Konsernstyret i Schibsted er det som betaler mest i honorarer blant norske mediehus.

Styrehonorarer

Ansatte kan tjene over en halv million i mediestyrer – professor advarer mot for høye honorarer

– Det er veldig mye penger, sier ansattrepresentant.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ansattrepresentanter i norske mediestyrer skal, som navnet tilsier, tale de ansattes sak i styret. For jobben de gjør i styrene får de ansatte betalt. Størrelsen på honorarene i de norske mediene varierer imidlertid voldsomt. Fra null til over 500.000 kroner.

Leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, mener ansattrepresentanter i norske mediestyrer absolutt ikke får for høye honorarer. Men professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, Morten Huse, sier man må være forsiktige så ikke størrelsen på honorarer gjør det vanskelig å si fra seg vervet.

Schibsted topper

For 10 år siden laget Journalisten en oversikt over ansattrepresentanters honorarer i norske mediestyrer. Den gangen topp Schibsted listen over honorarer i konsernstyrer, saken ble frontet med tittelen «Honorar i luksusklasse».

Ansattrepresentantene i 2013, Anne-Lise von der Fehr og Gunnar Kagge, mente da at styrehonoraret var altfor høyt.

Ifølge fjorårets godtgjørelsesrapport var det fortsatt i Schibsteds konsernstyre ansattrepresentantene fikk mest. Brorparten av representantene fikk over 560.000 kroner for jobb i styret og komité.

I styrene i Schibsteds største aviser; VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, får ansattrepresentantene 45.000 kroner.

170.000 i NRK

Det er naturlig nok i konsernstyrene man får det største honoraret. I Polaris fikk ansattrepresentantene 233.000 kroner hver i 2021. Blant de største Polaris-avisene får ansattrepresentanter i Fædrelandsvennens styre 50.000 kroner i året, mens de i Adresseavisen får 70.000 kroner.

I Amedia har ansattrepresentantene i konsernstyret samme, faste styrehonorar på 165.000, som er likt resten av styremedlemmene.

For NRK er tallet 170.600 kroner per ansattrepresentant, mens det i DN Media Group (NHST) gis 200.000 i honorar til alle konsernstyremedlemmer. I 2023 vil Dagens Næringslivsstyret betale ansattrepresentantene 52.500 kroner.

I TV 2 fikk ansattrepresentanter utbetalt 388.000 kroner i 2021.

Av de større avisene skiller Klassekampen seg ut med å ikke gi honorar til noen styremedlemmer.

For ordens skyld får ansattrepresentanten i Journalistens styre 3500 kroner.

– Samme lønn til ansatte

NJ-leder Tryggestad sier til Journalisten at ansattrepresentanter i norske mediestyrer absolutt ikke får for høye honorarer.

– Sitter man i et styre som valgt representant, er man der med samme ansvar, samme rett og plikt. Det honoraret skal være det samme som de andre som sitter i styret.

Styrehonorarer vil i noen tilfeller reflektere omfanget og ansvaret styret har, og på toppen av for eksempel et konsern, er det både hyppige møter og et stort ansvar som hviler på styremedlemmene, sier Tryggestad.

Hvor grensen går på et forsvarlig honorarnivå, mener ikke NJ noe om, men et argument de sier seg enige i, er at man ikke sitter for lenge, slik at honoraret i seg selv ikke blir en grunn til å holde på vervet.

Krevende verv

– Mange har en god praksis, men det finnes ikke noen fasit. Det kan være forskjellige interne faktorer. Ønsker man å sitte i et styre, har man markert at man kan representere de ansattes syn i styret. Toppen i de største styrene er ganske krevende verv med dokumenter, man bør ha fagkunnskap. Mange tar etterutdanning.

Det er betydelige oppgaver og betydelig ansvar, og med ansvar følger ofte penger, sier han.

– Lønna du kom ifra skal ikke være avgjørende for hva slags styrehonorar man får heller. Noen vil doble lønna si, men for andre er det vesentlig mindre.

Det viktigste for NJ er at deres medlemmer sitter i styrer på lik linje med andre, og så får hvert enkelt styre finne ut hva som er et riktig nivå, sier Tryggestad.

– Man kan gjerne diskutere nivået, men ikke om ansatte skal ha mindre.

– Må være uavhengig

Og det er nettopp nivået på honorarene som kan være problematiske, sier professor emeritus ved BI, Morten Huse, som har forsket på nettopp styrer.

Han sier til Journalisten at det er viktig at både ansattrepresentanter og andre styremedlemmer, er villige til å trekke seg fra et styre dersom det er nødvendig.

– Da må de også være uavhengige av honoraret. Et for bra honorar vil antageligvis gjøre at vedkomne vil være forsiktig med å ta avgjørelser som gjør at man ikke får honorar.

Prinsippet er, ifølge Huse, at styrehonorarer ikke skal være så store at styremedlemmer er avhengige av det.

– Så da skal man være forsiktig. Men man må jo også spørre seg hva honorarene skal dekke. En vesentlig del er ansvaret man påtar seg. Det skal være et visst samsvar mellom hva hvert enkelt styremedlem har av ansvar, sier Huse.

Når det gjelder honorarforskjeller mellom styremedlemmer, sier Husa at det ofte er snakk om hvor mye ekstra tid styrearbeidet tar, og om hvordan man sammenligner ansattrepresentanter med eksterne, dersom de bruker tiden utenfor arbeidstid.

– Skjer alt i arbeidstiden, kan man stille spørsmål om det i det hele tatt er ekstra tid, sier han.

I tillegg kommer kompetansen og markedsverdien til dem som sitter i styret. Dersom man ønsker en spesiell person, er man nødt til å betale for nettopp den personen.

– Skal de med størst kompetanse få mer enn de med mindre, og hvilken type kompetanse er nødvendig? Det er ikke gitt at en bedriftsleder med mange års erfaring trengs mer enn en som er valgt av de ansatte. Mye handler om å forstå ting fra innsiden, sier Huse.

Uansett bør man ha gode nok honorarer slik at styremedlemmene har mulighet til å bruke den tiden og de ressursene som trengs, sier han.

– Jeg vil argumentere for at det kan være forskjeller, men at man ikke skal ha så høye honorarer at man ikke kan si fra seg vervet.

A- og B-lag

VG-journalist Ingunn Saltbones er blant dem som sitter som ansattrepresentant i Schibsteds konsernstyre. Hun står i årsregnskapet fra 2021 oppført med et honorar på 517.000 kroner, og et tillegg på 85.000 kroner for arbeid i komité.

Saltbones sier hun har erfart at likelønnsprinsippet er ekstremt viktig.

– Psykologisk sett ville det raskt bidratt til et a-lag og et b-lag, dersom man ikke fikk like mye i styrehonorar som de aksjonærvalgte medlemmene, sier hun til Journalisten.

Som ansattrepresentant i et konsern kommer man gjerne inn uten økonomisk bakgrunn, og som en underdog i et styre med flere profesjonelle og erfarne styremedlemmer, mener Saltbones.

– Skal man ut å reise med resten av konsernstyret og de flyr med plussbilletter og lounge-tilgang, mens du flyr økonomi, så handler det om hvordan man blir oppfatta. Skal vi ha lik innflytelse, må alt være likt. Man har også samme juridiske ansvar.

Likt honorar gjør også noe med forventningene til ansattrepresentantene, sier Saltbones, og det forventes at man forbereder seg og bidrar like mye som eksterne styremedlemmer.

– Veldig mye penger

– Jeg er veldig opptatt av at det må være et likelønnsprinsipp. Schibsted er gode der og man skiller ikke på styremedlemmer.

Hun forstår likevel godt at noen kan tenke at enkelte styrehonorarer er svært høye.

– Det er veldig mye penger.

For henne er det også, relativt sett, mye mer penger enn for de andre i styret, som er vellykkede forretningsmenn- og kvinner, og som kanskje har millionlønninger i bakhånd, sier Saltbones.

– Det er klart at for meg som alenemor på Langhus har honoraret hatt utrolig stor betydning. Det har blant annet bidratt til å kunne betale ned på gjeld, og å ha bedre ferier med ungene mine. Så det er åpenbart viktig å ha en bevissthet rundt hvem man innstiller til verv som er så godt betalt, sier hun.

Saltbones mener de som blir innstilt som ansattrepresentanter i styrer må ha bevist at man ikke er ute etter pengene. Selv har hun hatt verv i Norsk Journalistlag siden 1999, og har vært hovedverneombud i VG i 10 år uten å få betalt, forteller hun.

– Jeg tror ikke mine medlemmer har trodd at jeg har gjort dette for pengenes skyld. Det handler om et dypt og stort engasjement for mine kollegaer.

Det er likevel åpenbart at såpass mye penger kan tiltrekke seg feil folk, sier hun.

– Et viktig kriterium må være å innstille folk som har gjort en overbevisende innsats i mange gratisverv, og som har et ekte engasjement.

Journalisten har vært i kontakt konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl, for å få opplyst ansattrepresentantenes honorarer. Sørsdahl henviser til styreleder Erik Aller, som Journalisten ikke har lyktes å komme i kontakt med.

Powered by Labrador CMS