Mens dommerne i Oslo tingrett ville legge totalt referatforbud over en grov voldtektssak som startet tirsdag, konkluderte en enstemmig lagmannsrett med å oppheve referatforbudet.
Mens dommerne i Oslo tingrett ville legge totalt referatforbud over en grov voldtektssak som startet tirsdag, konkluderte en enstemmig lagmannsrett med å oppheve referatforbudet.

Lagmannsretten opphevet tingrettens referatforbud i grov voldtektssak

– Tankekors at vi – nok en gang – må gå til en høyere rettsinstans.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Etter at Oslo tingrett la ned fullt referatforbud fra en gruppevoldtektssak har Borgarting lagmannsrett reagert med å oppheve forbudet.

Det var en enstemmig kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, skriver Document, som sammen med Avisa Oslo, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund leverte et krav om at pressen måtte få anledning til å referere fra rettssaken i Oslo tingrett.

Saken tingretten ville ha fullt referatforbud fra er seks gutter som er tiltalt for grov voldtekt av en jente sommeren og høsten 2019. Jenta skal også ha blitt utsatt for vold.

Tingretten hadde lagt ned totalt referatforbud for den seks uker lange rettssaken. Lagmannsretten opphevet referatforbudet, men forbyr pressen å gjengi opplysninger som kan identifisere de tiltalte eller fornærmede, samt sensitiv informasjon om de tiltalte, fornærmede og vitner.

Lagmannsretten viser til at rettsmøter som hovedregel er offentlige, og at adgangen til offentlig gjengivelse fra rettsmøtene er et grunnleggende prinsipp i norsk rettspleie.

– Jeg registrerer med glede at lagmannsretten har overprøvd tingrettens beslutning, og avsagt en kjennelse som er mer i tråd med gjeldende rettstilstand. Det er viktig at offentligheten får kjennskap til slike saker, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening etter kjennelsen fra lagmannsretten.

– Så er det et tankekors at vi – nok en gang – må gå til en høyere rettsinstans for å få orden på dette, fordi tingrettene ofte er alt for velvillige overfor begjæringer fra forsvarsadvokater, bistandsadvokater eller aktoratet, sier Jensen videre.

Powered by Labrador CMS