PFU:

Ripe i Dagens Næringsliv-frikjennelse

PFU-medlem Liv Ekeberg tok dissens på flertallets frifinnelse av Fotballfrue-reportasje.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I januar trykket Dagens Næringsliv en åttesiders reportasje om bloggeren Caroline Berg Eriksen, tidligere kalt «Fotballfrue». Saken var klaget inn av to lesere på bakgrunn av at journalistens forhold til aktører i kretsen rundt bloggeren.

Les mer om saken:

Tette bånd til Fotballfrues hjelpere

Jonas Forsang sier opp

Strammet inn frikjennelse

Onsdag kom flertallet i Pressens faglige utvalg (PFU) til at avisen ikke brøt god presseskikk. Blant annet da avisen ikke opplyste at journalist Jonas Forsang er nær venn av bloggerens PR-rådgiver Magnus Rønningen. Dette punktet tok avisen selv selvkritikk på i tilsvaret til PFU.

– Til tross for Forsangs dokumenterte vennskap med Rønningen, legger utvalget til grunn for sin vurdering DNs egen beskrivelse av hvordan intervjuet kom i stand og hvordan det ble gjennomført. Ut fra dette, mener utvalget at Forsang i møte med Berg Eriksen ikke har brutt kravene i Vær Varsom-plakatens punkt 2.2, hva gjelder integritet og uavhengighet. Med hensyn til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, har utvalget tidligere uttalt at mediene bør vise åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet, het det i innstillingen fra sekretariatet.

Utvalgets flertall sluttet seg til innstillingen, men strammet den opp noe ved å legge inn en formulering om at de kom til følgende konklusjon etter «en samlet vurdering»:

– Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Tok dissens

Det kunne imidlertid ikke Liv Ekeberg, som representerer journalistene i utvalget, slutte seg til. Hun valgte å ta dissens når hun ikke klarte å overbevise utvalget om å felle Dagens Næringsliv.

– Jeg kan strekke meg til kritikk, men jeg kan ikke være med på frifinnelse, sa Ekeberg.

– Bindingen gir leserne grunn til å tvile om journalistikken er uavhengig, sa hun med henvisning til vennskapet mellom Forsang og Rønningen.

– Jeg syns totalen av koblingen og det faktum at dette er det eneste mediet hun stilte opp på. Det er veldig godt regissert. Det er kun denne saken hun stiller opp på.

Allmennhetens representanter Henrik Syse og Reidun Førde hadde allerede sluttet seg til sekretariatets innstilling om frifinnelse. Etter at Ekeberg reiste en mer kritisk debatt kunne de fortsatt ikke slutte seg til fellelse, som kritikk i praksis innebærer.

Alvor

Ekebergs meningsmotstandere viste særlig til at de må legge Dagens Næringslivs redegjørelse for saken til grunn. Og at bloggerens PR-apparat ikke har uttalt seg fordi de ikke er part i PFU-behandlingen.

– Liv sin argumentasjon har styrket meg i kritikken som det tross alt ligger i etter «en samlet vurdering». Men jeg kan ikke gå lenger enn det. For ressonnementet ditt forblir et ressonmenet, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, som til daglig jobber i VG.

Også Syse ga uttrykk for at utvalget sitter på for lite materiale til å kunne felle DN.

Ekeberg stod imidlertid fast på sitt i en siste appell til å overbevise flere i utvalget om sitt syn. Hun mener utvalget hadde nok til å felle på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3, som dreier seg om at medarbeidere og redaksjoner må verne om sin integritet og at redaksjonelle medarbeidere ikke må ha økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikt med deres redaksjonelle oppgave.

– Jeg syns ikke vi tar dette punktet på alvor hvis vi ikke bruker dette her, sa Ekeberg, og fortsatte:

– Denne bloggen er stor butikk. Hun hadde mistet all troverdighet som hun er avhengig av etter stormen rundt jul. Og hun er avhengig av at mange firmaer mener hun har troverdighet nok. Det er store økonomiske interesser i dette. Hun var i krise i romjula og på begynnelsen av det nye året.

– De som bestiller sponorater hos Berg Eriksen, de leser Dagens Næringsliv. Det er der hun må bygge opp troverdigheten sin igjen. Hun har derfor veldig mye å tjene på, av økonmiske og andre grunner, at hun løftes opp igjen. Det får hun carte blanche på over åtte sider i DN. Jeg håper PR-rådgiveren fikk en ekstra konfekteske den uka, for han hadde gjort en god jobb

Lett

Tidligere i debatten sa Ekeberg at hun syns det skulle være merkelig hvis ikke Forsang visste at kompisen var PR-agent for Norges største blogger.

– Det tror jeg ikke på at Jonas Forsang ikke har visst. Så når Peter Peters skal gi telefonnummeret, er det kun det vi får vite av DN om kontakten de har hatt.

– Det er umulig for oss å vite hva ellers som har skjedd, men hvis man er PR-mann for en oppdragsgiver gjør du rett og slett ikke jobben din hvis du ikke spinner den saken best mulig for din oppdragsgiver.

På motsatt side forsvarte også redaktørenes representant Alexander Øystå den frikjennelsen som flertallet i PFU gikk inn for. Øystå sa det er viktig at PFU ikke er naive, men at det ikke var nok til å gå lenger i denne saken.

– Her var det påstander som var relevante om uetisk binding. Men de påstandene er ikke godtgjort. Dermed er ikke dette en fellelse. Jeg syns ikke saken var spesielt vanskelig heller etter den gjennomgangen DN har gitt i saken, sa Øystå.

Detaljert redegjørelse

Dagens Næringsliv avviste i tilsvarsrunden til PFU brudd på god presseskikk. I sitt svar til sekretariatet og redegjør avisen i detalj for at reportasjen kom i stand på Forsangs initiativ i samtale med redaksjonssjef, og hvordan han fikk i stand avtalen med bloggeren. DN ønsker ikke å åpne for en praksis der journalister og journalisters families privatliv må endevendes etter oppfordring av «anonyme brukere av kommentarfelt på internett,» men gjør i dette tilfellet et unntak.

DN svarer at Forsang aldri tidligere møtte eller snakket med ekteparet Berg Eriksen, og at Forsang og Peter Peters ikke er venner eller nære bekjente. Avisen skriver videre at Forsang intervjuet Peters og kjæresten Camilla Pihl for Costume januar 2013, men at det ikke har vært kontakt utover dette.

Samtidig erkjenner DN at avisen med fordel kunne nevnt i artikkelen at Forsangs venn Magnus Rønningen var involvert for å skaffe kontaktinformasjonen til ekteparet Berg Eriksen. DN skriver videre at reporteren ikke diskuterte rammene for intervjuet med Rønningen.

– DN er fortsatt ikke kjent med om Rønningen hjalp Berg Eriksen før intervjuet, skriver DN, ifølge sakspapirene fra PFU.

Det var to lesere som hadde klaget inn reportasjen. De reagerte på problematiske koblinger mellom aktørene, blant annet at Jonas Forsang skulle gi ut singel på Peter Peters tidligere plateselskap. Peters er Eriksens manager og Rønningen er Eriksens PR-rådgiver. Sistnevnte har overfor Journalisten tidligere uttalt at han på grunn av vennskapet har holdt seg unna denne saken, med unntak av å ha oversendt kontaktinformasjon til «Fotballfrues» ektemann Lars Kristian Eriksen.

Klagerne mener Dagens Næringsliv burde opplyst om de ulike forbindelsene mellom aktørene i reportasjen. De viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.3 om at redaksjonelle medarbeidere ikke må ha bindinger som kan skape interessekonflikter, og at det må vises åpenhet om forhold som kan påvirke habiliteten.

Powered by Labrador CMS