en helt annen respekt og fellesskapsfølelse enn disse bonusene vitner om. Vi har et sterkt håp om at våre nye eiere forstår nettopp det.»

Powered by Labrador CMS