I en beslutning onsdag skriver sorenskriver Dag Bjørvik at han ikke vil oppheve tillatelsen til å filme under Anders Behring Breiviks forklaring.

Retten nekter ikke NTB å filme Breiviks forklaring

Sorenskriver vil ikke oppheve tillatelsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Telemark tingrett starter tirsdag 18. januar behandlingen av Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse fra forvaringsstraffen han ble idømt etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Retten har satt av fire dager til hovedforhandlingen.

NTB fikk domstolens tillatelse til å filme hele rettssaken når Telemark tingrett skal vurdere Breiviks begjæring om prøveløslatelse kommende uke. I en begjæring til domstolen ba imidlertid statsadvokat Hulda Karlsdottir om en ny vurdering, som ville innebære at Breiviks forklaring i retten blir unntatt fra tillatelsen.

I en beslutning onsdag skriver sorenskriver Dag Bjørvik at han ikke vil oppheve tillatelsen til å filme under Breiviks forklaring.

– Med de vilkårene som er inntatt i tillatelsen, er det ikke grunn til å tro at opptak vil få en forstyrrende eller uheldig innvirkning for den praktiske gjennomføringen og saksbehandling i retten, skriver Bjørvik.

Vil løslates

I tillegg til bevis- og vitneførsel skal Breivik selv forklare seg for retten. Erfaringene fra tidligere rettssaker tilsier at Breivik kan komme til å vie en stor del av taletiden til sitt høyreekstreme ideologiske tankegods når han får muligheten til å snakke offentlig.

En forutsetning for tillatelsen er at NTB gjør opptakene tilgjengelig for øvrige, redaktørstyrte medier. I tillegg til at påtalemyndigheten ikke ønsker å gi Breivik en større talerstol enn nødvendig for sitt høyreekstreme budskap, frykter Karlsdottir for de langsiktige konsekvensene av at forklaringen hans er lagret på opptak.

Denne frykten deles ikke av Telemark tingrett, som tilbakeviser statsadvokatens argumentasjon på punkt etter punkt i beslutningen onsdag.

-Retten er ikke et kontrollorgan

– Uten at det fremgår direkte, synes det som at denne innvendingen gjelder at tiltalte ikke skal få anledning til å fremføre et politisk budskap. Retten skal ikke være et kontrollorgan for politiske og/eller andre holdninger. Men innholdet i forklaringene skal være relevant for de rettslige vurderinger som står til behandling i spørsmålet om prøveløslatelse, skriver sorenskriveren.

I begjæringen til retten om å stanse overføringen under Breiviks forklaring viste statsadvokat Karlsdottir til at det ville være en urimelig belastning for de fornærmede. Hun viste til at det verken under hovedforhandlingen etter terrorangrepene i 2011, eller da Breivik saksøkte staten for brudd på soningsforholdene i 2016, ble tillatt noen overføring av hans forklaring.

Retten ser imidlertid ikke noen fellestrekk mellom disse rettssakene og den som starter om prøveløslatelse neste uke.

Kan gripe inn

Telemark tingrett erkjenner at det er risiko for at Breiviks forklaring kan bli påvirket av at det gjøres opptak av den, men ser det likevel ikke som så overhengende at tillatelsen til å filme må trekkes tilbake.

– Retten vil ha mulighet til å gripe inn ved prosessuelle virkemidler, herunder stase opptak, dersom dette blir et problem, skriver dommeren.

Da retten behandlet søksmålet mot staten for brudd på menneskerettighetene for fem år siden, hevdet Breivik at han nå bekjenner seg til nasjonalsosialismen. Han regnet seg dessuten ikke lenger som kristen, men som odinist.

Odinistene er en nynazistisk bevegelse, basert på enkelte sider ved norrøn mytologi.

Vil ha åpenhet

Spørsmålet Telemark tingrett må besvare når begjæringen til Breivik skal behandles 18. januar, er hvorvidt mannen som drepte 77 mennesker, fortsatt er så farlig at samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot ham. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden en domfelt kunne ilegges da Breivik ble dømt.

Domstolen viste i sin opprinnelige beslutning om å tillate filmopptak av saken i sin helhet til at den utvilsomt har betydelig offentlig interesse, og at den antas å få betydelig medieoppmerksomhet fremover.

– Gode grunner taler derfor for at saken blir gjennomført med størst mulig grad av åpenhet. Selv om hovedforhandlingen vil bli strømmet til utvalgte lokaler i Oslo og Skien, finner retten at det er gjennom opptak og overføring av rettsforhandlingene at allmennheten sikres best mulig innsyn i domstolens behandling, skriver sorenskriver Dag Bjørvik i sin beslutning i midten av desember.

Powered by Labrador CMS