NRKs årsrapport og regnskap

Aldri har NRK nådd flere

92 prosent av befolkningen benytter ett eller flere tilbud fra NRK hver eneste dag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dag presenterte NRK sin årsrapporten og årsregnskapet for 2021. Økonomisk endte fjoråret med en liten pluss. Selv om korona-pandemien medførte store driftsmessige utfordringer for mediehuset, viser regnskapet et overskudd på 5,5 millioner kroner (årsresultat). Driftskostnader utgjorde drøyt 6 milliarder kroner i 2021 mot 5,9 milliarder kroner i 2020

Nå ut til alle

NRK skriver i rapporten at rikskringkasteren aldri har vært nærmere målet om å nå ut til alle i Norge. I 2021 brukte 92 prosent av befolkningen ett eller flere tilbud fra NRK hver eneste dag.

NRK har sterkest posisjon blant den voksne delen av befolkningen, og særlig blant de høyt utdannede.

Folks tillit til NRK var også rekordhøy. 85 prosent sier de har svært stor eller ganske stor tillit til NRK.

Distriktene produserer

I årsrapporten kommer det også fram hvor stor andel av NRKs nyhetsproduksjon som skjer ute i distriktene. Distriktsdivisjonen leverte i fjor halvparten av alle publiserte nettsaker i NRK og stod for 45 prosent av alle saker på forsiden av NRK.no. 25 prosent av sendetiden i Dagsrevyen var fra distriktskontorene.

I tillegg påpeker det, uten at det er satt noe tall på at det, at svært mye av innholdet i NRK P1 og NRK P1+ lages utenfor Oslo.

Færre ansatte

Ved utgangen av 2021 var det 3.214 årsverk fast ansatte i NRK. Antall ansatte er gradvis redusert de siste årene.

«Dette skyldes både strammere økonomiske rammer og et ønske om større fleksibilitet i organisasjonen, samtidig som NRK hele tiden må opprettholde og styrke tilbudet til publikum», skriver NRK i rapporten.

I løpet av de fem siste årene sluttet 821 årsverk, mens 578 årsverk ble nyansatt.

Ved utgangen av 2021 utgjorde vikarer 175 årsverk og midlertidig prosjektansatte 175 årsverk. Tilsvarende tall ved utgangen av 2020 var 141 årsverk for vikarer og 138 midlertidig prosjektansatte.

Powered by Labrador CMS