Rolv Erik Ryssdal20090925

Schibsted gjennomfører massive kutt

200 årsverk skal bort og de eldste får gavepensjon. De største sparegrepene tas neste år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ifølge en pressemelding fra Schibsted Media Group blir det iverksatt tiltak som skal redusere kostnadene i Mediehus Skandinavia med mellom 190 og 210 millioner kroner.

Mye av kuttene kommer gjennom nedbemanning på mellom 160 og 200 årsverk. Det anslås at drøyt 100 årsverk skal ned i Norge og litt færre i Sverige, der Aftonbladet møter sparekniven. De største sparegrepene tas i 2012.

 

I Media Norge og i VG vil det ifølge meldingen bli gitt tilbud om gavepensjon til ansatte som fyller 62 år i perioden fra 2012 og 2014.

 

Aftenposten

 

I Aftenposten alene kan det innebære rundt 50 årsverk. Ifølge klubbleder Knut Nygaard er målsettingen i underkant av 30 årsverk. Og det tror han de vil få til.

 

– Vi registrerer tilbudet om gavepensjon, det har vært etterlyst en forlengning av gavepensjon i Aftenposten. Det er på en side hyggelig for dem som ønsker å gå ut, men den dårlige siden er at det innebærer ytterligere nedbemanning. Den biten er selvfølgelig trist. Jeg tror ikke jeg er den eneste som ser at dette kan gå ut over kvaliteten. Det gjør meg bekymret.

 

Det er også åpning for å kunne erstatte ansatte. Dermed er det lagt opp til at mediehusene kan reansette for å skaffe ny kompetanse, men det er ikke formidlet til de ansatte nøyaktig hva dette innebærer.

 

Media Norge

Konserntillitsvalgt Rune Valderhaug tror dette blir siste runden i Schibsted hvor det presenteres så pass gode pakker. Han mener likevel at det skurrer at gavepensjon benyttes på denne måten.

 

– Det er klart her man velger å bruke tidligpensjon som et virkemiddel og det er ikke disse tilfellene AFP er tenkt for. Uansett vet vi at det sitter mange eldre medarbeidere som ønsker å få et tilbud. Og selv om det ikke er dette AFP er ment å brukes til, vil jeg ikke kalle det misbruk av ordningen, sier han.

 

I Media Norge vil det være snakk om 100 ansatte som vil få tilbud om gavepensjonen. Valderhaug sier at de nå bare kjenner elementene i pakkene, og ikke hvordan det vil slå ut for den enkelte da det handler om oppsparing.

 

– Vi må si oss fornøyd med at de velger å tilby eldre medarbeidere en tidlig pensjon. Det virker som ryddige pakker, men jeg har ikke finregnet på det. Siden vi ikke har sett totalbildet er det vanskelig å si hvor gode pakkene er.

Valderhaug er selv i gruppen som vil få tilbudet om gavepensjon. Han kan gå av i 2013 dersom han ønsker det.

– Men jeg må se mer på pakkene, så jeg har ikke bestemt meg ennå.

Aftenbladet

I Stavanger Aftenblad forteller klubbleder Finn Våga at de har vært gjennom den mest omfattende nedbemanningen i Medie-Norge og på kort tid er gått fra den dårligste gutten i klassen, til den som har best styring på økonomien. Nå er det blitt orden i mediehuset og resultatene forbedres.

Derfor har klubben understreket overfor ledelsen at gavepensjonen må tilbys til alle, og den må være helt frivillig, uten noen form for press.

– En vil være rimelig naiv om en tror et konsern som Schibsted ikke stadig vender tilbake en diskusjon om nedbemanning. Da har man ikke fått med seg endringen mediebransjen har vært i de siste årene.

Det er ikke lenge siden ledelsen i Media Norge oppdaget at det i 2015 bare ville være én journalist i hele konsernet, ut fra dagens bemanning, som ville være under 30 år, sier Våga. Det er bakgrunnen for at man ønsker å endre kompetansen i mediehusene.

Skjermer noen

Dersom flere enn målsettingen på drøyt 100 ansatte i Norge slutter, vil redaksjonene ha mulighet til å ansette nye folk. Våga advarer likevel mot å la alle over 60 forsvinne ut av redaksjonene.

– Det er en stor redaksjonell utfordring om vi blir stående igjen med avisredaksjoner hvor det kun er folk under 60. En ting er erfaringen de eldste representerer, men de er også i samme alderssjikt som våre lesere er. Og så gjør det noe med miljøet og den dynamikken mellom unge sulte som mangler litt på erfaringen, og de eldre og erfarne medarbeidere som har ballast. Jeg tror på denne smeltedigelen.

Våga forteller videre at konsernledelsen har, til de ansattes protester, skjermet de ansatte i trykkeriene fra pensjonstilbudet.

– Vi kan ikke utelukke én gruppe fra denne ordningen. Og særlig ikke den gruppen som kanskje har gått den mest belastende skiftordningen.

VG

I VG er det ifølge klubbleder Andreas Nielsen rundt 30 ansatte som er i aldersgruppen som vil få tilbudet. Rundt 14 av disse er journalister eller redaktører. Han forteller at klubblederne har etterlyst gavepensjoner da dette for mange oppleves som et gode. Og selv om det er en nedbemanning, så er det ifølge Nielsen en ”soft” nedbemanning.

–Det er bra at folk som får dette tilbudet kan slutte etter et langt liv i VG med en klapp på skulderen og en grei økonomisk pakke under armen.

Nielsen peker likevel på at bemanningsreduksjonen vil merkes, i en redaksjon hvor det allerede er streng kostnadskontroll.

–          – Hos oss opplever vi en kontinuerlig nedbemanningsprosess. Ledige stillinger blir ikke nødvendigvis besatt og når folk slutter blir de ikke alltid erstattet, sier han.

Klubblederen forteller at det er forståelse for at kostnadstiltak som gavepensjonsordningen må gjennomføres, all den tid opplaget i avisen faller, og inntektene dermed faller.

– Men vi må ikke glemme at VGs økonomiske resultater har vært og er svært gode, sier Nielsen.

 

(Saken blir fortløpende oppdatert).

Powered by Labrador CMS