TYPER: Bo Mathisens farkoster. Lite øvingshelikoter, Quadkopteret type Phantom og oktokopter XL. Foto:Kathrine Geard

Advarer mot droneforbud ved ulykker

Presseorganisasjonene ber om enklere regler og rutiner for tillatelse til bruk av droner. Og lover for egen del mer målrettet informasjonsarbeid om risiko.

 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

 Det går fram av et fire sider langt fellesbrev som Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Mediebedriftene og Norsk Redaktørforening har sendt til Luftfartstilsynet. Her kommer de med innspill til det pågående arbeidet med ny forskrift som skal regulere bruken av droner.

Enklere

 Blant annet vil de ha regler som ikke er strengere for bruk av droner til bildejournalistikk enn for private bilder. I dag krever profesjonell bruk ekstra tillatelse. Og tar til orde for at regelverket skiller mer mellom typer farkoster som benyttes. ”Jo lettere farkoster er, jo enklere bør operasjonsmanualen være”.

- Det er viktig at mediene har mulighet til å ta i bruk denne typen teknologi. Det er viktig for samfunnet. Men samtidig skal man opptre varsomt og ikke utsette noen for fare, sier juridisk rådgiver og organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, som har ført brevet i pennen.

Ulykker

 Organisasjonene viser til at droner gjør det mulig å dokumentere begivenheter på en unik måte som både har nyhetsverdi og historisk verdi. I tillegg kan man komme inn i utilgjengelige eller farlige områder. Samtidig understrekes det at journalistikken ikke skal gå  på bekostning sikkerhet eller redningsarbeid.

I september i fjor gikk Luftfartstilsynet ut med et nytt krav om at operatører av ubemannede luftfartøy må ha tillatelse fra lokal innsatsleder på ulykkessteder. Etter brannen i Lærdal kom det kritikk for at en drone som tok bilder forstyrret redningsarbeidet. Den private aktøren, som solgte materialet til medier, var ikke koordinert med lokal skadestedsleder og ble beordret til å lande. Forsvaret, som bisto med to Bell helikoptre under brannen, ba i etterkant Luftfartstilsynet om en redegjørelse for hendelsen. Samtidig varslet Luftforsvaret at de vil begjære påtale i den konkrete saken.

Generalinspektøren i Forsvaret ønsker et permanent forbud mot droner over katastrofe- og ulykkessteder. Luftfartstilsynet vurderer dette, men har signalisert at de i utgangspunktet ikke  ønsker et slikt automatisk forbud. 

Advarer

Mediene ber om at Luftfartstilsynet snarere vurderer  sanksjonsmuligheter overfor aktører som ikke følger regelverket og advarer på det sterkeste mot et fullstendig forbud mot bruk av droner ved ulykkes- og skadesteder.

“For medienes del vil mye være løst med et enklere regelverk for søknad om tillatelser, klare rutiner for tillatelser ved skade- og ulykkessteder og mer informasjon og opplysning om dette fra vår side”, heter det i brevet.

Når det gjelder Lærdalsbrannen viser presseorganisasjonene til at NRK Luftfoto jobbet på stedet i samarbeid med brannvesen, politi, luftambulanse og forsvarets helikoptre. ”Dette er kunnskaper og rutiner som vi vil bidra til å spre til flest mulig redaksjoner”.

Innkjøpte dronebilder

Når det gjelder medienes bruk av dronebilder framskaffet av andre, mener presseorganisasjonene det er et redaksjonelt spørsmål som ligger utenfor hva en forskrift om dronebruk kan regulere. De viser også til at Vær Varsom-plakten allerede verner ukritisk bruk av kilder og materiale, samt stiller krav til hensynsfull arbeidsprosess. 

Det viktigste tiltaket, slik mediene ser det, er mer informasjon om risiko og skadevirkning ved bruk av droner som arbeidsredskap. Dette står allerede på agendaen i flere redaksjoner og er i år tema på flere journalistkonferanser. Men organisasjonene innrømmer at arbeidet kan bli mer systematisk og målrettet, og lover å sette ned et utvalg som ser nærmere på dette. De ser for seg at det kan utarbeides sjekklister med spørsmål som bør stilles før man publiserer bilder tatt fra andres droner. Og en veileder for hvordan man skaffer seg kompetanse og lisensen for egen bruk av droner.

Juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Hege Aalstad, opplyser at de arbeider for at den nye forskriften skal være klar til årsskiftet 2014/2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS