Holder Egmont-sjef hemmelig

Den nye toppsjefen i Norge ble ansatt i oktober, men presenteres ikke før i desember. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening kritiserer avgjørelsen.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

[factbox:1-right]

Egmont Publishing (tidligere Egmont Hjemmet Mortensen) ansatte ny administrerende direktør i oktober. Men foreløpig er det kun få personer som vet hvem hun eller han er. Ryktene surrer og navn som Aller-direktør Bente Klemetsdal (Aller-direktør), Andreas Thorsheim (Schibsted-direktør) og Jane Throndsen (magasinsjef i VG) henger i lufta.

Den foreløpig hemmelige toppsjefen i Egmonts norske magasinvirksomhet etterfølger Olav T. Sandnes, som ble ansatt som ny TV 2-sjef i oktober. Sandnes starter i den nye jobben ved årsskiftet. Da må den ukjente etterfølgeren være på plass i en av de viktigste sjefstolene i norsk mediebransje. Men Egmont-ledelsen akter ikke å avsløre hvem den nye sjefen før i desember. Kanskje først når julefreden senker seg.

De norske ansatte i Egmont Publishing må være forberedt på at den nye sjefen fortsetter arbeidet med å kutte kostnader og tilpasse driften til de sviktende inntektene. Selskapet omsatte for 1,15 milliarder kroner i 2013, ned fra 1,62 milliarder året før.

– Uheldig

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund er kritisk til hemmeligholdet av ny toppleder i Egmont.

[quote:1-left]

– Det er veldig uheldig. Vi lever av åpenhet og da bør mediebedrifter være i stand til å gå foran som et eksempel og utvise en viss åpenhet selv. Det skaper som regel bedre avgjørelser og det er tillitskapende både i forkant og etter at en beslutning er tatt. Nå er jo vedkommende ansatt, så hensynet til rekruttering, som er det vi som oftest møter, er ikke lenger relevant. Jeg har problemer med å forstå og forsvare hemmeligholdet her. 

Foss viser til at det er forskjell på den offentlige forvaltningen og mediebransjen. Offentlighetsloven og forvaltningsloven pålegger offentlige instanser og virksomheter å utøve åpenhet, blant annet når det gjelder ansettelse av ledere. Private bedrifter er ikke underlagt et slikt lovverk.

– Mediebransjen forvalter ikke makt på samme måte som det offentlige. Det er tross alt forskjell på å ansette en rådmann og ny direktør i Egmont. Men prinsipielt hadde det vært en fordel om mediene viste den samme åpenheten som vi krever av alle andre, sier Foss.

Kritisk: Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening Foto: Kathrine Geard

– Amatørmessig

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er ikke nådig mot hemmelighetskremmeriet i Egmont.

[quote:2-right]

– Jeg synes dette er veldig spesielt, og ikke spesielt lurt. Det virker fryktelig klønete, nesten amatørmessig. Det man ihvertfall setter igang på denne måten er en massiv spekulasjon i et stort konsern med mange ansatte som helt åpenbart må være veldig nysgjerrige på hvem som skal lede skuta i en krevende tid for alle.

Jensen betegner det som “pussig” at journalister, redaktører og andre ansatte skal holdes i uvisshet i så lang tid etter ansettelsen av ny toppsjef.

– Jeg har ikke hørt om denne varianten før. Det normale er at slike skifter blir gjennomført svært hurtig fordi slike posisjoner ikke kan bli stående på vent.

Er norsk

Egmont-ledelsen har bekreftet at arvtakeren i den norske sjefstolen ikke kommer fra Egmonts egne rekker, og at vedkommende er norsk. Torsten Bjerre Rasmussen er konserndirektør i Egmont Publishing og styreleder i den norske virksomheten. Han bekrefter overfor Journalisten at den nye topplederen i Norge er ansatt og først vil bli presentert i desember. Rasmussen mistenker at reaksjonene fra presseorganisasjonene skyldes en misforståelse.

[quote:3-left]

– At vi ikke offentliggjør navnet skyldes ikke at vi vil beskytte vår kandidat mot henvendelser fra pressen. Vår kandidat har bedt oss om ikke å gjøre det, fordi nåværende arbeidsgiver har ønsket tid til å finne en etterfølger før vi offentliggjør ansettelsen. Dette hensynet blir vi naturligvis nødt til å respektere.

Rasmussen understreker at det har vært viktig for Egmont Publishing å finne en avløser for Olav T. Sandnes så raskt som mulig.

– Derfor er vi glad for at vår kandidat kan starte hos oss umiddelbart etter at Olav fratrer sin stilling. Vi er interessert i å offenliggøre navnet så snart det er mulig. Det vil gjøre, fordi jeg har full forståelse for interessen omkring dette.

– Når får vi vite hvem som er ansatt?

– Tidligere har vi kommunisert at det blir før jul. Det kan jeg fortsatt bekrefte.

Foss og Jensen er ikke imponert.

– Det er en underlig prioritering at man lar hensynet til den nye Egmont-sjefens tidligere arbeidsplass gå foran hensynet til åpenhet i egen bedrift, sier Foss.

Mildere stemt

NJ-leder Thomas Spence er noe mildere stemt overfor Egmont. Han viser i likhet med Foss til at private bedrifter ikke har et lovpålagt krav til åpenhet.

– Vi kan ønske åpenhet, men Egmont er ikke underlagt offentlighetsloven. Det hører nok til sjeldenhetene at det er åpenhet om søkerlister og ansettelser til ledende redaksjonelle stillinger i mediehusene, og sannsynligvis enda sjeldnere til ledende administrative lederstillinger i mediehusene. Utenfor mediebransjen antar jeg det er helt lukket, sier Spence.

[quote:4-right]

Leder av redaksjonsklubben i Egmont Publishing, Harald Grevskott, vet hvem som blir den neste toppsjefen i den norske delen av det danskeide mediekonsernet.

– Som klubbleder vet jeg egentlig ingenting om det. Men jeg er ansattrepresentant i styret til Egmont Publishing, og i kraft av det vervet så vet jeg hvem vedkommende er.

Grevskott viser til det samme som Rasmussen, at offentliggjøringen er utsatt av hensyn til den nye topplederens nåværende arbeidsgiver.

–  Så du respekterer en slik munnkurv?

– Det er ikke helt uvanlig ved ansettelser at man ønsker at den ikke skal bli kjent før på et bestemt tidspunkt. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig for alle parter at man kunne gått ut med navnet med en gang ansettelsen var klar, men situasjonen er nå engang slik. Jeg har ikke noen større innvendinger mot det.

Powered by Labrador CMS