Oppland Arbeiderblad-redaktør Erik Sønstelie har ledet utvalget som har vurdert Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om selvmordsomtale.

Presseetikk

Innstiller på å endre presseetikken for omtale av selvmord 

Vil heller anvise enn å advare. 

Publisert Sist oppdatert

Under dagens styremøte i Norsk Presseforbund (NP) la utvalget som har vurdert Vær varsom-plakatens (VVP) punkt 4.9, om selvmordsomtale, frem sitt forslag til endring. 

Etter mange måneders arbeid konkluderte utvalget med at punktet må endres til å anvise heller enn å advare. 

– Intensjonen med endringsforslaget har vært å gi en retning. Anbefalingen har frem til nå vært å unngå å skrive om selvmord, men vi foreslår å heller beskrive hvordan, innledet utvalgsleder Erik Sønstelie. 

Dagens formulering av punkt 4.9 står nemlig slik: 

«Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

Faren for smitteeffekt 

Forslaget til ny formulering av VVP punkt 4.9 lyder: 

«Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet.»

Under presentasjonen av utvalgets forslag la Sønstelie vekt på faren for smitteeffekt, noe han beskrev som den viktigste innvendingen mot omtale av selvmord. 

Han pekte på at flere internasjonale studier viser en sammenheng mellom selvmord og sensasjonelle, glorifiserende eller detaljert beskrevne kjendisselvmord. 

Det er en av årsakene til at utvalget landet på å gjøre 4.9-punktet mer anvisende.

Konklusjonen til utvalget baserer seg også på en egen undersøkelse som ble gjennomført i vår.

Skal debatteres bredt 

Tidligere fredag la også det såkalte sponseutvalget fram sin rapport og forslag til endring av Vær varsom-punktet om ekstern finansiering.

Forslagene skal bli lagt ut på høring etter at rapportene er lagt frem, har Presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen tidligere uttalt til Journalisten. 

Eventuelle endringer vil tidligst kunne bli vedtatt under forbundets styremøte i desember.

– Dette skal forankres bredt, debatteres i bransjen og med tanke på punktet om selvmord skal det også debatteres andre steder, som hos pårørendeorganisasjoner og organisasjoner for etterlatte, som også har vært involvert i utvalgets arbeid, har Floberghagen sagt til Journalisten.

Powered by Labrador CMS