Styreleder i Schibsted Ole Jacob Sunde. Foto:Kathrine Geard

13 millioner mindre verdt

Styreleder Ole Jacob Sunde har sett verdien av sine Schibsted-aksjer rase i år.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Før helgen fikk interesserte medarbeidere i Schibsted Media Group for første gang overført aksjer i eget konsern, gjennom et nytt aksjespareprogram. Programmet har fått en dårlig start, med en Schibsted-aksje på solid nedtur.

Verdien av aksjen til Norges største mediekonsern har falt kraftig i år, fra et toppnivå på 417 kroner rett etter årsskiftet. Da Oslo Børs tok helg fredag ettermiddag var verdien sunket fra 314 kroner dagen før til 307,80. Siden årsskiftet er kursfallet på hele 26 prosent.

De ansatte i Schibsted som har aksjer i eget konsern, med de øverste direktørene i spissen, har sett verdiene smuldre i år. På papiret, vel og merke, så lenge de ikke selger aksjer.

Trykk for å ekspandere bildet oppe til høyre og se aksjepostene til ledende personer i Schibsted.

Basert på aksjekursen fredag sitter de ti fremste Schibsted-toppene på aksjer verdt 80,6 millioner kroner.

Også en del øvrige medarbeidere, blant dem nåværende og tidligere ansatterepresentanter i konsernstyret, eier aksjer i eget konsern. Men i betydelig mindre målestokk. I år er det åpnet en ny mulighet for vanlige ansatte å kjøpe Schibsted-aksjer gjennom et internt aksjespareprogram.

Direktør-porteføljer

Øverst på vår liste over personlige aksjonærer troner styreleder Ole Jacob Sunde. De øvrige er konserndirektører, med konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i spissen, og toppledere i datterselskaper.

Sunde eier 121.244 Schibsted-aksjer gjennom sitt firma Ringgården AS. Han har ikke solgt eller kjøpt aksjer i løpet av 2014. Dermed kan man konstatere at verdien av Sundes aksjer har falt fra 50,5 til 37,3 millioner kroner i løpet av året. 13,3 millioner kroner er forduftet, på papiret.

Både kjøpt og solgt

Ryssdal eier i dag 28.107 aksjer i eget konsern. Aksjekursen fredag gjør at porteføljen er verdt 8,6 millioner kroner. Ryssdal har kjøpt og fått tildelt flere aksjer i 2014, samt solgt en post på 7.165 aksjer til kurs 380 kroner. Dermed er det svært krevende å konstatere hvor mye han har vunnet eller tapt på sine aksjer i år.

Også de andre på lista - med unntak av styreleder Sunde - har utvidet sine beholdninger av Schibsted-aksjer i år. Primært gjennom konsernets resultatbaserte incentivordning, som blant annet sikrer topplederne Schibsted-aksjer med rabatt.

Økte i flere år

Kursen på Schibsted-aksjene økte sammenhengende og kraftig helt fra finanskrisen begynte å slippe taket i 2010. I år har imidlertid aksjen lidd under de økonomiske utfordringene for mediebransjen generelt.

Det er ingen krise i Schibsted, men papiravisene sliter hardt med opplag og annonseomsetning. Schibsteds rubrikktjenester, Finn.no i Norge og tilsvarende virksomheter i utlandet, soper derimot inn penger.

Men totalt sett skaper situasjonen usikkerhet i aksjemarkedet omkring mediebransjens framtidige inntjeningspotensial. Det er en hovedgrunn til at Schibsted-aksjen har mistet momentum, til tross for konsernets offensive tilpasning til den digitale utviklingen.

Håp om ny vekst

For aksjonærene er det bare å ha is i magen, slik det faste rådet i nedgangstider på Børsen lyder. Så lenge man ikke selger er det selvsagt håp om å se en motsatt utvikling.

De øverste lederne i Schibsted har lenge hatt såkalte incentivordninger med prestasjonsbaserte bonuser og tildeling av aksjer til rabatterte priser. Tidligere i år vedtok styret i Schibsted den nye aksjespareplanen for andre ansatte i konsernet. Spareplanen tilbys alle ansatte i selskaper hvor Schibsteds eierskap utgjør mer enn 50 prosent.

Formålet med planen er å motivere og beholde ansatte og samtidig øke interessen rundt selskapets resultater og utvikling. For 2014 tilbyr selskapet en plan hvor ansatte kan spare mellom 2.000 og 50.000 kroner årlig (eller tilsvarende i lokal valuta), men maksimum 5 prosent av årlig fast bruttolønn. Sparebeløpet blir brukt til å kjøpe Schibsted-aksjer på vegne av ansatte kvartalsvis.

Ingen rabatt

De ansatte tildeles aksjer til markedskurs på kjøpsdagen uten noen form for rabatt. Etter to års eiertid vil Schibsted tildele én bonusaksje for hver andre aksje kjøpt gjennom tilbudet.

Den første overføringen av aksjer skjedde torsdag 24. juli. I alt 12.329 aksjer ble innløst og overført til de ansatte som deltar i programmet. Kursen var lik sluttkurs på Oslo Børs 23. juli, 311,50 kroner per aksje. Så falt altså aksjeverdien til 307,80 fredag.

Powered by Labrador CMS