FORTVILER: Klubblederne Nina Schyberg Olsen og Øystein Dahl Johansen forteller om vantro blant de ansatte i DittOslo. Foto: Redaksjonsklubben Mediehuset dittOslo

Kan bli lagt ned

Ansatte i Amedias lokale Oslo-aviser er sjokkert over faren for å stå uten jobb.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Samtidig fortviler redaksjonsklubben i Mediehuset DittOslo over det de betegner som et skammelig sluttpakketilbud.

I forrige uke ble de ansatte informert om at styret skal utrede om hele eller deler av driften skal nedlegges eller selges. DittOslo gir ut Nordstrands Blad og gratis papiraviser i alle bydeler i Oslo, i tillegg til å produsere nettavisene dittoslo.no og skjerioslo.no.

Drift i minus

Driften har gått i minus siden 2001 og også i 2012 endte det med et underskudd før skatt på drøyt to millioner kroner. Staben er redusert fra 76 til 38 i løpet av de siste tre-fire årene. Nå er selskapets framtid høyst usikker, til tross for tidligere uttalelser fra konsernledelsen i Amedia om at ingen aviser skal legges ned.

Ifølge en pressemelding fra redaksjonsklubben i DittOslo stilte styret mandag 5. mai spørsmål ved om det er grunnlag for videre drift, og ba administrasjonen utrede avvikling, salg eller andre alternativer. Fristen for utredningen ble satt til 1. juni.

Kom som et sjokk

På et allmøte dagen etter ble de ansatte informert. De tillitsvalgte sier at det kom som et sjokk på redaksjonsklubbens 20 medlemmer at Amedia over natten plutselig ser ut til å ville gi opp Oslo.

– Det er merkelig at styret for et halvt år siden vedtok et budsjett i balanse, mens vi nå plutselig er null verdt. Våre ansatterepresentanter i styret hadde overhodet ikke fått signaler om denne kuvendingen. Vi frykter at prosessen går altfor fort og fører til lite veloverveide beslutninger, sier klubbrepresentantene Nina Schyberg Olsen og Øystein Dahl Johansen.

– Skammelig

Det gikk ut sluttpakketilbud til samtlige, et tilbud redaksjonsklubben er svært skuffet over.

– Vi tilbys kun halvparten av sluttpakkene andre Amedia-ansatte tilbys, begrunnet i bedriftens dårlige økonomi. Søknadsfrist er 20. mai, forteller de tillitsvalgte.

Redaksjonsklubben mener at sluttpakkefristen er altfor kort. De tillitsvalgte betegner nivået på sluttpakkene som skammelig.

– Det er konsernet som initierer kuttene og godkjenner tiltak. Som enkeltmedarbeidere i Amedia oppfattes dette som svært urettferdig. Er en medarbeider i Oslo mindre verdt enn en med tilsvarende ansiennitet i Drammen eller Lillestrøm? spør Schyberg Olsen og Dahl Johansen.

Klubben minner om at konsernsjef Are Stokstad nylig uttalte til Journalisten at Amedia behandler ansatte skikkelig når det gjelder sluttpakker.

– Vi mener det er respektløst at de ansatte i Mediehuset dittOslo tilbys så elendige sluttpakker at det for enkelte kan se ut til at det vil lønne seg økonomisk å bli oppsagt framfor å ta sluttpakke. Det motiverer i alle fall ikke til frivillige løsninger, sier Schyberg Olsen og Dahl Johansen.

Delvis pluss i 2013

De etterlyser samtidig en uttalt vilje til å finne alternative løsninger for et nytt og levedyktig oslokonsept i regi av Amedia.

– For to uker siden drøftet vi kostnadskutt for å gå i pluss i 2014 og legge et godt grunnlag for 2015. I en periode i 2013 tjente vi for første gang penger og målet om å gå i pluss var innen rekkevidde. Det siste året er en rekke redaksjonelle og digitale mål oppnådd, og framtiden så lysere ut enn noensinne.

Redaksjonsklubben viser til uttalelser fra Stokstad om at ingen aviser vil legges ned i forbindelse med den pågående kuttprosessen i Amedia.

– Naturlig vurdering

Konserndirektør Mari Velsand, som er regionansvarlig for Stor-Oslo i Amedia, har ikke vært tilgjengelig for kommentar for Journalisten mandag morgen. Til Dagens Næringsliv sier Velsand at det er naturlig å vurdere videre drift for DittOslo, fordi selskapet har slitt økonomisk over tid.

– Dette er vurderinger som er gjort løpende, og som naturlig nok er aktualisert nå.

Velsand slår samtidig fast at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, så lenge utredningen om DittOslos framtid pågår. Hun understreker at det også blir sett på andre alternativer enn nedleggelse.

Tidslinjen under viser Journalistens dekning av prosessen i Amedia med kostnadskutt og nedbemanning. Bla i historien ved å bruke pilene ved siden av artikkelhenvisningene, eller skyv markøren i selve tidslinjen.

Powered by Labrador CMS