Jan Erik Skau slutter som konserntillitsvalgt for å jobbe ved et nyopprettet programkontor i Amedia. Foto: Birgit Dannenberg

Topptillitsvalgt blir Amedia-prosjektleder

NJ i Amedia reagerer kraftig på jobbskiftet, men Jan Erik Skau selv mener han ikke kunne gjort noe annerledes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Jan Erik Skau har trukket seg som konserntillitsvalgt i Amedia. Mandag begynner han i en ny jobb som prosjektleder ved et nyopprettet programkontor i konsernet. Denne avdelingen får i oppgave å ta ut synergier mellom tidligere Edda Media og A-pressen.

– Uryddig

NJ i Amedia reagerer kraftig på Skaus jobbskifte. I en e-post sendt til Journalisten skriver leder Britt-Ellen Negård at konsernlaget ser det som «svært uheldig» at Skau har takket ja til jobben.

– NJA mener det er uryddig at Jan Erik Skau har virket som tillitsvalgt uten å informere om at han har vært i en slik tilsettingsprosess. Det kan dessverre gi grunnlag for tvil om hvor hans lojalitet har ligget i dette tidsrommet, og hvorvidt dette kan ha påvirket hans handlemåte som tillitsvalgt, heter det i e-posten.

Videre skriver laget at administrasjonen burde ha forstått at ansettelsen ville vekke reaksjoner.

– Det vil bli oppfattet som problematisk at en tilitsmann hopper over i en stilling hvor han kan bli en motpart til de ansatte.

– Vi formoder at det nettopp er kompetansen Skau har opparbeidet seg som konserntillitsvalgt som gjør at konsernledelsen anser ham som kvalifisert til stillingen. Om ansettelsen ikke er en ren provokasjon, vitner den i hvert fall om mangel på profesjonalitet, respekt og hensyntagen fra leden.

Vil ikke møte Skau

Konsernlagslederen skriver videre at NJ i Amedia ikke ønsker å forholde seg til Skau i den nye stillingen. De vil vurdere om ansettelsen kommer i konflikt med Hovedavtalens bestemmelse 10.1, som lyder slik:

– Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet.

Søknadsfristen for stillingen var 15. november. Til Journalisten sier Negård at Skau har deltatt på drøftingsmøter med klubber om hvordan de skal møte de varslede nedskjæringsplanene i bedriften etter dette tidspunktet.

– Han har kunnskap som tillitsvalgt. Vi føler det er et svik og en klanderverdig opptreden. Fra å verne våre interesser skal han inn i prosjektet med å ta ut synergier, sier Negård. 

Hun har ikke kjennskap til lignende saker.

– Det er vanlig at tillitsvalgte går over i arbeidsgiverrekken. Men her er det sakens natur og omstendighetene som gjør den spesiell.

Ikke annerledes

Jan Erik Skau ønsker ikke å kommentere Negårds uttalelser, men er opptatt av å informere om prosessen. 

– Jeg søkte en jobb, har vært gjennom to intervjurunder og fikk tilbud om jobben forrige torsdag. Skal man informere om hva man tenker å søke? spør Skau.

Han sier at hans periode som konserntillitsvalgt nå gikk mot slutten, og at han måtte ut og finne ny jobb. Stillingen som prosjektleder for synergiuttak anså han seg kvalifisert til.

– Det er ikke naturlig at jeg skulle gå ut og si at jeg hadde søkt på en stilling jeg ennå ikke visste om jeg ville få. Det syns jeg man skal ha respekt for. 

Skau legger til at han informerte om at han ville trekke seg som tillitsvalgt dagen etter at han fikk tilbudet om jobben. 

– Jeg mener jeg ikke ikke kunne gjort dette på noen annen måte.

– Møter ikke klubbene

Både Skau og konserndirektør Eirik Bogsnes, som ansatte Skau, sier at stillingen i liten grad dreier seg om kontakt med klubbene. 

– Han skal jobbe inn mot ledelsene i avisene og selskapene. Det er ikke naturlig at han møter klubbene. Han kommer ikke til å være relatert til tillitsvalgte. Jeg kan ikke utelukke at det vil være kontakt, men det blir ingen hovedoppgave, sier Bogsnes.

Skau sier at det også er hva han er forespeilet i jobben. 

– Min oppgave blir ikke å ha noe med ansatte i konsernet å gjøre. Jeg skal være bindeleddet mellom konsernledelsen og direktørene ute, sier Skau. 

Tillitsvalgtbakgrunn ikke relevant

Boksnes sier det er trist og leit at konsernlaget reagerer som de gjør på ansettelsen. 

– Jeg håper klubbene vil forholde seg profesjonelt til programkontoret og Jan Eriks nye rolle.

At jobben gikk til Skau begrunner Bogsnes med at han har relevant kompetanse og kjennskap til konsernet. Han legger til at Skau kan mediebransjen og dens utfordringer, samt at han har mange års erfaring. Og han understreker at kjennskap til klubbenes drøftinger ikke har vært avgjørende.

– Det kan jeg bestemt avkrefte. Det er ikke tatt i betraktning.

Powered by Labrador CMS