Runar Skarnes og Tore Solberg (t.h.) mottok åpenhetsprisen Flaviusprisen.

Flaviusprisen

Åpenhetspris til politifolk for arbeidet med infokanal til pressen

Runar Skarnes og Tore Solberg hedret for innsatsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Presseforbund delte ut sin åpenhetspris, Flaviusprisen, under Åpenhetsseminaret 2022 tirsdag, og årets mottakere er seksjonsleder Runar Skarnes og operasjonsleder Tore Solberg, begge ved Oslo politidistrikt.

Prisen mottar de for innsatsen i samarbeidsprosjektet «Oslo-piloten», en informasjonskanal mellom Oslo-politiet og pressen som har vært i drift siden januar i år.

Håpet er at samme løsning kan rulles ut til hele landet.

Skarnes og Solberg «(...) har vist et sterkt personlig engasjement for å bedre informasjonsflyten ut til mediene. Det har de gjort ved å åpne opp operasjonssentralen for medier, og ved å ta initiativ til jevnlige møter mellom lokale medier og politiet», skriver presseforbundet i begrunnelsen.

I begrunnelsen står det videre:

«Når noe akutt hender, og politiet og andre nødetater rykker ut, trenger samfunnet informasjon om hva som skjer. Mediene har en viktig oppgave i å rapportere, dokumentere og ettergå - og da trenger de informasjon raskt. Etter at politiet gikk over til å bruke lukket nødnett, har Twitter vært hovedkanalen for å varsle både folk og medier. Det har - av flere grunner - ikke vært en god nok løsning.

Én av politiets operasjonssentraler har tatt ansvar for å bøte på dette. Innspill om at det som kom ut på Twitter verken var fullstendig eller dekkende nok for lokale og regionale medier, ble møtt med konstruktive samtaler og møter, og både vilje og evne til å finne løsninger. Dette ble starten på 'Oslo-piloten' - en ny informasjonskanal mellom Oslo-politiet og mediene, som ble lansert i januar i år.

To personer ved Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt har jobbet hardt for denne løsningen fra dag én. De har vist et sterkt personlig engasjement for å bedre informasjonsflyten ut til mediene. Det har de gjort ved å åpne opp operasjonssentralen for medier, og ved å ta initiativ til jevnlige møter mellom lokale medier og politiet. Ved å være åpne om problemer og usikkerheter har de lagt forholdene godt til rette for den gjensidige tilliten som trengs for at politiet og medier kan samarbeide på en måte som kommer folket til gode. Innad i politiet har disse to også tatt et særlig ansvar ved å reise rundt til andre politidistrikt for å fortelle om Oslo-piloten.

De er tydelige stemmer som forklarer sine kolleger på operasjonssentralene rundt om i landet hvorfor og hvordan de vil tjene på mer åpenhet og samarbeid med pressen - og til å se på journalister som medspillere fremfor motspillere. Dette er ikke alltid like populært internt i politiet.

Juryen mener årets prisvinnere går foran som gode eksempler på hvordan de som skal sørge for ro, orden og sikkerhet kan samarbeide med dem som skal sørge for åpenhet, innsyn og informasjon. Når åpenhet og dialog fortrenger harde fronter og unyanserte diskusjoner, kan samforståelse skapes. Slik samforståelse mellom 'sikkerhetssfæren' og 'frihetssfæren' er helt avgjørende i liberale demokratier, men ikke alltid så lett å få til i praksis.

I arbeidet med Oslo-piloten har politiet og pressen fått en større forståelse for hverandres utfordringer og oppgaver. Det er grunnleggende viktig. Selvsagt for pressens mulighet til å utøve sitt samfunnsoppdrag, men også for politiet, som er avhengig av folkets tillit. Politiet er en av statens førstelinjer. Vår tillit til dem, har betydning for hele samfunnslimet vårt.

At ansatte i politiet tar ansvaret for å bidra personlig til den type samarbeid som Oslo-piloten representerer, er også derfor av stor samfunnsmessig betydning. Juryen håper årets pris kan være til inspirasjon og etterfølgelse både innad i politiet og andre offentlige etater. Vi gratulerer Seksjonsleder hos Oslo politidistrikt Runar Skarnes og Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tore Solberg med flaviusprisen 2022.»

Powered by Labrador CMS