Rajan Chelliah møter Journalisten på det som kan være hans siste dag med fungerende NRK-nøkkelkort. Foto: Nils Martin Silvola

Kan ha hatt siste dag i NRK-jobben: – Min sak burde bekymre mange andre

Men Rajan Chelliah har fremdeles ikke gitt opp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Det er rart, og det er vemodig at dette kanskje er siste gang jeg forlater denne arbeidsplassen etter mer enn 20 år, sier NRK-journalist Rajan Chelliah.

Da Journalisten besøker Chelliah i NRK Østlandssendingens lokaler i Oslo, er han i ferd med å rydde pulten sin på siste arbeidsdag før ferien. Her har han kommet og gått nesten hver dag siden 1999.

I en årrekke fram til 2015 var han en kjent NRK-profil som programleder for det flerkulturelle tv-magasinet Migrapolis.

Men når ferieukene er over, vet Chelliah ikke om nøkkelkortet fremdeles fungerer i døra hos arbeidsgiveren. 57-åringen har blitt sagt opp, og både Arbeidsretten og Oslo tingrett har gitt NRK medhold i at oppsigelsen er gyldig.

Krevde to ukers frist

Under tingrettssaken krevde NRK opprinnelig at Chelliah og grafiker Simona Halle, som begge ble sagt opp i fjor vår, måtte forlate stillingene sine innen to uker hvis de tapte saken, også hvis de valgte å anke dommen videre.

I dommen som falt i juni satte tingretten i stedet fristen til én måned. Nylig fortalte Norsk Journalistlag (NJ) at de støtter Chelliah videre i en ankesak, og at de håper beslutningen om fratredelsesfristen blir omgjort.

Dermed er det fremdeles mye som føles uavklart når Chelliah og familien setter seg på ferieflyet.

«Ikke riktig kompetanse»

– Det er fremdeles en tilstand med mye uvisshet, men jeg begynner å få erfaring med å leve i en slik tilstand nå. Sånn har det vært helt siden denne prosessen startet, sier Chelliah.

Han forteller nøkternt om tiden etter at NRK Østlandssendingen startet en omorganisering og nedbemanning i 2017, og om hvor vanskelig det har vært.

27. februar for to og et halvt år siden gikk det ut beskjed om at totalt fem medarbeidere ikke ble «innplassert i ny organisasjon» i Østlandssendingen.

Chelliah sto på listen som én av de fem, tross sin lange ansiennitet. Begrunnelsen fra NRK var at han «ikke har riktig kompetanse for ny organisasjon og det ikke er mulig å tilegne seg denne kompetansen i løpet av 8 uker».

Karyn Bennett-Lund, Rajan Chelliah og Vegard Thomas Olsen var noen av reporterne og programlederne for Migrapolis. Her i 2006. Foto: NRK

– Sendt gjennom en kvern

Etter et møte fikk Chelliah tilbud om åtte ukers opplæring for å jobbe med distriktsnyheter, og senere fikk han jobbe i åtte uker med å utvikle idéer til tv-konsepter for unge seere.

Etter begge perioder mente NRK at evalueringene viste han ikke hadde kompetansen til å gå inn i jobber i de ulike avdelingene.

Det er Chelliah uenig i. Selv mener han at han møtte produksjonskrav i nyhetene fra første dag, og at opplæringen i realiteten var en test av hans evner i en presset situasjon.

– Jeg ble sendt gjennom en kvern, en hinderløype, der jeg på ledelsens premisser skulle vise hva jeg kunne. Jeg opplever at ledelsens tilnærming var å gå inn for å motbevise min kompetanse. Likevel gikk jeg hele tiden med et håp om at dette skulle løse seg. Men til slutt kom avgjørelsen i min disfavør, sier Chelliah i dag.

NRK har også opplyst at de vurderte Chelliah til rundt 40 utlyste stillinger, uten å finne ham kvalifisert til en eneste av den. Den endelige oppsigelsen mottok han 20. februar 2018.

Rajan Chelliah rydder pulten hos NRK Østlandssendingen. Foto: Nils Martin Silvola

– Lederansvar å forutse kompetansebehov

Mye av grunnen til at Chelliah tok oppsigelsen til retten, er at han er kritisk til hvordan ledelsen tok tak i det de nå anser som manglende kompetanse.

– Jeg hadde jobbet med feature gjennom nesten hele tiden min i NRK, og har for eksempel ikke måttet skrive i det tempoet som forventes på en nettdesk. Brått fikk jeg beskjed om å vise at jeg behersket nyhetsarbeid på alle plattformer innen åtte uker. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare at det var hardt og vanskelig, sier Chelliah.

Han sier at flere NRK-kolleger i ulike avdelinger har fortalt ham at de tror de selv hadde slitt med å omstille seg til tempoet i en nyhetsavdeling på få uker.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde gjort en god jobb fram til nå, men at jeg ikke hadde riktig kompetanse for framtiden, sier Chelliah.

Han peker på at han mener det er et lederansvar å forutse utviklingen i kompetansekrav, og gi mengdetreningen som skal til for at ansatte kan utvikle kompetansen og fungere optimalt, og spør:

– Hvor var en slik tilnærming i de 19 årene jeg jobbet her?

Brått fikk jeg beskjed om å vise at jeg behersket nyhetsarbeid på alle plattformer innen åtte uker. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare at det var hardt og vanskelig.

Meddommer ville ugyldiggjøre oppsigelsen

Noe av det samme spurte en av meddommerne i tingretten om: I dommen fra juni kommer det fram at han tok dissens i spørsmålet om ved «hvilket tidspunkt NRK burde ha forstått at Chelliah trengte kompetanseutvikling for å fortsatt være relevant for NRK.»

Her mente flertallet, ved dommerfullmektig og én meddommer, at NRK ikke kan klandres.

Den andre meddommeren mente at NRK allerede i 2015, da Migrapolis ble lagt ned, burde ha sett at Chelliah hadde behov for kompetanseløft på områder som ville gjort at han «fortsatt var relevant for videre arbeid i NRK».

Meddommeren mente dette måtte føre til at oppsigelsen ble kjent ugyldig, men var altså i mindretall.

Da Journalisten nylig omtalte at NJ og Chelliah anker tingrettsdommen, sa NJ-advokat Knut Skaslien, som har representert Chelliah gjennom rettsprosessene:

– Vårt syn er at NRK har behandlet både Chelliah og Halle på en urimelig og uanstendig måte. NRK har holdninger til lojale ansatte med lang tjeneste som jeg ikke har sett hos andre store arbeidsgivere i mediebransjen.

– Burde bekymre mange

Selv tror Chelliah at tingrettsdommen om oppsigelsen kan sette en bekymringsfull presedens hvis den blir stående.

– Når jeg ser tilbake har jeg en følelse av at NRK bestemte seg for å kjøre min sak, hardt og brutalt, kanskje for å statuere et eksempel. I den siste fasen tror jeg saken handlet vel så mye om at de ville benytte anledningen til å finne ut av sitt eget handlingsrom i framtidige situasjoner, sier Chelliah, og legger til:

– I så måte burde min sak bekymre mange andre i systemet også.

Jeg fikk beskjed om at jeg hadde fungert kjempebra fram til nå, men at jeg ikke hadde riktig kompetanse for framtiden.

Pakker bort bekymringene

I tiden etter oppsigelsen sier Chelliah at han har blitt satt til «ulike redaksjonelle oppgaver». Hvordan arbeidshverdagen har vært det siste året, vil han egentlig si minst mulig om.

– Jeg tror jeg er heldig som har evnen til å ikke oppfatte meg selv som noe offer. Jeg vet hva jeg er god for og hva slags kompetanse jeg har, men har rett og slett havnet i en høyst uvanlig situasjon. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært mange tøffe stunder. Men i neste øyeblikk våkner alltid kampviljen, sier Chelliah.

I løpet av oppsigelsen og rettsprosessene har han søkt andre jobber og vært på intervjuer, foreløpig uten napp.

Han forteller at hele familien har merket den utfordrende tiden på kroppen de siste par årene.

– Det er rart og tungt å tenke på at jeg kanskje ikke får komme tilbake hit. Ikke bare til dette stedet, men til den identiteten man har gjennom jobben, hele den mestringsfølelsen det gir. Det har vært en overgang, også for familien. Her om dagen spøkte datteren min med at pappa skal bli en «naver», sier Chelliah, og bryter først ut i latter, før han blir stille.

Nå drar familien på en etterlengtet ferie.

– Jeg pakker alle bekymringene mine i en koffert, gjemmer den vekk og flyr avgårde. Disse tre ukene gleder jeg meg til, sier Rajan Chelliah.

NRK, ved regionredaktør Jannicke Engan, har kun en kort kommentar til Chelliahs uttalelser:

– Vi kommenterer ikke personalsaker i media, men det er ingen tvil om at dette har vært en lang og krevende prosess for alle involverte, og spesielt for de som er direkte berørte. NRK har alltid som mål at vi skal finne løsninger for alle i nedbemanningssituasjoner, dessverre lyktes vi ikke med det denne gangen.

Norsk Journalistlag og Rajan Chelliah anker dommen. Chelliah har ikke gitt opp håpet om et annet utfall. Foto: Nils Martin Silvola
Powered by Labrador CMS