NRKs dominans i radiomarkedet går på bekostning av mediemangfoldet, mener flere medieaktører.

Har sendt «bekymringsmelding»:
– NRK tar kvelertak på kommersiell radio

Flere medieaktører er svært kritiske til NRK-dominans i radiomarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Innen utgangen av september skal Medietilsynet utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet, og hvordan NRK påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Tilsynet har bedt om innspill til den kommende rapporten, og norske radioaktører er samstemte: NRK er for dominerende.

– Bidrar ikke til mediemangfold

I et innspill fra Bauer Media, som Journalisten har fått innsyn i, heter det at NRK sine radioprogrammer med innhold er erstattet av programflater med musikk og underholdning.

NRK har dermed gått i skarp konkurranse med de kommersielle kanalenes innhold, og NRKs store kanaler bidrar dermed til mindre mediemangfold, mener Bauer Media.

«Å bruke offentlige ressurser og egen markedsmakt på å fremme riksdekkende populærprodukter som f.eks. NRK MP3 er ødeleggende for det totale radiotilbudet og mediemangfoldet. Det svekker de riksdekkende kommersielle kanalene, og befester den dominerende rollen NRK har utenfor kjerneoppgavene», heter det i innspillet.

Bauer Media er spesielt kritiske til at NRK driver med egenreklame på TV for radio og podkaster. De mener det må lages tydelige retningslinjer som begrenser krysspromotering, og at NRK-plakaten må oppdateres.

– Underholdning og popmusikk

Felles for innspillene til Medietilsynet er kritikken mot at NRK legger seg svært tett opptil de kommersielle kanalenes virkeområde.

Norsk Lokalradioforbund (NLF) sier i sitt innlegg at lokalradioene må kjempe mot statsfinansierte kanaler som i større rad nærmer seg de kommersielle aktørene både i format og profil.

«I en slik konkurransesituasjon vil lokalradioene med sin sårbare økonomi, uten dedikerte støtteordninger eller andre alternative inntektskilder, vanskelig kunne hevde seg», skriver NLF.

Flere radioaktører mener også at NRKs satsingsområde på radio ikke bør inkludere underholdning og populærmusikk.

«NRK bør ha som hovedansvar å styrke tilbudet på radio, der det ellers ikke er dekket av kommersiell radio», skriver Bauer Media i sitt innlegg. Med det mener de områder som samtidsmusikk, litteratur, folkelig kultur uten kommersielt potensial og tilbud for barn.

– Tar kvelertak

Bauer Media og NLF får blant annet støtte fra spesialrådgiver og styremedlem i Radio Metro, Svein Larsen.

Den erfarne radiomannen titulerer sitt innspill til tilsynet «Bekymringsmelding», og skriver at det ikke på noen andre områder i mediemarkedet finnes en så dominerende aktør som NRK er innen radio.

Svein Larsen ønsker strengere regulering av NRK for å få et større mediemangfold.

«Denne posisjonen er gradvis blitt ytterligere styrket gjennom de seneste år. NRK har nærmere 70 prosent av lyttermarkedet. Det betyr i praksis at NRK er i ferd med å ta kvelertak på det kommersielle radiomarkedet i Norge. Det gjelder både nasjonal kommersiell radio og lokalradio», skriver Larsen i sitt innspill.

– Neglisjerer oppdraget

Larsen sier til Journalisten at det altfor sjelden snakkes om den store forskjellen på NRK TV og NRK Radio. På TV er NRK en av mange, og det finnes også konkurranse fra store, internasjonale aktører som Netflix og Disney.

– Men for radio er det helt annerledes. Det er ingen rettighetskamp eller utenlandske aktører. Det er kun P4 og Radio Norge som opererer i det markedet. Rommet og plassen blir mindre og mindre når NRK går i retning av det vi gjorde nasjonalt med P4 da vi startet opp, sier Larsen.

At NRK er finansiert over skatteseddelen gjør at de slipper å bekymre seg over inntekter, sier Larsen. Selv om han er tilhenger av en sterk allmennkringkaster, er han skeptisk til at flere partier ønsker å ytterligere styrke NRK sin posisjon.

– Styrkes det mer på radio er det ikke noe igjen av kommersielle aktører. Det tenker man for lite på. NRK har en dominerende stilling i radiosektoren som ikke synes å avta, og det er på tross av at man noen ganger neglisjerer allmennkringkastingsoppdraget, sier Larsen.

I innspillet til Medietilsynet trekker han frem strengere regulering av NRK som et virkemiddel for å få større mediemangfold. Larsen mener det vil gjøre at NRK «i større grad må konsentrere seg om allmennkringkasting og ikke hele tiden konkurrere med kommersielle formater både når det gjelder program og musikk».

I likhet med Bauer Media bruker han NRK MP3 som eksempel, en kanal Larsen mener ikke burde være en NRK-kanal. «For øvrig ble den lansert under slagordet: NRK mP3 – Alltid musikk – Aldri reklame», skriver han.

Journalisten har vært i kontakt med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, men han ønsker ikke å kommentere saken før han har lest innspillene.

Fristen for innspill til rapporten gikk ut 24. mars.

Powered by Labrador CMS