Faksimile Demokraten lørdag 1. februar 2014.

Harselerte med PFU-fellelse

Demokraten-skribent hevdet fellelse av egen kommentar kunne vært skrevet på ølbule.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Lørdag skrev redaksjonssekretær Helge Solheim i Demokraten kommentaren «Både dyr og journalister kan felles». Der tok han for seg den ferske PFU-fellelsen av kommentaren «Tragedien i bondens åker».

– Jeg følte behov for å gi noen kommentarer. Jeg så jo diskusjonen fra møtet på nettet. Det var en veldig svak argumentasjon og en merkelig fellelse, sier Solheim, som også skrev den felte kommentaren.

På en ølbule

Kommentatoren var oppmerksom på at han lørdag beveget seg på grensen til å være i strid med god presseetikk. Og han innrømmer at han nok leser brevet med PFU-dommen som fanden leser bibelen. Han vil likevel si at det svaret han kommer med i avisen burde være innafor hva utvalget bør tåle.

– En skulle tro uttalelsen var skrevet på en ølbule i Oslo. Mener de at jeg skulle innhentet bondens kommentar før jeg skrev? Jeg er felt for å ha identifisert ham, og har nærmest blitt pålagt å intervjue ham. Det er en merkelig uttalelse.

I lørdagskommentaren skrev han også:

– Skal jeg tolke PFU-uttalelsen rett bør nå kommentarer i norske aviser forelegges den eller de som omtales før det kommer på trykk. Her går PFU lenger enn selv nord-koreanske myndigheter i sin pressesensur. Men for at ingen skal misforstå: jeg kommer uavhengig av PFU til å følge tanken om at fakta er hellig, kommentaren fri.

Tidlgere felt

Solheim har også tidligere blitt felt i PFU. Men hadde ikke drømt om at denne saken skulle føre frem i utvalget.

– Jeg kan ikke forstå at jeg gikk over streken. Det er en gedigen overreaksjon. Men det skader ikke meg.

Kan ikke gjøre alle til lags

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet ble gjort kjent med kommentaren i helgen.

– Til lags åt alle kan ingen gjera. Det er ikke uvanlig at redaksjoner som blir felt, eller klagere som ikke får medhold, blir sure, sier Stavrum.

Hun har ikke lyst til å kommentere en sak utvalget har uttalt seg om. Men til lørdagens kommentar sier hun:

– Helge Solheim og PFU er helt enige om at ”fakta er hellige og kommentaren er fri” slik han skriver. I dette tilfellet var det altså manglende kontroll av fakta som utvalget slo ned på.

Hun svarer han også på de konkrete spørsmålene om tolkning av kjennelsen.

– Når han spør om han skal tolke uttalelsen slik at han må forelegge kommentarer for den eller de som blir omtalt før den kommer på trykk, så er det riktig når det er snakk om sterke beskyldninger av faktisk art. På dette punktet er ikke kommentarer unntatt kravet om samtidig imøtegåelse.

Slår ned på utidige tilsvar

Stavrum understreker at redaksjoner står helt fritt til å mene noe om utvalgets arbeide. Men minner om brevet som følger fellelsen.

Der heter det følgende:

I de tilfeller der det foreligger en fellende uttalelse («brudd på god presseskikk» eller «kritikk»), skal utvalgets uttalelse altså gjengis i sin helhet, slik den foreligger fra utvalget. Utover dette står det derimot publikasjonen fritt å behandle sammendraget av saksdokumentene på en journalistisk måte. Men det må være en forutsetning at leserne får et innblikk i hva saken dreier seg om.

For ordens skyld nevner vi at Pressens Faglige Utvalg – i forståelse med Norsk Presseforbunds styre – har slått ned på det forhold at redaksjoner selv kommenterer utvalgets uttalelse samtidig med at uttalelsen publiseres. Det er å forstå som at publikasjonen utnytter sin stilling til å knytte en polemisk replikk til uttalelsen, noe som er et brudd med de presseetiske normene. Annerledes er det hvis publikasjonen også innrømmer klageren en samtidig kommentar.

Powered by Labrador CMS