Store forskjeller på like aviser

Vi har sjekket hvor mange lesere avisene mellom 5000 og 7000 i opplag har. – Mistenkelig, sier lokalavisredaktør.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Som Journalisten fortalte tirsdag er det ikke lett å forstå i hvordan opplagstallene harmonerer med lesertallene. Mens Dagbladets og Dagens Næringslivs opplag øker, faller lesertallene. I Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad har de derimot økt antall lesere samtidig som de selger færre aviser per dag.

Premisser

Det stopper likevel ikke der. For dersom vi dykker videre i tallene som TNS Gallup har utarbeidet for Mediebedriftenes Landsforening (MBL), så viser det store forskjeller på aviser som har samme størrelse mål i opplag.

Journalisten har ikke forsøkt seg på noen analyser av geografiske forskjeller, snarere har vi sett på opplaget og satt det opp mot lesertallene. Dermed har vi ikke tatt høyde for at enkelte aviser kommer ut i områder med ulikt folketall.

Det eneste som kvalifiserer for å havne på denne stikkprøven er at opplaget er over 5000 eksemplarer, og under 7000. Og naturligvis at man også er med på listen over lesertall. Tallene i parentes er antall lesere per eksemplar.

Alle tallene finner du her.

Store i sør

Avisen Raumnes i Akershus har et opplag på 5.470 aviser og leses 12.000 mennesker (2,2). Varingen, også i Akershus, har litt større opplag. Avisen hadde i fjor 5.863 aviser i snittopplag og 14.000 lesere (2,4). Dermed er det ganske likt mellom disse to avisene i Akershus.

Men hva om vi tar turen til Sørlandet? I de to Agder-fylkene er det tre aviser som oppfyller opplagskriteriene. Den største av disse er  Grimstad Adressetidende som i fjor hadde et opplag på 6.316 og 16.000 lesere (2,5). Litt lenger sør, i Mandal, holder Lindesnes til. Den Media Norge-eide avisen hadde i fjor et opplag på 6.189 aviser, litt lavere enn i Grimstad uten at det gjør så stort, for den ble lest av 17.000 personer (2,75), mens søsteravisen Farsunds Avis hadde et opplag på 5.897 aviser og likevel var det 13.000 som leste den (2,2).

Størst i vest

Om gjør et hopp vestover til en annen Media Norge-avis, VestNytt, som dekker Sotra, ligner tallene mer igjen på Lindesnes. VestNytt, som sorterer under Bergens Tidende, hadde i fjor et snittopplag 6.053 aviser og ble lest av 16.000 (2,64). Men det er bare et par og femti aviser færre i opplag enn A-pressens Nordhordland. Likevel har sistnevnte 3.000 flere lesere (3,1).

Den ikke fullt så offisielle vinneren er kanskje Fanaposten som kommer ut i 4.681 eksemplarer to dager i uken og har 19.000 lesere (4).

Store familier

Ansvarlig redaktør Sveinung Jensen i Farsund forstår ikke at det er så pass mange som leser hvert eksemplar av Fanaposten, sammenlignet med hans egen avis.

– Generelt ligger dagsaviser lavere på lesertall enn aviser med lavere utgivelsesfrekvens. Likevel er forskjellen mistenkelig stor. Målingen skal vise lesere på siste utgivelsesdag – ikke en eller to dager etter. Vel er de flinke til å produsere store familier i Bergen, men jeg har ingen tro på at produktiviteten er så mye større enn på Sørlandet, sier Jensen.

Ståle Melhus i Fanaposten mener Jensen tar feil når han undres om bergenserne produserer større familier. Snarere mener redaktøren at det er flere andre faktorer som spiller inn, som at avisen kommer ut i et område hvor det er 62.000 innbyggere.

–  Og så påvirker det nok at vi fulldistribuerer 11 ganger i året. Det er nok med på å trekke tallet opp, selv om det ikke er det fulle svaret.

Feilmarginen

I Sogn og Fjordane har Firdaposten et opplag som er nesten 900 eksemplarer lavere, og like mange lesere (3,64) som Nordhordland. Kanskje sparer de og heller leser naboens avis?

Ifølge seniorrådgiver Bjarne Kristiansen i TNS Gallup er feilmarginen på undersøkelsen 0,1 %, omtrent 1000 personer.

 

Powered by Labrador CMS