Arbeidsrettsadvokat Kari Bergeius Andersen representerer den oppsagte redaktøren i Drangedalsposten.

Advokat om redaktør-oppsigelse:
– En fargerik bukett av lovbrudd

Varsler søksmål hvis Drangedalsposten ikke kommer Stensrud i møte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hun har vært borti mye rart hva gjelder usaklige oppsigelser, advokat Kari Bergeius Andersen, som nå representerer den oppsagte redaktøren i Drangedalsposten.

Arbeidsrettsadvokaten er ikke den som vil rangere sakene ved å si at «dette er noe av det verste jeg har vært borti». For, som hun sier: «Sakene er så forskjellige at de er vanskelige å rangere». Men når det gjelder oppsigelsen av Jan Magne Stensrud er hun frista til å ta litt udiplomatiske utrykk i bruk.

– Jeg kan ikke huske å ha møtt en forklaring som inneholder så mange brudd på arbeidsmiljøloven i én og samme setning som den jeg fikk av styrelederen i Drangedalsposten. Det var en fargerik bukett med lovbrudd, forteller hun på en slik måte at du formelig kan merke et snev av oppgitthet – over telefonen. Oppgitthet over at styrelederen ikke har hatt kunnskap om rettigheter og plikter før han har tatt en så alvorlig beslutning som en oppsigelse med umiddelbar virkning faktisk er.

Styreleder Øystein Rugtveit har ikke ønsket å kommentere dette. Les mer om uttalelse fra styrelederen lenger ned i artikkelen.

Andersen er partner i advokatfellesskapet Storeng, Beck & Due Lund og har 25 års erfaring med arbeidsrettssaker. Hun har representert begge sider av bordet, både ansatte og arbeidsgivere, og har også vært med på å skrive boka «Arbeidslivets spilleregler». Boken benyttes av mange arbeidsgivere som veiledning i arbeidsgiverrollen.

Styremedlem trakk seg

Hele saken er merkelig, sier advokaten, som fikk saken til Jan Magne Stensrud på sitt bord samme dag som han ble oppsagt.

Da skriver vi torsdag 25. mars 2021. Det var dagen etter at Drangedalsposten publiserte en sak om Magnus Straume, lederen for Drangedal Arbeiderparti. Straume hadde uka før skrevet på avisas facebookside at han hadde laget en liste over de som kommer til å angripe ordføreren og rose lokalavisa, for å se om hans antagelser var rett.

Etter at Journalisten omtalte saken, publiserte Drangedalsposten artikkel om at Straumes artikkel «vekker oppmerksomhet i riksmediene».

Artikkelen førte til mange og sterke reaksjoner. Ifølge Stensrud var dette årsaken til at styreleder Rugtveit tok kontakt og ba ham om å si opp sin stilling. Det var Stensrud ikke villig til.

Rugtveit har i et tidligere intervju med Journalisten avvist at det er redaksjonelle valg som er årsaken til oppsigelsen.

I løpet av torsdagen hadde Rugtveit én-til-én samtaler på telefon med styremedlemmene, der han informerte om at han hadde sagt opp redaktøren - på dagen.

Nestleder i styret, Mischa Vanhoudt, var så uenig i denne framgangsmåten at hun fem minutter etter telefonsamtalen med styrelederen trakk seg fra styrevervet. Til Journalisten sa nestlederen at hun ikke visste om oppsigelsen av redaktøren før Rugtveit ringte henne klokka 18.30 torsdag kveld. 10 minutter senere fikk Stensrud sin oppsigelse - på e-post.

– Da ble jeg oppringt av styreleder og orientert om at det var problemer. Jeg opplevde da at beslutningen allerede var tatt og slikt liker jeg ikke, har Vanhoudt tidligere uttalt til Journalisten.

«Uredd og trygg»

Vanhoudt sier videre at hun mener en så alvorlig sak må diskuteres i styret før beslutning tas. Vanhoudt bekrefter også at det ikke har vært styremøter siden januar 2020 og at det ikke foreligger noen styreprotokoll.

Samme dag som Stensrud mottok oppsigelsen, ble han også tilsendt en attest av styreleder Rugtveit. I attesten, som Journalisten har fått kopi av, skryter styrelederen av Stensruds arbeidskapasitet og hans lederevner:

«Han evner å ta de vanskelige og utfordrende sakene og er uredd og trygg i måten å gjøre dette på. Jan Magne Stensrud er alltid tilgjengelig. Han er fleksibel og har stor arbeidskapasitet, er tidsaktuell og er en god samfunnsdebattant.»

Jan Magne Stensrud måtte gå på dagen som ansvarlig redaktør i Drangedalsposten. Det reagerer hans advokat sterkt på.

Mangler begrunnelse

Oppsigelsesbrevet, som Journalisten har fått tilgang til, mangler begrunnelse for oppsigelsen, men det forklarer grundig hvilke rettigheter Stensrud har. Én av disse rettighetene er at det skal avholdes et forhandlingsmøte innen to uker etter at den oppsagte har hevdet at oppsigelsen er usaklig.

– Du kan si det sånn, jeg trengte ikke lang tid på å se at dette var en oppsigelse vi måtte bestride, sier Stensruds advokat.

Hun mener oppsigelsen i realiteten er en avskjedigelse, siden han måtte gå på dagen.

– Jeg sendte styrelederen en e-post dagen etterpå og krevde skriftlig begrunnelse for oppsigelsen sammen med kravet om forhandlinger. Den etterlyser vi fortsatt. Rugtveit svarte meg samme dag, på e-post, at arbeidsgiver var positiv til forhandlinger, men så var det stopp. Dagen før fjortendagers fristen gikk ut, sendte jeg Rugtveit en ny e-post og sa at nå begynner det å haste. Det ble fortsatt ikke tatt noe initiativ til et møte. Jeg ringte ham flere ganger etter dette. Til slutt ringte Rugtveit tilbake og fortalte at var vanskelig å finne tid. Han hadde så mye å gjøre.

– Det er ditt ansvar å innkalle til møte, forklarte jeg. Da lovte Rugtveit å komme tilbake med møtetidspunkt i løpet av kvelden. Det kom heller ikke før flere dager senere, da Rugtveit sa han kunne sette av noe tid fredag 23. april. Da ble det til slutt jeg som innkalte til et Teams-møte. På det møtet hadde styrelederen fått med seg advokat Marte Nesje, sier Andersen.

Nesje er tilknytta Codex Advokat sin arbeidsrettsavdeling.

Tungt forhandlingsklima

Advokaten forteller at hun opplever at partene står på forholdsvis forskjellige steder.

– Det ble et lengre møte enn hva jeg hadde trodd, sier Andersen som opplevde at det var et tungt forhandlingsklima.

– Vi la vekt på å finne en løsning, det gjorde sikkert arbeidsgiver også, men vi opplevde en motpart som sto på sitt og vi klarte dessverre ikke å komme til enighet.

Andersen vil prøve en ny runde for å få til en minnelig ordning, men er klar på at det vil bli tatt ut søksmål mot avisa hvis de ikke kommer Stensrud i møte.

Advokaten påpeker at hun er opptatt av å finne fram til en ordning begge parter kan leve med.

Tror ikke på forklaringer

Andersen har etterlyst begrunnelse for oppsigelsen, samt styreprotokoll fra styremøter der oppsigelsen ble behandla.

– Til dags dato har vi ikke fått en saklig grunn for oppsigelsen. Vi har heller ikke fått noen skriftlig begrunnelse eller styreprotokoll. Nå er det viktig å si at dersom dette hadde vært gjort etter loven, skulle det vært holdt drøftelsesmøter før en eventuell oppsigelse. Der skal en søke etter å komme fram til en løsning som ikke innebærer oppsigelse, sier Andersen.

– Når styreleder hevder at det ikke dreier seg om redaksjonelle forhold, har jeg mer tro på fortellingen til Jan Magne Stensrud, enn på det Rugtveit sier. Stensrud sier at telefonen han fikk med Rugtveit dreide seg om bråket i bygda, som kom som et resultat av artikkelen om Straume. Rugtveit bedyrer at det dreier seg om interne forhold. Hvis det er riktig, hvorfor var det da så viktig å si opp Stensrud på dagen, spør advokaten.

Interne forhold

Hun forteller at styreleder Rugtveit på møtet la fram en sak fra august og november i fjor som handlet om interne forhold.

– Dersom dette skulle være grunnlag for en eventuell oppsigelse, mangler den også de nødvendige lovmessige prosesser - som blant annet en dialog om hva Stensrud skulle gjort annerledes. Vi har etterlyst styreprotokoll om dette, men ikke fått noe. Det er derfor vanskelig å se denne oppsigelsen som noe annet enn at de ønsket å kvitte seg med en redaktør som gjør jobben sin, sier Andersen.

– Vi konstaterer at Stensrud får oppsigelsen etter en telefonsamtale, som Rugtveit kaller drøfting, samme dag som det blåser friskt av en kritisk artikkel om maktmennesker i Drangedal og flere måneder etter de påståtte interne forhold som påstås å være årsaken.

I saker der redaktører har blitt bedt av styret om å gå, er det ikke unormalt å gi ett års etterlønn som en kompensasjon, forteller Andersen.

I dette tilfelle, der Stensrud er påført en stor personlig belastning, er advokaten ikke fremmed for å kreve høyere erstatning. Hun trekker blant annet fram at dette er en stor personlig belastning for Stensrud og sjøl med hans solide bakgrunn og erfaring er det vanskelig å skulle kaste seg ut på arbeidsmarkedet når man har fylt 58 år.

Kjenner seg ikke igjen

Vi har ikke klart å få styreleder Øystein Rugtveit i tale. Vi har ringt ham mange ganger over fire dager, sendt sms-er og forelagt ham artiklene.

Til slutt får vi følgende svar formidlet via hans advokat Marte Nesje:

«Arbeidsgiver ønsker ikke å gi noen kommentarer på nåværende tidspunkt, utover at arbeidsgiver ikke kjenner seg igjen i arbeidstakers fremstilling av saken.

Grunnet arbeidsgivers taushetsplikt ønsker ikke arbeidsgiver å gå nærmere inn på selve oppsigelsesgrunnlaget, annet enn å avkrefte at oppsigelsen skal ha kommet som en følge av en kritisk artikkel i avisen.»

Rugtveit har nylig varslet sin avgang på neste generalforsamling.

Powered by Labrador CMS