Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell.

Regjeringen lover mer åpenhet og økt presse-støtte til lokalavisene

Presenterte sin regjeringsplattform i dag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Saken oppdateres.

Den påtroppende Støre-regjeringen presenterte den såkalte Hurdalsplattformen klokken 14 i dag.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i Ap, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre da han sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presenterte arbeidet på en pressekonferanse i Hurdal.

– Vi har jobbet som et team for å finne de beste løsningene, og jeg er veldig fornøyd. Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sa Vedum.

Vurderer sanksjoner

I avsnittet som er viet media, kommer det fram at regjeringen vil vurdere strengere sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven.

Dette ble også trukket fram av Ap i en Norpublica/Journalisten-undersøkelse som ble presentert i forrige uke. Der svarte Ap: «Arbeidarpartiet er åpen for strengere sanksjoner ved brudd på offentleglova, eksempelvis bøter.»

I regjeringsplattformen skriver den nye regjeringen også at den ønsker å øke innovasjons- og pressestøtten til lokale medier, men uten at dette skal gå utover riks- og regionsmediene.

Lokalradiostasjoner som ønsker å sende på FM-nettet, skal få lov til dette fram til 2031.

Skattlegging av teknologigigantene blir også nevnt som et prioritert tema på mediafronten.

– Mange gode intensjoner

–­ Det er bra at regjeringen er så tydelig på hvor viktig den frie, uavhengige journalistikken er for å opprettholde vårt demokrati. Men det forplikter og må også vises igjen i praksis. Erklæringen har mange gode intensjoner, som nå skal følges opp, sier Dag Idar Tryggestad, leder i Norsk Journalistlag, i en epost til Journalisten.

–­ Vi merker oss spesielt at regjeringen nå vil vurdere sanksjoner på brudd på offentligheten. Det er noe medium bransjen har etterlyst lenge og er på høy tid at det gjøres noe med, fortsetter han.

Tryggestad trekker også fram formuleringene om pressestøtten:

–­ Det er også positivt at regjeringen viser vilje til å øke den samlede pressestøtten, og det ikke legges opp til en omfordelingskamp som ikke vil bidra til økt mediemangfold –­ snarere tvert imot, sier han.

–­ Vi skulle ønske at regjeringen var tydelige på at de ønsker å støtte oppunder kompetansehevende tiltak for bransjen.

NJ-lederen mener at det er viktig at regjeringen slår ring rundt allmennkringkaster-oppdraget. Han peker også på «storrengjøringen» som nevnes i plattformen, en punkt som handler om mer enn mediebransjen.

–­ Norsk Journalistlag ser frem til regjeringens «storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, hele, stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår», slik det står i regjeringsplattformen.

– En offensiv poltikk

I Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er de også positive til det som ble lagt fram i dag.

– Den nye regjeringen legger opp til en offensiv mediepolitikk og anerkjenner at behovet for troverdige, redaktørstyrte medier er større enn noen gang. Dette er viktig for lokalsamfunn over hele landet og for demokratiet, skriver sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, en pressemelding.

– Vi har savnet fart i arbeidet med de utfordringene tech-gigantene gir og nå sier regjeringen at de både vil arbeide internasjonalt opp mot utfordringene knyttet til de globale plattformselskapene, dette svarer opp det MBL har etterlyst over lengre tid. Det er også positivt at regjeringen også vil øke innovasjons- og pressestøtten på en måte som sikrer god utvikling i lokalmediene uten at det går ut over riks- og regionale medier, fortsetter hun.

Hurdalsplattformen om media:

  • Sikre ytringsfridommen gjennom dei frie media. Redaktørar og journalistar skal ha eit særskilt vern.
  • Sikre at offentlegheitslova og prinsippet om meiroffentlegheit blir praktisert i alle offentlege verksemder, og vurdere strengare sanksjonar ved brot på offentlegheitslova.
  • Arbeide for at dei globale medie- og teknologiaktørane viser openheit om bruk av data og betaler skattar og avgifter i dei landa dei opererer i.
  • Auke innovasjons- og pressestøtta på ein måte som sikrar god utvikling i lokalmedia, utan at det går ut over dei større riks- og regionmedia.
  • Sikre NRKs rolle som ein brei allmennkringkastar med sterk nærvær i heile landet gjennom føreseieleg styring og finansiering.
  • Sikre kommersiell allmennkringkasting med hovudkontor i og nyheitssendingar frå Bergen og ein kommersiell allmennkringkastar på radio med hovudkontor på Lillehammer.
  • Gi lokalradio moglegheit til å vere på FM-nettet fram til 2031
Powered by Labrador CMS