Hvordan sakskomplekset var fremstilt på forsiden til DNs papirutgave, gjorde at avisen ble felt av Pressens Faglige Utvalg.

Pressens Faglige Utvalg

DN felt av PFU etter politi-klage

Tre politimenn reagerte på omtale i gravesak.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Næringsliv (DN) har brutt god presseskikk på Vær varsom-plakatens punkt 4.4, er konklusjonen til Pressens Faglige Utvalg (DN) i dagens møte. 

Punkt 4.4 peker blant annet på at mediene må sørge for at overskrifter, henvisninger og ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Politimenn klaget

Bak klagen står tre politimenn. De reagerer på to DN-artikler som de mener framstilte det som om de samarbeider med kriminelle og at publiseringene, slik klagerne ser det, sterkt insinuerer at det dreier seg om et kriminelt samarbeid som involverer korrupsjon. 

DN har i sitt tilsvar avvist brudd på god presseskikk, og anfører at kontaktene mellom en lyssky del av næringslivet, meglermiljøet og politiet har stor offentlig interesse. Det samme gjelder temaet i DNs andre artikkel: Politifolks bijobber og politiets manglende oversikt over dette.

Dekning i stoffet

«VVP 4.4 pålegger mediene å sørge for at overskrifter, henvisninger og ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Spørsmålet blir om det er dekning for hvordan DN beskriver klagerne gjennom sin bruk av titler og ingress», skriver PFU i sin oppsummering.

Videre heter det:

«Koblingen mellom bijobber og et skjult torpedooppdrag er utfordrende fordi det fremstår for leserne som om de avbildede politifolkene gjorde en bijobb for kriminelle på bildet. Oslo politidistrikt opplyste derimot i artikkelen at oppdraget var utført og registrert på vanlig måte. Redaksjonen hadde ikke tilstrekkelig faktagrunnlag til å koble politimennene til et sivilt torpedooppdrag.»

Felt av forsiden

Selv om flere i utvalget reagerte på hvordan DN hadde skrevet artiklene, og hvordan avisen i artiklene koblet et politioppdrag i 2013 med et eiendomsselskap flere av politifolkene var involvert i, var konklusjonen at dette ikke var brudd på god presseskikk.

Derimot mente utvalget at DN brøt punkt 4.4 med hvordan de to sakene ble presentert på forsiden av papirutgaven.

– Synd for DN at de snubler i presentasjonen, sa PFU-leder Anne Weider Aasen i møte.Powered by Labrador CMS