Oppland Arbeiderblads styreleder, Kristina Fritsvold Nilsen, ga instruks om en rettsstridig handling til redaktøren, konkluderer en arbeidsgruppe i Amedia-administrasjonen.

Hemmelig rapport: Styreleder instruerte OA-redaktøren til ulovlig suspensjon av journalist

Brudd på arbeidsmiljøloven, konkluderer Amedia selv i konfidensiell rapport.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering 05. april: Artikkelen er endret for å gjenspeile at beskrivelsen «OAs advokat» i den omtalte Amedia-rapporten er feilaktig.

Kort tid etter at daværende ansvarlig redaktør Erik Sønstelie gjorde en ansettelse i Oppland Arbeiderblad (OA) i fjor høst, mottok han en instruks fra styreleder Kristina Fritsvold Nilsen, viser en intern Amedia-rapport:

Den ansatte journalisten skulle fritas fra arbeidsplikt og fratas IT-tilganger til redaksjonen.

Styrelederen sendte instruks til Sønstelie, og gjentok instruksen dagen etter. Selv var redaktøren uenig i vurderingen. 

Hendelsene omtales i en sluttrapport etter behandling av en varslingssak med bekymring for medarbeiderens arbeidsmiljø. Journalisten har sett rapporten, som er datert 11. januar i år og merket «konfidensielt».

Ble omgjort etter reaksjoner

Få dager etter at instruksen ble gitt, og etter at advokater hadde uttalt at de anså en slik suspensjon som en rettsstridig handling som kunne medføre rettslige krav, ble den reversert, oppsummerer rapporten.

I rapporten siteres en advokat på at pålegget fra styreleder var «i strid med Sønstelies vurdering av hva som var riktig». Sønstelie vil ikke kommentere dette overfor Journalisten.

Arbeidsgruppa bak rapporten slår selv fast at «det må betraktes som et faktum at den ensidige fritakelsen av arbeidsplikten og fratakelsen av IT-tilgangene til [journalisten] innebar brudd på arbeidsmiljøloven.»

De kritikkverdige forholdene opphørte da styreleders instruks ble reversert, fortsetter rapporten. Arbeidsgruppa bak rapporten har bestått av blant annet Amedias HR-direktør Yvonne Cyren.

Medarbeideren fortsatte i jobben etter reverseringen av instruksen.

– Kjenner meg ikke igjen

Styreleder Fritsvold Nilsen sender følgende kommentar på sms:

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere denne saken utover å understreke at jeg ikke kjenner meg igjen i denne beskrivelsen og disse påstandene. Utover det viser jeg til at saken er behandlet ferdig.

– Du er uenig i konklusjonen fra Amedias arbeidsgruppe, eller er det noe i deres beskrivelser du mener er uriktig?

– Det blir ikke riktig av meg å utdype dette ytterligere.

Etter reverseringen meldte Fritsvold Nilsen seg inhabil i den videre saksbehandlingen, og hadde begrenset styrelederansvar for Oppland Arbeiderblad fram til 21. desember, opplyser rapporten. Hun er per i dag sittende styreleder for avisa, og er regiondirektør for Amedia-avisene på Romerike og Innlandet.

Journalisten har henvendt seg til Amedia-ledelsen via kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum, og får svar fra HR-direktør Cyren:

– Denne saken er ferdig behandlet og avsluttet i Amedia. Utover det har vi ikke behov for å kommentere den ytterligere.

Redaktør gikk av

20. desember i fjor ble det klart at Erik Sønstelie skulle slutte i jobben som ansvarlig redaktør i avisa. I dag er han leder for gravende journalistikk og journalistisk kompetanseutvikling i Amedia-konsernet.

En annen nylig varslingssak i OA, om Sønstelies lederstil, ble omtalt i Medier24 i oktober i fjor. I november kunne Journalisten fortelle at styret, som behandlet varselet, ikke fant kritikkverdige forhold etter lov eller retningslinjer. Det pågikk likevel arbeid med arbeidsmiljøutfordringer, uttalte klubbleder Tor Arne Brekne til Journalisten.

Når Journalisten kontakter Sønstelie om rapporten, sier han at han nå har begynt i ny stilling, og at han ikke finner det riktig å kommentere en varslingssak som er avsluttet. 

– Utover at jeg for min del håndterte den på en slik måte som jeg mener det er forventet at en redaktør skal gjøre. Jeg har også forklart meg om dette til styre, konsern og andre relevante instanser, sier Sønstelie.

Under press

På et internt Amedia-seminar for to uker siden, ble resultatet fra konsernets første redaktørundersøkelse presentert. 

I undersøkelsen svarer 25 prosent av de ansvarlige redaktørene at de har opplevd at styret eller utgiver har opptrådt på en måte som er problematisk i forhold til deres uavhengighet. 19 prosent svarer at dette har skjedd flere ganger.

19 prosent mener også at prinsippene i Redaktørplakaten og medieansvarsloven er under press i sitt mediehus.

– Det som nok kom som den største overraskelsen, og da negativ overraskelse for oss, er at det er ti stykker som sier at de er blitt overprøvd. Det er jo på et område hvor ambisjonen bør være null. Sånn kan vi ikke ha det, sa Stig Finslo, direktør for utgiverspørsmål i Amedia, til Journalisten i forbindelse med at rapporten ble kjent.Powered by Labrador CMS