Kulturminister Thorhild Widvey får flertall for å frata Medietilsynet avgjørelsen i saker som gjelder eierskap i mediebransjen. Foto: Martin Huseby Jensen

Regjeringen foreslår å oppheve medie=eierskaps=loven

Legger fram den varslede lovproposisjonen for Stortinget. Venstre sikrer flertall.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det varslede forslaget fra regjeringen har vært ute på høring. Som Journalisten.no tidligere har skrevet sikrer Venstre flertall på Stortinget for å overlate avgjørelsene til Konkurransetilsynet. Forslaget innebærer at medieeierskap i framtiden bare skal reguleres etter konkurranseloven, og at bare Konkurransetilsynet fører tilsyn med oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet.
 

MEDIEEIERSKAPSLOVEN

• Medietilsynet forvalter i dag Lov om eierskap i medier. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtakelse av hele eller deler av et medieforetak.
• Loven skal hindre at en for sterk eierkonsentrasjon i mediene fører til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket.
• Betydelig eierstilling i det nasjonale markedet for avis foreligger dersom en aktør gjennom erverv har eller får kontroll med 1/3 av det samlede dagsopplaget for dagspresssen.
• For det nasjonale radio- og fjernsynsmarkedet er grensen at erververen kontrollerer 1/3 av de samlede lytter- eller seertallene.
• Loven har også grenser for eierskap innenfor flere forskjellige mediemarkeder på nasjonalt nivå (multimedieeierskap), og for eierskap i flere foretak innenfor samme nasjonale mediemarked (krysseierskap).
• Betydelig eierstilling regionalt foreligger når en aktør kontrollerer 60 prosent eller mer av det samlede dagsopplaget av regions- og lokalaviser i en av landets ti medieregioner. Det er ikke regionale grenser for eierskap i radio- og fjernsynsforetak.

– Dette er en viktig forenkling, både for medienæringen og staten. Regjeringen ønsker et mangfoldig og spredt eierskap i norske medier. Dette vil bli gjort på en mer treffsikker og kostnadseffektiv måte om vi samler tilsynet med fusjoner og oppkjøp under Konkurransetilsynet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Les Journalistens dekning av medieeierskap

Endrer konkurranseloven

Samtidig legger Nærings- og fiskeridepartementet fram en lovproposisjon med forslag til endringer i konkurranseloven. 
 
– Dårligere konkurranse og mindre mangfold av medier kan bety lavere kvalitet for oss avislesere, tv-seere og radiolyttere. Konkurransetilsynet gjør slike vurderinger i alle saker, og vi trenger ikke to statlige organer til å vurdere hvordan fusjoner i mediebransjen påvirker mediemangfoldet, sier næringsminister Monica Mæland.   
 
Regjeringen mener at de foreslåtte endringene vil gjøre konkurranseloven enda bedre egnet til å beskytte forbrukernes interesse om mangfold på medieområdet.
 
Kulturdepartementets lovforslag innebærer også en videreføring av Medietilsynets rolle og oppgaver når det gjelder åpenhet og innsyn i eierforhold på mediesektoren. Dette er en viktig mediepolitisk oppgave som det ikke er naturlig å legge til Konkurransetilsynet.

Delte meninger

Mens Schibsted som største medieaktør er positiv til regjeringens ønske om å fjerne medieeierskapsloven, er både Medietilsynet og Norsk Journalistlag sterkt imot. Tilsynet frykter at eiermakten i norske medier blir enda mer konsentrert. En egen medieeierskapslov mot for sterk eierkonsentrasjon i massemediene er etter NJs oppfatning et rimelig grep for å verne informasjonsbredden og et innholdsmessig differensiert medietilbud.
Powered by Labrador CMS