Debatt:

Norsk Journalistlags Mads Backer-Owe og Ina Lindahl Nyrud på plass under en stortingshøring om varsling.

NJ ønsker at det opprettes en nemnd for varslingssaker

Trenger et raskt og rimelig lavterskeltilbud.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Varsling skal bidra til at kritikkkverdige forhold på arbeidsplassen skal avdekkes og opphøre. Norsk Journalistlag (NJ) har to innfallsvinkler til behandlingen av varslingsreglene:

For det første at varslere skal føle seg trygge nok til å gå eksternt ut til de journalistiske mediene med sine viktige historier. For det andre å gi våre medlemmer et bedre vern for å kunne varsle internt i mediebedriftene.

I begge sammenhenger mener vi det er behov for å skape en bedre tvisteløsning for varslingssaker, og har tro på at en nemnd for slike tvistesaker vil høyne varsleres rettssikkerhet og mulighet for reell kontradiksjon.

Målet med en ny tvistemekanisme i varslingssaker må være å gjøre det enklere å bringe spørsmål om gjengjeldelse eller brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling inn til avgjørelse.

NJ mener at en nemnd vil kunne være med på å skape et mer robust vern om varslere, og at det vil bidra til at færre avskrekkes fra å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier. Særlig vil dette gjelde dersom en slik nemnd også vil ha myndighet til å tilkjenne erstatning og oppreisning.

Varslere trenger et raskt og rimelig lavterskeltilbud for tvisteløsning. Avgjørelser vedrørende brudd på varslerbestemmelsene må ikke helt og holdent overlates til en ressurskrevende behandling for domstolen.

Powered by Labrador CMS