Kulturminister Thorhild Widvey foreslår pressestøttetak Foto: Martin Huseby Jensen

Regjeringen foreslår pressestøttetak

Statstilskuddstak på 40 millioner i året fra neste år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen foreslår i en stortingsmelding om pressestøtten av produksjonstilskuddet skal begrenses til 40 millioner kroner per medieselskap per år.

Det går frem av en pressemelding fra kulturministeren.

Retter opp skjevheter

- Pressestøtten er en rammestyrt ordning. Dersom noen få enkeltaktører gis en stor del av rammen, vil det bli mindre igjen til andre. Dette ønsker jeg å motvirke ved å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner, sier kulturminister Thorhild Widvey i meldingen.

Widvey mener at et tilskuddstak vil legge til rette for at produksjonstilskuddet fra staten ikke blir skjevt fordelt.

Denne ordningen kommer på toppen av bestemmelsen som begrenser støtten til 40 prosent av mottakernes driftskostnader.

Her kan du lese hele Stortingsmeldingen.

Regjeringen har i samme melding konkludert med at nedre opplagsgrense for nummer én- og aleneaviser ikke heves som tidligere foreslått. De støtteberettigede avisene i denne gruppen har i dag et opplag mellom 1.000 og 6.000, forslaget var å avvikle ordningen for avisene med opplag over 4.000.

- I dagens situasjon med fallende papiropplag og et mer utfordrende annonsemarked, vil det være risikabelt å foreta endringer i tilskuddsordningen som gjør disse avisene mer sårbare, sier kulturministeren.

Pressestøttetaket vil bare ramme Mentor Medier med de to eneste avisene som mottar mer enn 40 millioner kroner i pressestøtte, Vårt Land og Dagsavisen.

Må kutte igjen

Sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm sier at han ikke er overrasket at regjeringen ønsker å begrense produksjonstilskuddet. Samtidig håper han at flertallet på Stortinget vil synes det er urimelig at de to Mentor-avisene skulle få kutt i sin støtte mens direkte konkurrenter som Dagen og Klassekampen ikke gjør det.

- Det er konkurransevridning. Det tror jeg ikke har forsøkt i ESA eller norsk rett, det er interessant problemstilling. Men stortingsflertallet var tydelige sist om at de ønsket et tak men ikke at det skulle ramme en konkurransesituasjon som oppleves rettferdig i dag.

- Men dere mister da ikke pressestøtten, bare får den redusert.

- Ja, Men vi er jo over taket bare på Osloutgaven. Fremtiden og andre eventuelle lokale utgaver vil da ikke være økonomisk bærekraftig, sier ha.

Et annet dilemma for Dagsavisen, sier Lysholm, er at om taket innføres betyr det at avisen må kutte igjen. Dagsavisen og Vårt Land har begge nettopp vært gjennom en kuttrunde.

- Det betyr at vi får ødelagt vår omstillingsevne fordi vi da går inn i andre kuttrunde.

Forhandlingsutspill

Vårt Lands sjefredaktør og administrerende direktør i Mentor Medier, Helge Simonnes, sier at han ser på dette som et forhandlingsutspill overfor Stortinget.

- Regjeringen legger ikke frem det de tror blir resultatet, snarere legger de nok fram et lavere beløp, sier han og legger til. - Jeg synes det er veldig merkelig at dette kommer i en periode hvor det hagler med meldinger om nedskjæringer og annonseflukt fra en samlet presse. At de holder fast på det som ble foreslått i begynnelsen av desember tyder på at de ikke er veldig lydhøre.

Skuffet

Administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening mener forslaget om et statisk støttetak bryter med ordningens innretning.

- Den skal være dynamisk i sitt vesen. Det var også derfor vi foreslo et dynamisk tak, ikke et flatt kronetak slik som regjeringen nå ønsker. Det er skuffende. Vi mener aktørene trenger hver krone i den tøffe omstillingen de nå skal gjennom. Den plattformnøytrale ordningen må nå få mulighet til å virke, slik vi også sa til statsråden i innspillsrunden hun holdt for vel en måned siden.

Powered by Labrador CMS