Advokat Per Danielsen klaget Finansavisen til PFU.

Finansavisen klaget til PFU av advokat Per Danielsen: Ingen fellelse

Mente advokatfirmaet hans ble skjevt framstilt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Advokat Per Danielsen sto bak PFU-klage mot Finansavisen, for artikkelen «Brukte avskiltet advokat til under halv pris» fra mars.

Danielsen mente Finansavisen gir et skjevt bilde av advokatfirmaet, at han burde fått samtidig imøtegåelse og at et sitat om «billige og dårlige advokater» ble tatt ut av sin sammenheng.

Men PFU var ikke enig. Selv om enkelte medlemmer mente avisa med fordel kunne kontaktet Danielsen i forbindelse med saken, gikk Finansavisen fri.

I den vedtatte uttalelsen står det:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener klager som profilert advokat måtte akseptere søkelyset på seg selv og advokatkontorets faktureringspraksis, selv om utvalget kan forstå at det oppleves belastende.

Utvalget konstaterer at det påklagede sitatet er hentet fra et tidligere intervju med klager. Utvalget mener det var relevant å trekke frem igjen, og kan ikke se at det var gjengitt feilaktig, jf. punkt 3.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om at kilder skal gjengis korrekt.

PFU viser til at påklaget artikkel bygger på dokumenter og referater fra behandlingen av den omtalte salærstriden i tre rettsrunder, og anser at kravet til kildekontroll og kildebredde er oppfylt, jf. VVP 3.2. Utvalget legger også vekt på at det i tilsvarsrunden fra klagers side ikke fremkom opplysninger som ikke er svart opp av hans advokat.

Utvalget minner om at det styrker journalistikkens troverdighet at berørte og omtalte parter i størst mulig grad får komme til orde med sitt syn. I presseetisk sammenheng må man vurdere om det er fremsatt beskyldninger som utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, og i så fall om den angrepne part har fått tilstrekkelig mulighet til å forsvare seg.

Opplysningen om at advokatkontoret benyttet en suspendert advokat til full timepris, kom frem under Høyesteretts ankebehandling, og utvalget legger til grunn at kontradiksjonen ble ivaretatt i rettsprosessen. Der beskrev klagers advokat timesatsen på 3.600 kroner som en «blended rate», som i samsvar med vanlig praksis ble lagt til grunn for de som arbeidet med saken.

Slik PFU ser det, var det derfor i dette tilfellet tilstrekkelig, jf. VVP 4.14, at Finansavisen refererte til det klagers advokat anførte i retten. Utvalget viser for øvrig til at klager har mulighet til å benytte seg av sin tilsvarsrett, jf. VVP 4.15.

Finansavisen har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS