I en undersøkelse utført av InFact på oppdrag fra Journalisten kommer det frem at de yngste og de eldste er mest uenig når det gjelder statsstøtten av NRK.

Journalisten-undersøkelse

Skarpt skille mellom generasjonene: Mange unge mener NRK får for lite penger

13 prosent totalt mener hele statsstøtten burde stanses.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

29,2 prosent av de mellom 18 og 29 år mener statsstøtten til NRK, som utgjør rundt 6 milliarder kroner i året, er for liten. Til sammenligning mener kun 15 prosent av de over 65 år det samme.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse utført av analyseselskapet InFact på oppdrag fra Journalisten. Undersøkelsen er besvart av 1011 personer, og svarene er kategorisert ut fra kjønn, alder og bosted.

Undersøkelsen har også kartlagt hvilken politisk vridning folk oppfatter at norske journalister har, og hvilken påvirkning de mener pressestøtten har på den kritiske journalistikken.

Ikke overveldende flertall

Deltakerne har fått spørsmålet «Hva er din holdning til statsstøtten av NRK, som utgjør 6 milliarder kronet i året?», med svaralternativene «det er for mye», «det er for lite», «støtten burde stanses» og «vet ikke».

Sammenlagt mener 13,1 prosent at støtten burde stanses. Blant dem er andelen menn høyere enn kvinner, med henholdsvis 15,4 og 10,8 prosent.

– At det bare er 13 prosent som motsetter seg offentlig sponsing, fremstår ikke som noe høyt tall fra min pult, sier fagsjef og COO i InFact, Knut Weberg.

26,9 prosent svarer at de seks milliarder kronene er for mye, men blant dem er det lite som skiller mennene fra kvinnene. På den andre siden svarer 21,7 prosent at støttesummen er for liten, hvorav 26,3 prosent er menn og 17 prosent er kvinner.

– Statsstøtten til NRK har generelt sett bred oppslutning. Det er heller ikke noe overveldende flertall blant de som mener at summen er for liten eller for stor, forklarer Weberg.

– Bemerkelsesverdig

Undersøkelsen har i tillegg til kjønn kartlagt meningsforskjeller basert på alder og region. Aldersmessig ser man knapt noen skillelinjer, sett bort fra de som mener statskanalen får for lite.

– Dobbelt så mange av de yngste som de eldste mener NRK får for lite. Det er bemerkelsesverdig, sier fagsjefen.

Tilsvarende øker andelen som svarer «vet ikke» med alderen. Færrest er det blant de yngste mellom 18 og 29 år, med 31 prosent. Blant de over 65 år svarer hele 45,8 prosent at de ikke vet.

Kringkastingssjefen: – Inspirasjon

– Denne undersøkelsen bekrefter egentlig det vi ser i andre undersøkelser, at folk i Norge bruker NRK og at et stort flertall syns de får god verdi for skatten til NRK, skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen til Journalisten.

Vibeke Fürst Haugen.

Hun viser til NRKs egen profilundersøkelse og omdømmeundersøkelse utført av Ipsos, som viser at unge under 30 år er den aldersgruppen som har høyest tillit til NRK og som i størst grad mener at NRK er viktig for samfunnet.

– Derfor er det ikke overaskende at den samme gruppen også er den som tydeligst gir uttrykk for finansiell støtte til NRK. Det tar vi med oss som inspirasjon i det videre arbeidet med å nå enda bedre ut til unge mennesker i Norge med godt innhold, skriver Haugen.

Lite variasjon mellom landsdelene

Når det gjelder regionale forskjeller er det lite som skiller de ulike landsdelene fra hverandre.

– Størst er forskjellen blant områdene som mener NRK får for lite. 25,2 prosent i Oslo mener det, mens bare 18,7 prosent i Midt-Norge mener det samme, forklarer Weberg.

Blant de som mener at støtten av NRK burde stanses, er det flest i Sør-Norge med 16,1 prosent. De andre landsdelene ligger mellom 11 og 13 prosent.

Powered by Labrador CMS