PFU brukte lang tid, bak lukkede dører, på klage mot en Vi Menn-reportasje.

Vi Menn ble felt for manglende respekt: – En svært vanskelig sak

Innklaget redaksjon fikk gjennomslag for lukket behandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Etterspillet til en Vi Menn-reportasje om himba-folket i Namibia fikk en konklusjon onsdag:

Bak lukkede dører felte Pressens Faglige Utvalg (PFU) magasinet for brudd på god presseskikk, på punkt 4.3 i Vær varsom-plakaten (VVP). Punktet handler om respekt og varsomhet ved bruk av stigmatiserende begreper i journalistikk.

Torsdag kveld ble PFUs vurdering publisert på presseforbundets nettsider.

– Svært vanskelig

Der understreker utvalget at presseetikken gjelder, også når journalistikken handler om andre land enn Norge, og at nettartikler er globale publiseringer som kan leses bredt med hjelp av oversetterverktøy.

«PFU forstår at de omtalte personene opplever publiseringen som respektløs. De er avbildet og til dels navngitt, og settes i en kritikkverdig og generaliserende kontekst. Vi Menn var i sin fulle rett til å sette kritisk søkelys på forholdene i området, men dette skulle i så fall vært gjort med større omtanke og respekt for de omtalte personene», står det i uttalelsen.

Siden PFU-sekretariatet gjorde en omdiskutert beslutning om å lukke behandlingen av saken, kunne offentligheten ikke følge diskusjonen i utvalget onsdag.

I presseforbundets oppsummering av PFU-dagen kommenterer rådgiver Ingrid Nergården Jortveit likevel kort at behandlingen ble tidkrevende:

«En siste sak, som PFU hadde på sitt bord onsdag, tok det lang tid å behandle. Det var en svært vanskelig sak, der det til slutt endte med brudd på VVP 4.3», skriver Jortveit.

Fellelse på nettopp dette punktet kommer relativt sjelden: I PFU-basen finner man 90 rene brudd på god presseskikk på punkt 4.3, blant totalt nesten 1500 brudd-fellelser.

Etterlyser hensyn til mindreårige

Lege Patji Alnæs-Katjavivi, som sto bak klagen med samtykke fra omtalt person, skriver til Journalisten at han er glad for at norsk presses selvdømmeorgan har hørt og respektert «stemmen til himba-folket».

– Jeg håper denne fellelsen fører til en høyere standard for journalistisk arbeid blant urfolk, skriver Alnæs-Katjavivi.

Han er fremdeles opptatt av VVP-punkt 4.8, om varsomhet i omtale av barn, og mener PFU argumenterer mot seg selv når de ikke finner grunn til å felle Vi Menn på punktet.

Han viser til en sak fra forrige PFU-møte, der utvalget felte en lokalavis som hadde publisert bilde og navn av barn i lek uten samtykke fra foreldre.

«Selv om publiseringen ikke har medført eller vil gi noen uheldige konsekvenser for barnet, mente PFU at avisens håndtering ikke var i tråd med god presseskikk. Dette fordi avisens manglende informasjonsinnhenting innebar at redaksjonen ikke hadde vurdert potensielle konsekvenser tilstrekkelig før publisering», heter det i presseforbundets oppsummering fra dette møtet.

– Forstår det ikke

I PFU-uttalelsen om Vi Menn-reportasjen står det: «I dette tilfellet har PFU ikke tilstrekkelig grunnlag for å mene at selve reportasjen kan få negative konsekvenser for de mindreårige.»

– Jeg forstår det ikke, skriver Alnæs-Katjavivi til Journalisten.

Han reagerer også på at punkt 3.3 om åpenhet i premisser legges vekk med henvisning til at det står «påstand mot påstand» mellom mediet og klager.

– Denne tilnærmingen vil alltid falle i journalistens favør, og gjør det umulig for berørte personer å bli trodd. Jeg mener det bør ligge en større bevisbyrde på journalisten i møte med personer der det finnes betydelige kultur- og språkbarrierer, skriver Alnæs-Katjavivi.

Vi Menn ba om lukket behandling

Sjefredaktør Alexander Øystå i Vi Menn kommenterer fellelsen slik:

– Alle parter i denne saken er enig i at med dagens teknologi er all journalistikk på alle språk i prinsippet tilgjengelig for alle med tilgang til internett. Jeg er fornøyd med at redaksjonen fikk gjennomslag for lukket behandling, av hensyn til forhold jeg ikke ønsker å gå nærmere inn på, men som berører mennesker i Namibia.

Redaktøren påpeker at PFU ikke gikk for fellelse på punktene nevnt i klagen, men selv brakte inn punkt 4.3 om respekt i omtale.

– PFU uttaler at Vi Menn var i sin fulle rett til å sette kritisk søkelys på forholdene i området, men mener altså at dette skulle vært gjort med større omtanke og respekt for de omtalte personene. Det tar jeg til etterretning, og saken blir diskutert i redaksjonen, avslutter Øystå.

Powered by Labrador CMS