Hadia Tajik Foto:Kathrine Geard

Går inn for gravestipendordning

Kulturminister Hadia Tajik konkretiserer forslag til å støtte kvalitetsjournalistikk. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I vår ble det kjent at Kulturdepartementet ønsker en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. I et ferskt høringsnotat skisserer departementet to modeller for hvordan denne støtten kan deles ut. 

Seks millioner kroner

Notatet skisserer to modeller: prosjektstøtte og stipend. Tajik går inn for sistnevnte som beste løsning.

–En slik ordning vil eventuelt supplere andre, eksisterende ordninger i regi av for eksempel Skup og Fritt Ord, heter det i notatet.

Departementet har merket seg at sentrale bransjeorganisasjoner har uttrykt bekymring for at en eventuell prosjektstøtteordning vil gå for langt inn i vurderinger som er forbeholdt redaktøren og dennes redaksjonelle uavhengighet. Derfor foreslås det enten at en uavhengig institusjon skal dele ut stipendene, eller et eget nedsatt utvalg.

Det bekrives en søkeprosess der journalister, frilansere og skribenter søker om skrivestipend, som deles ut etter en vurdering av journalistiske ferdigheter, relevant erfaring og gjennomføringsevne.

Notatet sier ingenting om størrelsen på ordningen, men etter det Journalisten kjenner til skal regjeringen være villig til å legge seks millioner kroner på bordet neste år. Om pengene er med i statsbudsjettet får vi svaret på mandag. 

Tema eller journalisterfaring

De ulike modellene vektlegger journalistikken ulikt. I prosjektstøttemodellen er det ikke journalisten selv, eller den redaksjon hun eller han skulle tilhøre være av betydning for tildeling av støtte, men den journalistiske ideen og tematikken det ønskes mer kunnskap om.

Sentralt for stipendmodellen er derimot journalistens forutsetninger for å gjennomføre dybde- og graveprosjekter.

Uavhengig støtte

Departementet skriver at formålet er å øke kvaliteten i utviklingen av nyhets- og aktualitetsinnhold, samt å legge godt til rette for en videreføring av bransjens satsning på kritisk, uavhengig og undersøkende journalistikk av høy kvalitet.

Bakgrunnen for støtten er en anbefaling fra Medistøtteutvalget, etter de siste årenes store endringer i markedet for kvalitetsjournalistikk.

Forutsetningen for etablering av støtteordninger hadde to hovedpunkter.

-Tildelingen av midler skal ikke foretas av Kulturdepartementet eller noen annet organ underlagt kulturministeren

-Ordningen skal være plattformnøytral.

Departementet ønsker innspill fra høringsinstansene på modellene, samt hvordan en ny støtteordning bør utformes med henhold til konkrete søkekriterier, hvilken instans som bør fordele midlene og andre vurderinger høringsinstansen mener er sentrale.

Høringsfristen er 21. november 2013.

Powered by Labrador CMS